Stukje van de secretaris

door Jos Ulijn

Ik zag de reminder van Wim Hendriks, redacteur Asterisk, langskomen. Ik heb altijd wel wat te vertellen. Ik zou zeggen: pak een bak koffie en ga d'r even voor zitten: ik kom u even bijkletsen.

Toen ik het secretariaat van de vereniging op me nam, was het mijn eigen wens, de ledenadministratie en het beheer van de website van de vereniging terug te brengen onder de noemer van deze functie. Niet dat ik het mezelf makkelijk wilde maken.

De ledenadministratie werd - en wordt - bijgehouden met gebruik van !Squirrel, een database magement system (volgens de Product Database van RISC OS Ltd) door Digital Services Ltd uitgebracht (en al heel lang niet meer verkrijgbaar). Voor een kenner nog altijd een dijk van een applicatie - helaas, ik ben geen kenner. Maar ik red me ermee.

Een ander verhaal is de website. Op het moment mag dat een krasse knar worden genoemd. Geschreven in HTML 3.2, compatible met HTML 4.0 (zij het dat het vanaf 4.0 afgekeurde attribuut [align=""] nog overvloedig wordt toegepast). Ik erfde een degelijk en consequent opgebouwd geheel, gevoed met - helaas - inmiddels ernstig gedateerde informatie. Als je goed kijkt - alerter dan ik zou willen dus - dan krijg je er de indruk dat Acorn nog <i>booming business</i> is... In mijn onderhoud van de website heb ik geprobeerd, actualiteiten die voor u en/of de club van direct belang zijn, in kaart te brengen. En om bv. de links naar clubs, bedrijven en andere RISC OS toegewijde actievelingen correct in beeld te houden: "doet" hun website het nog?

Heel lang heb ik met de gedachte gespeeld, de website "from scratch" op te bouwen, met gebruik van nieuwe (nouh, nieuw...) protocollen als PHP en MySQL en inzichten als bv. content management. Ik kwam niet verder dan steeds weer dat handboek te lezen vanaf pagina 1, nu met het voornemen er dit keer me er echt doorheen te worstelen. En voor alles kwam het belang, me in het onderhoud van de website niet te vervreemden van het RISC OS platform, en dus goed leesbaar te zijn met gebruik van browsers als Netsurf (dus geen JavaScript) maar ook onze goeie ouwe Fresco (dus geen CSS).

Regeren is vooruitzien. En niet goed vooruitzien houdt in dat je moet re-ageren zo goed je kunt. Voor u nauwelijks interessant, maar als vereniging gaan we voor de diensten van onze internet service provider over van XS4All naar Helder Hosting; voor wat we nodig hebben ontkomen we, dankzij de oplettendheid an onze penningmeester, aan een forse prijsverhoging. Betekent dat er op 1 oktober een website moet draaien bij de nieuwe host - en de oude per dezelfde datum - ploef! - er de stekker uit zal trekken.

Dus de oude website gecopieerd richting mijn voor RISC OS begrippen onbegrensde harde schijf. En vervolgens in hoog tempo een nieuwe website opbouwen, met behoud van het goede en achterlating van wat niet meer van deze tijd is.

Resultaat is een eenvoudig ogende website, zonder poespas, die naar ik vurig hoop, u op een behoorlijke manier van dienst is en u niet lastig valt met verouderde informatie. Er is meer opgeschoond dan je op het eerste gezicht zou denken. Op zich is dat is niet interessant; belangrijk is dat het u zonder storingen de informatie biedt die u zoekt.

De website staat bol van dergelijke uitnodigingen maar ik zeg het hier ook nog maar 's: als u aanvullingen, constructieve kritiek of suggesties en vooral foutmeldingen heeft - GRAAG!

U heeft het wellicht gelezen in de notulen van het voorjaarsoverleg van de Raad van Afgevaardigde, het parlement van onze vereniging: ik heb besloten me terug te trekken uit het landelijk bestuur. Het waarom vindt u in de notulen toegelicht. En dus heeft uw vereniging per het voorjaarsoverleg van de RvA een vacature secretaris.

Als voorzitter zal Leo dit bij u onder de aandacht willen brengen; voor de vereniging maar ook voor een goed samenspel binnen het landelijk bestuur is het van vitaal belang dat er tijdig een opvolger is aan wie ik mijn taak ook fatsoenlijk kan overdragen.

U hoeft niet meteen luidkeels te roepen: "IK HEB ER ZIN AN!!!". Daar is het de klus niet naar. U krijgt ook niet het applaus dat toen klonk. Gelukkig loopt uw leven ook minder gevaar in dit karwei.

Wat wordt er eigenlijk van u als secretaris verwacht? Wel, ik maak het mezelf gemakkelijk en citeer mezelf: uit de Asterisk nr. 20-07 van 2003.

Specifiek in het Alg. Reglement van onze vereniging wordt geregeld wat de taken van de secretaris zijn: zij/hij

Met deze activiteiten wordt in de functie van secretaris de formele kant van het verenigingsleven gewaarborgd. Daartoe moet je je in woord en schrift goed kunnen redden, en vind je het geen probleem, een goed toegankelijk archief van de vereniging te voeren. Je inhoudelijke waarde als secretaris zit 'm veeleer in het vlot en vaardig regelen van zaken. En in je inbreng binnen het landelijk bestuur - en niet alleen omdat de statuten je een kernfunctie toebedelen: je bent tegelijk regelneef, boodschapper en geschiedschrijver.

Als landelijk bestuur zoeken we een diendende functie naar het verenigingsleven, waarin de regio's de eerste viool spelen. En we doen ons best dat in de schaarste van tijd en middelen zo goed mogelijk te doen. Dus zoeken we voortdurend naar een optimale vormgeving van onze opdracht, de doelstelling van onze vereniging: het gebruik van computers, van het merk Acorn dan wel met RISC OS als besturingssysteem, en de beschikbare mogelijkheden in applicaties of hardware, te bevorderen.

Dat vergt enthousiasme, daadkracht, teamgeest, creativiteit. Je brengt een nieuw geluid en nieuwe idee├źn aan. Je bent toegankelijk voor goed overleg. Secretaris zijn is net zo zwaar als je het zelf maakt - en wij willen compact, slagvaardig en herkenbaar bestuur. Daarom: juist als je nog niet eerder iets in een bestuurlijke functie hebt gedaan maar wel fidusie hebt in deze klus en in kansen voor onze vereniging, neem de functie in overweging en neem contact met ons op, of praat er over met de afgevaardigde van je regio.

Stel je kandidaat, of nodig je afgevaardigde uit, dat te doen. We hebben je hard nodig!

Dat schreef ik toen als voorzitter. En nu als scheidend secretaris. Ik laat geen gespreid bedje. Maar het is wel opgemaakt. En Leo en Paul zitten te springen om uw inzet, inzichten en enthousiasme. Laat u niet afschrikken door mijn beschrijving - het blijft allemaal mensenwerk. Twijfelt u? Bel hen, of mij als u wilt. Een goeie secretaris - het is in ieders belang!

Jos Ulijn