riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Hartelijk welkom bij alweer de 82e editie van riscynieuws.net, u bent net begonnen met het lezen van het eerste nummer van jaargang 10. Deze editie kan vooral beschouwd worden als een special gerelateerd aan besturingssystemen, emulatie en browsers - alles wel RISC OS gerelateerd natuurlijk...


In de vorige riscynieuws.net was er onder andere aandacht voor de open source Acorn/RISC OS emulator RPCEmu, deze gratis emulator kan gebruikt worden om RISC OS te emuleren op o.a. een op Linux gebaseerd besturingssysteem of op een MS-Windows systeem. Vanwege het openbron-karakter van deze emulator worden er echter geen RISC OS ROMS meegeleverd, de gebruiker zal zelf moeten zorgen dat hij of zij op een legale manier aan deze ROMS komt.

De meest legale manier is het bezitten van een RISC OS computer die uitgerust is met RISC OS 4. Aan de hand van een handleiding, zoals die o.a. bij de artikelen over RPCEmu in de *Asterisk teruggevonden kon worden, moeten de ROMS dan als een bestand opgeslagen worden. Deze kunnen dan gebruikt worden om de emulator daadwerkelijk werkend te maken.

Het blijft echter de vraag of dit ook een legale oplossing is! Aan deze onzekerheid is nu een einde gekomen, RISCOS Ltd heeft namelijk een speciale editie van RISC OS 4.02 die speciaal bedoelt is om gebruikt te worden met een emulator, zo heeft men laten weten in een persbericht . Deze editie is nog net niet gratis, de gebruiker moet 5 GBP betalen voor een download-versie en voor een versie op een CD moet 12,50 pond uitgegeven worden als deze naar het vaste land verzonden moet worden.


Naast een speciaal aanbod voor emulator-gebruikers, heeft men ook een speciaal aanbod voor gebruikers van RISC OS 3.6, 3.7 en 4.02 - men heeft namelijk de RISC OS Upgrade CD uitgebracht . Deze CD zorgt voor een opwaardering van RISC OS 3.6 en 3.7 naar versie 4.02, terwijl een bestaande 4.02 installatie zelfs opgewaardeerd wordt naar 4.39 (Adjust). Deze upgrade wordt uitgevoerd via de softload-optie zoals ook al in gebruik is bij het Select-scheme, het is dus niet nodig om de computer te openen en ROMS te installeren voor deze upgrade.

Deze upgrade is beschikbaar voor de volgende computersystemen: RiscPC, A7000(+), RiscStation 7500, de MicroDigital Mico & Omega en ook de VirtualRPC-serie, hierbij is het wel noodzakelijk dat de te upgraden computer minimaal 20MiB RAM vrij heeft t.b.v. het kunnen softloaden van de ROMS.

De upgrade is beschikbaar voor 29 GBP + verzendkosten, voor Nederland betekend dat dat hier nog 2 pond bij komt. Deze upgrade kan, evenals de eerder genoemde RISC OS 4.02 installatie voor gebruik met een emulator, besteld worden via de RISCOS Ltd sales website die terug te vinden is op http://sales.riscos.com/


Overigens is er niet alleen nieuws gerelateerd aan de tak van RISC OS, die door RISCOS Ltd onderhouden wordt. Drobe heeft een news-quickie geplaatst waarin melding gemaakt wordt van het feit dat men het voor elkaar gekregen heeft om een RISC OS 5 ROM te softloaden op een Iyonix PC, zodat men nu ook in staat is om zonder het wijzigen van de interne ROMS een nieuwere versie van RISC OS 5 te gebruiken.

Deze wijziging is dan vooral handig voor het testen van nieuwe of aangepaste functionaliteit in de Castle Technology/RISC OS Open Ltd versie van RISC OS. Meer informatie over deze oplossing is te vinden in het forum van ROOL in een discussie genaamd 'How to test FileSwitch Module?'


Over besturingssysteemgerelateerde zaken is overigens nog veel meer te melden, in hoeverre dit ook allemaal interessant nieuws is, dat is nog maar zeer de vraag. Voor de volledigheid link ik wel naar de relevante artikelen op Drobe. Geïnteresseerd? Klik dan vooral door, maar als je niet doorklikt mis je -naar mijn persoonlijke mening- erg weinig.


Naast berichten over RISC OS zelf, zijn er op Drobe ook diverse berichten (of news quickies) geplaatst die over browsers gaan. Voor RISC OS zijn er eigenlijk maar 2 browsers die nog relevant zijn, dat zijn NetSurf en de RISCOS-versie van Mozilla Firefox - toevalligerwijs zijn dit ook allebei openbron-browsers.

In 2007 is de eerste stabiele versie van NetSurf uitgebracht en men heeft inmiddels plannen gemaakt om in April 2009 NetSurf 2.0 uit te brengen. Om dit te bereiken zal men in februari een zogenaamde 'feature freeze' doorvoeren, waarna er eigenlijk alleen nog maar bugs in de bestaande functionaliteit gefixed worden en er geen nieuwe functionaliteit meer toegevoegd zal worden.

Op de Wiki van het NetSurf-project heeft men inmiddels een 'NetSurf 2.0 Plan' geplaatst. Hierin heeft men de doelstellingen voor de tweede stabiele versie van de browser vastgelegd. Voor RISC OS gebruikers zijn vooral de algemene en RISC OS specifieke zaken van belang, hierbij gaat het om:

Natuurlijk heeft men ook plannen die meer specifiek zijn voor andere platforms, mocht u hier in geïnteresseerd zijn dan zijn deze ook terug te vinden in het NetSurf 2.0 Plan.


Ook van de RISC OS versie van de Firefox browser is er een nieuwe versie uitgebracht, men heeft de poort nu op hetzelfde niveau gebracht als de "normale" Firefox 2.0.0.18. Zodat ook onder RISC OS een meer recente Firefox beschikbaar is - zo is te lezen in een news-quickie op Drobe.

Deze zevende uitgave van Firefox voor RISC OS is beschikbaar voor gebruikers van een Iyonix-, A9home-, Omega- of VirtualRiscPC-systeem. Waarschijnlijk is dit ook een van de laatste, of zelfs de laatste poort van Firefox 2.0 - Mozilla zelf stopt namelijk met het ondersteunden van Firefox 2.0 en zal vanaf begin dit jaar alleen nog maar Firefox 3.0 ondersteunen, in hoeverre hier een RISC OS poort van gemaakt zal worden kan ik niet beoordelen.


De RISC OS versie van Firefox identificeerd zich bij een website overigens niet als Firefox, maar als BonEcho - dat is de codenaam van het Firefox 2 project. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de RISC OS versie geen officieel Mozilla product is  maar een onderdeel van het -ons bekende- Unix Porting Project.

Helaas is het zo dat er diverse websites zijn die niet kijken naar de onderliggende render-engine, voor Firefox is dat de Gecko-engine (die overigens ook als onderlaag bij Thunderbird, SeaMonkey en BlueGriffon -de opvolger van NVu- gebruikt wordt). Deze websites zoeken naar de tekst 'Firefox/x.y.z', waarbij x.y.z het versienummer van de gebruikte Firefox is.

Standaard geeft de RISC OS Firefox echter een identificatie die ongeveer overeenkomt met de volgende regel een webserver:
Mozilla/5.0 (Chox11; U; RISC S; en-US; rv:1.8.1.18) Gecko/20081231 BonEcho/2.0.0.18

Hier is dus nergens een vuurvos* in in terug te vinden, in een artikel op Drobe doet Paul Stewart uit de doeken hoe men de RISC OS versie zodanig aan kan passen dat deze ook als een vuurvos, en dus niet langer als (een) Bon Echo, door het leven gaat voor de webservers.

*: Overigens is een Firefox geen vuurvos maar een rode panda.


Aan het begin van deze riscynieuws.net werd al aan de RISC OS emulator RPCEmu gerefereerd, hierbij ging het om het gebruik van de RISC OS 4 ROMS. Op Drobe is een bericht geplaatst dat ingaat op het gebruik van deze ROMS in RPCEmu voor Linux.

Het artikel gaat in op de achtergrond rond een ROM-image en bespreekt de inhoud van de RISC OS 4.02 ROMS voor emulators. Zo worden er, volgens het artikel op Drobe, zowel instructies voor het gebruik met Red Squirrel als ook RPCEmu voor Windows meegeleverd. Er zijn echter geen instructies voor RPCEmu voor Linux, maar Drobe geeft ook gelijk aan dat dit geen probleem is - met behulp van de instructies om RPCEmu onder een Linux-distributie kunnen we de officiële ROMS ook installeren...

In het artikel wordt de procedure verder beschreven, compleet met een aantal schermafbeeldingen van het proces.


En zo zijn we aangekomen bij het einde van deze editie van riscynieuws.net. Voor nu hartelijk dank voor uw gewaarderde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis