Bletchley Park en Enigma-code

Dit jaar is er in de media veel aandacht voor Bletchley Park. Dit is de plaats waar Scotland Yard in de tweede wereldoorlog de Duitse Enigma-code kraakte. Waarom die aandacht? Het is geen herdenking, of het moet zijn dat daar in 1943 een electronisch apparaat gebouwd werd, Colossus genaamd, wat als de eerste moderne computer beschouwd kan worden (NRC).

Bletchley Park is een groot landgoed, 1 uur rijden van Londen, wat in de oorlog omgebouwd is tot het centrum van ontsleutelen van geheime berichten. Het centrum was zeer geheim terwijl er ruim 1000 mensen gewerkt hebben. Dat is na de oorlog ook allemaal geheim gehouden en grotendeels is alles vernietigd incl. de gebouwde computers. Niet alles blijkt, er is nog wat fragmentarisch beschikbaar. Daarmee wordt geprobeerd de computers na te bouwen. Dat het een hele klus is, valt te begrijpen na zo'n lange tijd stilzwijgen.

De reden van de artikelenstroom is dat de bijgebouwen die voor die 1000 man neergezet zijn, zwaar aan het vervallen zijn omdat er geen onderhoud aan gebeurd. Er wordt zelfs gedacht aan sloop. Een groep betrokken engelsen zijn nu bezig om fondsen te verkrijgen om alsnog die gebouwen te renoveren.

Wat verwijzingen naar artikelen

Mij werd toegestuurd een artikel uit het Technisch Weekblad nummer 38 van 20 september 2008. Het is een klein artikel en weet niet of het op een website staat.

Met wat googlen kom je al gauw op veel meer informatie. Een heel interesant artikel uit De Ingenieur nr.9 2008, is te vinden op de website van Christian Jongeneel. Ook een aardig artikel stond in deel Wetenschap van NRC op 4 oktober. Het is op hun website archief.nrc.nl terug te vinden onder 'Elektronisch erfgoed in de kou'. Maar je moet een abonnement hebben om er bij te kunnen.

Wat links:
Museum Bletchley
de nl wiki over Bletchley Park
de engelse wiki over Bletchley Park. Meer uitgebreid.
een virtuele tour door het park.
Enigma en veel meer bij XAT

PERSBERICHT

Paul Reuvers van XAT heeft nog een persbericht ingestuurd, wat ik jullie niet wil onthouden. Het betreft het museum van Jan Corver en gaat over geheime zenders en versleutelmachines, zoals de Enigma. Meer info te vinden op zijn website.

Budel, 1 oktober 2008
Voor onmiddelijke plaatsing.

Bijlage: foto Enigma (niet opgenomen red.)

Geheime Berichten
Nieuwe expositie bij Museum Jan Corver

Tijdens de zomermaanden was Museum Jan Corver in Budel gesloten voor onderhoud. Tevens werd deze periode gebruikt voor het opzetten van een nieuwe " tijdelijke " expositie die de naam 'Geheime Berichten' heeft meegekregen. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en vanaf 4 oktober 2008 is het museum weer geopend. In verband met de tijdelijke expositie zijn de openingstijden verruimd en kunt u, tot het einde van het jaar, iedere zaterdag terecht van 10:00 to 17:00 uur.

De expositie is samengesteld met objecten uit de eigen verzameling van het museum, aangevuld met een groot aantal unieke objecten van andere musea en verzamelaars. Het omvat de hele periode vanaf de Tweede Wereldoorlog tot vandaag, waarbij uiteraard een belangrijk deel is gereserveerd voor de Koude Oorlog. Een deel van de apparatuur is werkend opgesteld en de medewerkers van het museum zijn graag bereid e.e.a. te demonstreren. Het museum is voor deze gelegenheid verdeeld in drie 'gebieden' waarin steeds een tijdvak wordt behandeld. De apparatuur is veelal in chronologische volgorde opgesteld, zodat u snel een goed historisch inzicht zult krijgen.

Wat kunt u zoal verwachten? Het eerste deel van de expositie wordt in beslag genomen door de Tweede Wereldoorlog. U ziet bijvoorbeeld apparatuur die door het Nederlandse verzet werd gebruikt om berichten door te geven aan de Nederlandse regering in Engeland. Daarnaast een unieke stoorzender die door de Duitsers werd gebruikt om de ontvangst van Radio Oranje te storen. Verder een groot aantal codeermachines zoals de beroemde Enigma, waarvan er maar liefst drie verschillende modellen worden getoond, de zeer zeldzame Siemens Geheimschreiber en de apparaten die door de geallieerden werden gebruikt, zoals de Hagelin en de Sigaba.

De periode van de Koude Oorlog komt uitgebreid aan bod en omvat o.a. spionage-zendontvagers, spionage-camera's, verborgen radiozenders en opsporingsapparatuur. Veel van deze apparatuur was bestemd voor de zogeheten Stay Behind Forces, beter bekend als het Gladio Netwerk. Daarnaast ziet u geheime zenders van Russische makelij waarmee spionnen en agenten vanuit het vrije Westen hun berichten aan Moskou doorgaven. Ook in Nederland zijn destijds dergelijke apparaten gevonden en in beslag genomen.

Ook het heden komt in de nieuwe expositie aan bod, al valt er natuurlijk niet veel te zeggen over apparatuur die op dit moment wordt gebruikt, simpelweg vanwege het feit dat dat natuurlijk geheim is. Desondanks kunnen we er wel over speculeren en laat het museum u apparatuur zien die tot voor kort nog in gebruik was bij overheden, leger en grote bedrijven. Kortom, er is genoeg te zien in Museum Jan Corver en er zijn diverse unieke objecten aanwezig die nog niet eerder aan het publiek werden getoond. Alle reden dus om voor het einde van het jaar een bezoek te brengen.

Adres:
Broekkant 1
6021 CR Budel
Website: www.jancorver.org


Voor meer informatie:
Cor Moerman, telefoon: 0495-430342
E-mail: ws19@xs4all.nl

Redacteur Wim Hendriks