riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Welkom bij al weer de 79e editie via risycnieuws.net, u leest nu het 8e nummer van de 9e jaargang. In deze editie is er nieuws van Iyonix Ltd, een positieve noot van RISC OS Open Ltd en aandacht voor diverse andere actuele en minder actuele zaken.


Pic1In de vorige riscynieuws.net was er aandacht voor de shared source versie van RISC OS, in deze editie is er ook aandacht voor dit project. Het bijwerken van de shared source versie van RISC OS onder de vlag van RISCOS Open Ltd. (ROOL) heeft de volgende nieuwe zaken opgeleverd, die gedownload kunnen worden vanaf de download-pagina:

Binnen het kader van het RISC OS Open project gaat het uiteraard primair om het beschikbaar stellen van de broncode, maar gelukkig heeft men ook gezorgd voor gecompileerde versies van de software. Op de site heeft men van de diverse toepassingen een gecompileerd bestand beschikbaar, hierbij gaat het onder meer om de Font Manager, de BASIC module, de SharedCLibrary en een aantal handige debug-modules.

Naast het aanbieden van de broncode en de gecompileerde vraagt men ook om hulp, iedere binaire download gaat namelijk vergezelt van een bijbehorende Wiki-pagina die informatie bevat over de installatie en natuurlijk de download zelf. ROOL heeft echter niet de middelen om al deze pagina's van de juiste inhoud te voorzien. Het grootste deel van de pagina's bevat dan ook helemaal nog geen inhoud, ze dienen eigenlijk alleen maar als kapstok voor de daadwerkelijke inhoud.

Men is dan ook op zoek naar &dappere& vrijwilligers die dan mee kunnen helpen om de Wiki-pagina's van inhoud te voorzien. Je hoeft hiervoor geen programmeur of RISC OS expert te zijn. Het is al voldoende om de componenten die herkend te worden van commentaar te voorzien, hierbij gaat het bijvoorbeeld om het soort component en andere nuttige informatie voor andere gebruikers.


Pic2De afgelopen maanden is het erg stil geweest op Drobe, hetgeen tot een aantal uitgaven van RISCOSCode geleidt heeft. Inmiddels is er weer één bericht op Drobe verschenen, de inhoud van dit bericht is echter helaas geen business as usual.

Op Drobe is namelijk te lezen dat Iyonix Ltd vanaf 30 september stopt met het leveren van de, op de XScale gebaseerde Iyonix pc. Men heeft echter nog een beperkt aantal Iyonix systemen op voorraad en zal deze op basis van een &first-come first-serve& (wie het eerst komt, die het eerst maalt) uitleveren.

Vanaf 1 oktober zal men de Iyonix computer op de volgende manieren ondersteunen:

  1. Via het dealer-netwerk van de Iyonix
  2. Door middel van de Iyonix website (www.iyonix.com)
  3. Via e-mail (sales@iyonix.com en support@iyonix.com)

Verder bedanken Jack Lillingston en John Ballance al hun klanten bedanken voor de support over de afgelopen 15 jaar. Iyonix Ltd zal verder blijven bestaan totdat alle voorraad van Iyonix en Acorn RISC OS onderdelen volledige uitverkocht zijn.

In het persbericht staat verder dat het openbaar maken van de broncode van RISC OS via ROOL geen hinder zal ondervinden van het beëindigen van de verkoop van de Iyonix pc - zoals ook al afgeleid kan worden uit het bericht dat hierboven te lezen is.


Pic3Op ArcSite is te lezen dat het al weer 10 jaar geleden is dat Acorn Computers Ltd. het besluit bekend maakte om te stoppen met het Phoebe project, wat moest leiden tot de RiscPC 2. Het stoppen van het Phoebe project was ook gelijk het begin van het einde van de Acorn Computer Group, hoewel dit pas enige tijd later daadwerkelijk geëffectueerd werd. De verkoop van de settopbox-business en het besturingssysteem aan Pace was het begin van het ontmantelen van Acorn.

Na het annuleren van de Phoebe/RiscPC 2 ontwikkelingen heeft men nog enige tijd de bestaande RiscPC, A7000+ en NC computers geleverd. Ook heeft men de ontwikkelingen op het gebied van RISC OS aan RISCOS Ltd (ROL) in licentie gegeven, ROL verkreeg met de licentie het recht om het besturingssysteem voor desktopgebruik te verkopen.

ROL heeft op basis van deze code RISC OS 4 ontwikkeld, waarbij dit besturingssysteem geschikt was voor de bestaande RiscPC en A7000(+) computers. Uiteindelijk heeft dit geleid tot RISC OS Select en Adjust, waarbij men uiteindelijk een 32-bit neutraal besturingssysteem onder de naam RISC OS Six heeft weten te ontwikkelen.

Op het gebied van hardware heeft Castle Technology de Iyonix pc ontwikkeld, waarbij men -gebruik makend van ontwikkelingen bij Acorn/Pace- het 32-bit RISC OS 5 meeleverde. Inmiddels is het zo ver dat ook de Iyonix helaas niet meer nieuw gekocht kan worden, maar de ontwikkeling kan voort gezet worden nu men via RISC OS Open Ltd de broncode als shared source open stelt voor derden.

Castle heeft verder zelf ook nog enige tijd de RiscPC geleverd in de overgangstijd tussen de ondergang van Acorn Computers en het uitbrengen van de Iyonix pc.


Naast bovenstaande nieuwtjes, die vooral over het RISC OS wereldje gaan, gebeurt er natuurlijk ook het één en ander buiten ons kleine wereldje. Ik heb nu niet direct tijd om al dit soort ontwikkelingen in riscynieuws.net op te nemen, maar soms hebben ze indirect een raakvlak met RISC OS - In dit geval via de ARM-processor.

Pic5Op diverse nieuwssites en blogs was er namelijk aandacht voor een ARM-gerelateerde ontwikkeling binnen het Mozilla project. Men is namelijk bezig om hun render-engine Gecko, die ook gebruikt wordt voor de browser Firefox, geschikt te maken voor mobiele apparaten. In vrijwel alle apparaten wordt er gebruik gemaakt van ARM-processoren en dus richt men zich bij deze stap vooral op het geschikt maken voor de ARM CPU.

Op zijn blog schrijft Vladimir Vukievi dat men de nieuwe JavaScript engine, TraceMonkey, ook speciaal voor de ARM aan het optimaliseren is - hierbij gaat het overigens zowel om eenheden die voorzien zijn van een moderne ARM-core met de VFP (vector floating point) unit, maar gelukkig ook om ARM-processors die niet voorzien zijn van een hardware floating point unit.

Zoals uit de grafiek te lezen is wordt er op bepaalde delen van de populaire SunSpider test een enorme versnelling ten opzichte van de oude JavaScript engine gehaald. Hierbij geldt verder dat men nog maar net begonnen is met het maken van TraceMonkey, in de toekomst zal men dus meer delen van de test weten te versnellen.


Pic4Naast de wat grotere aankondigingen, aankondigingen over de diverse bijeenkomsten (van Britse RISC OS gebruikersgroepen) worden er op de 'comp.sys.acorn' nieuwsgroep ook diverse andere interessante berichten geplaatst - links via de website Google Groups.

Hierbij gaat het ondermeer om het bericht dat Paul Vigay diverse PhotoDesk textures beschikbaar gesteld heeft op zijn eigen site.

Ook is via deze nieuwsgroep te lezen dat Vince Hudd een onofficiële maillijst opgezet heeft voor gebruikers van VirtualAcorn producten. Men kan op deze lijst bijvoorbeeld problemen bespreken of hints en tips uitwisselen. De lijst is overigens niet bedoeld als vervanging van het VirtualAcorn forum, maar als aanvulling hierop.

Het feit dat de Impact database een nieuwe distributeur heeft, namelijk Sine Nomine Software is ook via comp.sys.acorn.announce wereldkundig gemaakt. Deze neemt de verspreiding van dit programma, dat origineel door Circle software ontwikkeld is, over van de huidige verspreider CJE Micro's.

Verder worden iedere maand ook diverse aankondigingen gedaan van nieuwe en vernieuwde software, wellicht dat een andere lid hier iedere maand een kort overzicht van zou kunnen maken - eventueel met een korte beschrijving van de software?


In deze editie was er aandacht voor diverse RISC OS gerelateerde berichten en ook nog één meer ARM-gerelateerd bericht. Verder zijn ook een aantal berichten op de nieuwsgroep comp.sys.acorn.announce kort belicht.

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaarderde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis