riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Welkom bij de 80e editie van riscynieuws.net, met dit uitgave zijn we inmiddels aanbeland bij het 9e nummer van de 9e jaargang. Als we er, voor het gemak, vanuit gaan dat er 10 edities per jaar uitkomen, dan betekent dat riscynieuws.net al weer 8 jaar bestaat...

In dit nummer is er vooral aandacht voor de RISC OS South East show en verder is er nog kort aandacht voor diverse andere berichtjes.


Op afgelopen zaterdag 18 oktober 2008 is er weer een RISC OS show gehouden, namelijk de South East 2008 show. Natuurlijk is er van deze show ook op internet en verslag terug te vinden...

...en wel op Drobe! Jawel, na hun berichtgeving van de Wakefield 2008 show was het heel lang stil op Drobe Launchpad, het lijkt er nog echter op dat de site heel langzaam weer gevuld zal gaan worden met berichten.

In het bericht, over de South East show, wordt ingegaan op de diverse highlights van de beurs, ik zal deze hieronder heel in het kort noemen:

Het bericht bevat nog meer kleine nieuwtjes, maar hierboven staan de -volgens mij- belangrijkste zaken wel opgenoemd.

Een show zonder foto's is natuurlijk geen show en gelukkig voor ons vindt men dat ook bij Drobe. In een separaat bericht heeft men dan ook een aantal foto's voor ons verzameld die een soort impressie van de show geven.

Hieronder een drietal foto's uit dat bericht, zodat we als -niet South East bezoeker- ook een visuele impressie hebben van de beurs - het artikel op Drobe bevat meer plaatjes en ook nog eens de mogelijkheid om door te klikken naar een grotere foto.

- -

Uit de bovenstaande tekst zouden we kunnen opmaken dat Drobe de enige site is die aandacht gegeven heeft aan de South East show, maar dat is niet zo. Ook My RISC OS heeft een kort verslag van de beurs op haar site staan en voor wie het Duits machtig is, op ArcSite is een kort verslag in het Duits te lezen.


De ene show gaat en de andere komt, hoewel niet direct. De show die komt, dat is de Wakefield '09 show, dewelke gepland is voor 25 april 2009 en is geopend van 10 tot 17 uur.

Op dit moment is er nog niet veel bekend over de beurs, wat al wel bekend is dat is de plaats waar de show gehouden zal gaan worden: De beurs zal, even als vorig jaar, in 'The Cedar Court Hotel' gehouden worden.


Naast de normale berichten worden, op Drobe, nu ook de 'News Ticker' berichten weer regelmatig bijgewerkt, één van deze berichten gaat over de Geminus software voor de Iyonix pc. Tot op heden moest men voor deze, voor een aantal gebruikers erg handige, driver betalen. Daar is nu verandering in gekomen, vanaf nu kan men namelijk de Geminus-driver gratis downloaden.

Voor wie nog niet weet wat Geminus is, hieronder een korte opsomming van de mogelijkheden van deze driver: Multi-monitor, Portrait-modus, 2D hardware-versnelling (als men gebruik maakt van de GeForce 2 of GeForce 5), snellere JPEG-rendering en diverse andere opties.


Zoals in de alinea over de RISC OS South East show reeds te lezen was heeft RISC OS Open Ltd (ROOL) weer een nieuwe hoeveelheid broncode van RISC OS 5 uitgebracht, met deze uitgave heeft men de 5e batch bereikt van uitgaven van delen van de RISC OS 5 broncode.

Op de site van ROOL staat te lezen dat de 'Batch 5 CD release' bestaat uit een self-contained broncode-archief, die gebruikt kan worden voor het maken van een vrijwel volledige RISC OS 5 (Iyonix) ROM-image - dewelke dan volledig uit de shared source versie van RISC OS 5 is samengesteld. Hoewel deze image slechts beperkte nut heeft, o.a. vanwege het ontbreken van de FPEmulator, geeft het wel aan wat de mogelijkheden van de shared source versie van RISC OS zijn.

Volgens ROOL illustreert het dat men bijna bij het punt aanbeland is, waarbij er een volledig gratis RISC OS ROM beschikbaar komt om bijvoorbeeld te distribueren bij een emulator. Volgens ROOL bestaat hierbij zelfs de mogelijkheid dat deze emulator ook vrij te verspreiden zou zijn.

In hetzelfde bericht geeft men verder aan dat men bezig is om de RISC OS 5 code toegankelijker te maken voor de eindgebruiker, zo heeft men de download-pagina aangepast. De download-pagina bevat nu gecategoriseerde zip-bestanden waarin de losse toepassingen, modules en andere componenten opgeslagen zijn. Ook geeft men aan dat men aan het overleggen is met het RISC OS Packaging Project, om zo mogelijk tot een alternatieve (betere?) manier te komen om de binaire bestanden aan de gebruiker ter beschikking te stellen.


En zo zijn we aangekomen bij het einde van deze editie van riscynieuws.net. Voor nu hartelijk dank voor uw gewaarderde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis