RISC OS

In nummer 26.6 :

Voorpagina
Redactie
Riscynieuws.net
Een geweldige dag
Notulen RvA 08-01
Een plekje voor Anna (2)
RISC OS tips
Update 5 jaarindex
Colofon
Big Ben Club
Regio's, agenda's, werkgroepen

Voor de september editie
wordt de kopij datum
zondag
31 augustus 2008!