riscynieuws.net

door Kees Grinwis


En zo zijn we al weer aanbeland bij de 81e editie van riscynieuws.net, jaargang 9 nummer 10. Deze keer is er sprake van een emulatie- en beurs-special, want de meeste berichten gaan ofwel over RISC OS beurzen of over emulatie-gerelateerde zaken, maar nu eerst aandacht voor een website-relaunch...


Drobe is voor de actieve Acorn/RISC OS fan geen onbekende website, de laatste tijd werd deze site echter beduidend minder vaak bijgewerkt. We waren gewend aan meerdere berichten per maand of zelfs per week, de afgelopen maanden was het opvallend stil op Drobe. Na de Sout East show is er eigenlijk praktisch niets van betekenis verschenen op Drobe, maar daar is inmiddels weer verandering in gekomen.

Met het bericht dat Castle/Iyonix Ltd helaas geen nieuwe Iyonix pc-systemen meer op voorraad had en dat het dus niet meer mogelijk is kwam er een eind aan de stilte op Drobe, dat leidde echter niet direct tot een stormvloed van berichten. Inmiddels is de site echter voorzien van een nieuwe look and feel en worden er weer regelmatig berichten geplaatst. Hierbij gaat het ofwel om normale berichten, zoals we altijd al gewend waren van Drobe, of om zogenaamde "news-quickies" - dat zijn eigenlijk links naar interessante berichten die op andere sites geplaatst zijn. Bij beide berichtentypes kan men reacties plaatsen, mocht men dus de behoefte hebben om op de inhoud te reageren, dan is dat nog steeds mogelijk.


Op de nieuwsgroep comp.sys.acorn.announce wordt door Paul Middelton van RISCOS Ltd aangekondigd dat men ook in 2009 weer een RISC OS Show zal gaan organiseren, op de gebruikelijke locatie in het Webbington Hotel te Loxton. In het bericht staat de datum waarop de beurs gehouden zal gaan worden niet vermeld, maar op Drobe is te lezen dat dit 21 februari van het komende jaar zal zijn.

Evenals voorgaande jaren zal de beurs geopend zijn van 10.00 t/m 15.30 en zoals gebruikelijk zal men in deze tijd de gebruikelijk presentaties kunnen bezoeken, naast de normale stands natuurlijk. De toegang tot de beurs is gratis, maar er is dit jaar geen gratis vervoer vanaf het station naar het hotel.


Ook deze maand wordt er nog een RISC OS show gehouden, hoewel de kans erg groot is dat deze riscynieuws.net gelezen wordt nadat deze show gehouden is. De 'Midland User Group Christmas Show' staat namelijk op de agenda voor 6 december - slechts een klein aantal dagen nadat de *Asterisk, waarin deze riscynieuws.net in geplaatst wordt, uit zal komen.

Op Drobe wordt er echter al vooruit gekeken en dan vooral naar een presentatie van een portable A9home opstelling, met niet alleen de computer maar ook met een beeldscherm. John Rickman zal namelijk op de 'MUG Christmas Show' laten zien hoe hij een A9home, samen met een beeldscherm en natuurlijk een toetsenbord en een muis in een Samsonite-koffertje heeft weten te stoppen.

Met deze opstelling is het mogelijk om binnen een minuut een werkende A9home te hebben en 'm natuurlijk ook binnen eenzelfde tijd weer in te pakken - waarbij er (helaas) wel een 230Volt wandcontactdoos in de nabijheid moet zijn om de computer daadwerkelijk te kunnen gebruiken.


Naast de shows die voor het volgende jaar gepland zijn, of die voor de maand december op de agenda stonden, zijn er natuurlijk ook shows die de afgelopen tijd gehouden zijn. Één van die shows is de 'South East 2008 show', die in Guildford gehouden is. Op de meeste RISC OS shows worden er presentaties gehouden door o.a. de ontwikkelaars van het besturingssysteem en de 'South East show' vormt hierop geen uitzondering.

Op Drobe is een bericht geplaatst dat aandacht heeft voor een korte video van deze presentaties. Van zowel RISC OS Open Ltd, als ook van RISCOS Ltd is er namelijk een beeldverslag beschikbaar dat via Google Video geraadpleegd kan worden. Voor het bekijken van deze presentaties is dus wel een systeem nodig dat in staat is om van de Adobe Flash plugin gebruik te maken, op Drobe wordt echter ook aangegeven dat het ook mogelijk is om via FFMpeg de filmpjes om te zetten naar het MPEG2 formaat, dat dan weer onder RISC OS afgespeeld kan worden met behulp van KinoAmp.


Zoals hierboven al aangegeven is, staan de "Quickies" en de normale berichten nu naast elkaar (figuurlijk dan*) op de hoofdpagina van Drobe.

Hieronder een opsomming van een aantal van die kleine berichtjes:

*: Bij de oude layout stonden de berichten letterlijk naast elkaar, dat is dan nu figuurlijk geworden...Naast de bovengenoemde -meer algemene berichtjes, heeft men ook een aantal korte berichtjes geplaatst die alleen direct of indirect betrekking hebben op het emuleren van het Acorn/RISC OS platvorm op andere systemen. Hierbij gaat het dus om het kunnen draaien van RISC OS op een Apple Mac OS X, MSWindows of een op de Linux kernel gebaseerd besturingssysteem.

Zo heeft men aandacht voor het gebruik van de VirtualRPC emulator op een computer die uitgerust is met Linux of Mac OS X. Nu zal de vaste lezer van deze rubriek ongetwijfeld weten dat het niet mogelijk is om VirtualRPC op een Linux-distributie te laten draaien, maar via een omweg en o.a. een Windows-licentie is dat echter op te lossen. Paolo Fabio Zaino heeft namelijk een beschrijving gemaakt hoe het mogelijk is om met behulp van VMWare een complete Windows-omgeving onder Linux (of Mac OS X) op te zetten.

Voor Mac OS X gebruikers is deze stap overigens wel mogelijk, maar er is ook een VirtualRPC beschikbaar die direct onder Windows werkt - zodat men zonder een extra Windows- (en eventueel een VMWare-) licentie in staat is om RISC OS te draaien.

Naast bovenstaand bericht zijn er op Drobe ook nog een aantal berichten geplaatst die meer de richting van een open source emulatie-methode uit gaan. Hierbij gaat o.a. het om het idee om de Iyonix pc te emuleren met behulp van de open source GXEmul emulator. Deze emulator bevat reeds de emulatie van de Intel 80321 XScale CPU en is volgens het bericht reeds in staat om NetBSD te draaien op een configuratie die lijkt op die van een Iyonix systeem.

Naast de mogelijkheid om gebruik te maken van de GXEmul emulator, is er op Drobe ook een 'news quickie' geplaatst die linkt naar een bericht dat een experimentele RISC OS (emulatie-)laag beschrijft voor apparaten die reeds gebruik maken van een ARM-processor. Deze oplossing heeft dan wel een Unix-achtige besturingssysteem nodig om te kunnen werken, maar als deze toepassing daadwerkelijk doorontwikkeld wordt dan zou het mogelijk kunnen worden om RISC OS software onder een Unix-achtig systeem te gebruiken - hoewel er altijd wel beperkingen zullen blijven denk ik zelf.Het zal de oplettende *Asterisk lezer wellicht wel opgevallen zijn dat in bovenstaande tekst er één emulator ontbreekt, bijna als een opvallende afwezige. Dat is een bewuste keuze geweest, het gaat dan namelijk om de open source RPCEmu emulator. Deze heb ik inderdaad nog niet genoemd. Dat wil echter niet zeggen dat er geen berichten geplaatst zijn die over deze emulator gaan, er zijn namelijk wel degelijk berichten geplaatst die over deze emulator gaan.

Zo is op een meeting van de ROUGOL de emulator werkend gepresenteerd op een EeePC. Nu is dat op zich niet zo zeer een lastige onderneming, zeker niet met een handleiding -zoals in de *Asterisk en op de Riscos.info wiki verschenen is- in de hand. Aan de andere kant is het wel leuk om een RISC OS systeem te gebruiken op een sub-notebook, zeker als deze ook nog eens onder het open source Linux draait. Deze prestatie geeft verder het bewijs dat, met behulp van een emulator, het mogelijk is op bijna ieder systeem een RISC OS desktop in te richten.

Het andere bericht gaat over de ontwikkelingen rond de RPCEmu emulator, de originele auteur (Tom Walker) is namelijk gestop met de ontwikkeling van de software. Dat betekent echter niet dat er niet verder gesleuteld zal worden aan het programma. Dick Tanis heeft namelijk de coördinatie van de ontwikkeling op zich genomen en zal samen met Simon Voortman en Kees Grinwis (of-te-wel ondergetekende) de emulator blijven beheren. In het artikel over RPCEmu (elders in deze *Asterisk) gaat Dick dan ook verder op de details in.

Mocht u overigens mee willen helpen met de ontwikkeling van deze emulator, dan bent u van harte welkom en wordt ook uitgenodigd om contact met ons op te nemen.Als laatste bericht in deze riscynieuws.net nog een oproep:
In de eerste uitgaven van deze actualiteitenrubriek was er nog regelmatig aandacht voor nieuwe versies van de diverse freeware, public domain, shareware en open source applicaties. De laatste paar jaar is daar niet echt meer aandacht voor geweest en kom ik er eigenlijk ook niet meer aan toe om dit deel toe te voegen. Nu zou het mooi zijn als er een soort van 'riscyfiles'*) zou verschijnen in de *Asterisk die dit gat opvult en de RISC OS gebruiker op de hoogte stelt van de diverse updates van de voor RISC OS beschikbare software. Hierbij is het ook niet direct noodzakelijk dat zo'n rubriek 10 keer per jaar verschijnt, een frequentie van 5 tot 8 keer is natuurlijk ook al heel erg mooi.

De uiteindelijke invulling is de keuze van de auteur en mocht er enig overlap zijn met de berichten van riscynieuws.net dan lijkt mij dat ook niet direct een probleem...

*: De naam doet er niet echt toe, de rubriek zou ook door het leven kunnen gaan als 'ADFS::Updates.$', 'Filer_OpenDir Asterisk:AppUpdates' of iets dergelijks.


En zo zijn we aangekomen bij het einde van deze editie van riscynieuws.net. Voor nu hartelijk dank voor uw gewaarderde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis