ROOL - dank voor donatie

Zoals u weet, heeft de Raad van Afgevaardigden ingestemd met het voorstel van het landelijk bestuur, de RISC OS Open Ltd (ROOL) bij gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de vereniging een schenking te doen van EUR 400.

We ontvingen de volgende reactie:

Very many thanks. We did indeed receive the donation and we're all blown away by this very generous gesture. We are still plugging away at the task of releasing the RISC OS sources and improving our web site. We will also be attending the RISC OS South East Show in Guildford, UK on the 18th October. It would be great if some of you guys could make it over for that.

Thanks again,

Heel erg bedankt! We ontvingen inderdaad de donatie en we zijn er gewoon stil van, blij verrast met zo'n gul gebaar! We werken ons onveranderd een slag in de rondte om de broncode van RISC OS vrij te geven en onze website te verbeteren. We zijn aanwezig tijdens de RISC OS Zuid Oost Show in Guilford, op 18 oktober. Het zou fantastisch zijn als (een van) u in de gelegenheid zou zijn, er de oversteek voor te maken.

Nogmaals bedankt,

Steve
Stephen Revill, Director RISC OS Open Ltd

(ingestuurd door secretaris Jos Ulijn)