riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Op het scherm is net het 2e nummer van de 10e jaargang van riscynieuws.net verschenen. Met dit nummer zijn we aangekomen bij de 83e uitgave van riscynieuws.net. In deze editie is er weer volop aandacht voor RPCEmu en emulatie. Meer dan de helft van dit nummer is hier aan gewijd, ga er eens lekker voor zitten en begin met het lezen van de inhoud...


In de vorige riscynieuws.net is een bepaald nieuwsfeit onbedoeld niet gemeld, dat gaat namelijk om de "Spoon Edition" van RPCEmu. Deze editie is gebaseerd op de basis-versie van RPCEmu, maar er is aan deze versie verder gesleuteld. Zo is bijvoorbeeld issues RPCI001 opgelost in de Spoon edition.

Naast het feit dat de "Spoon Edition" een aantal bekende problemen oplost, heeft men in deze editie ook een aanpassing gedaan t.o.v. het "HostFS" systeem. In de Spoon edition is het bijvoorbeeld zo dat deze al standaard aanwezig is in ROM en dus niet meer van een geëmuleerde ADFS-disk gelezen hoeft te worden.

Naast de diverse aanpassingen die vooral de RISC OS kant beïnvloeden heeft men ook een aanpassing gedaan ten opzichte van het gebruik van de open source emulator onder MS-Windows. De ontwikkelaars van de "Spoon Edition" hebben namelijk een installer voor MS-Windows gemaakt, zodat gebruikers van dit besturingssysteem zonder al te veel moeite in staat moeten zijn om deze applicatie op hun systeem te installeren.

Op dit moment is de "Spoon Edition" van RPCEmu nog niet beschikbaar via de Subversion-repository, zoals door RPCEmu gebruikt wordt en is deze alleen de downloaden op de site van de makers van deze speciale versie. De mensen achter deze versie zijn overigens Peter en Matthew Howkins. Het is de bedoeling dat de wijzigingen zoals door Peter en Matthew gemaakt zijn echter ook in de hoofdtak aangebracht gaan worden, de beheerders* van de hoofdtak zijn inmiddels al bezig met het inventariseren van deze optie en zullen deze ongetwijfeld voor de volgende riscynieuws.net uitkomt geïntegreerd hebben.

*: Aangezien ikzelf een van die beheerders ben, zal ik daar dan ook zelf voor moeten gaan zorgen :-)

Op de site van Peter en Matthew zijn verder een aantal handige bestanden terug te vinden voor gebruikers van RPCEmu, zoals bijvoorbeeld een disk-image van een lege, maar geformatteerde ADFS-E diskette...

Zoals ik hierboven al aangegeven heb is de "Spoon Edition" beschikbaar voor zowel MS-Windows, als ook op de Linux-kernel gebaseerde systemen. Dat betekent echter wel dat gebruikers van een computer die uit Cupertino afkomstig is enigszins in de kou staan.

Of toch niet?

Op de wiki van RISCOS.info is namelijk een artikel te vinden dat beschrijft welke stappen er ondernomen moeten worden om de "Spoon Edition" ook op een Apple Mac OS X computer te laten werken. Deze beschrijving is terug te vinden onder de volgende titel op de wiki van RISCOS.info: RPCEmu Mac Guide.

De handleiding is gemaakt met behulp van een Mac Pro, die voorzien is van een Intel-processor en draaide onder Mac OS X Leopard 10.5.6. Volgens de auteur van het artikel is het goed mogelijk dat het ook werkt onder Tiger, maar dat is verder niet getest. Verder is het dus ook alleen maar getest op een recente Apple computer en is de kans dat het zonder problemen op een Mac met een PowerPC-processor erg klein.

Naast bovenstaande ontwikkelingen zijn er ook diverse andere ontwikkelingen gaande binnen RPCEmu, zo is er gewerkt aan een nieuwe methode om gebruik te maken van de opslagruimte van het hostsysteem. Deze nieuwe code maakt gelijk gebruik van een bijgewerkte versie van het filing system zoals dat onder RISC OS gebruikt wordt. Dit nieuwe FS heeft gelijk een nieuwe naam gekregen, dit om verwarring te voorkomen met het HostFS systeem zoals dat bij VirtualRPC gebruikt wordt. De nieuwe naam van het bestandsopslagsysteem is erg toepasselijk voor RPCEmu, het gaat namelijk door het leven als EmuFS. Één van de voordelen van EmuFS t.o.v. het oude systeem is het feit dat er verschillende delen van het systeem als verschillende disken onder RISC OS beschikbaar gesteld kan worden.

Één en ander is wordt echter nog getest en het is ook nog niet te zeggen wanneer EmuFS een vast onderdeel van RPCEmu uit zal gaan maken.


Naast nieuws op het emulator gebied, is er ook nieuws te melden rond de applicaties die onder RISC OS zelf draaien. Zo is op Drobe aandacht voor het feit dat er van de applicatie "Gutenprint voor RISC OS" een nieuwe versie uit is.

Gutenprint, hetgeen initieel door het leven ging als Gimp-Print, is een project dat tot doel heeft om onder Unix en Unix-achtige systemen (zoals NetBSD, FreeBSD en op Linux gebaseerde distributies) zo veel mogelijk verschillende printers te kunnen gebruiken, veel printers worden nu eenmaal slechts geleverd met alleen een MS-Windows-driver en misschien ook een Mac OS X driver. Omdat ook gebruikers van Linux-distributies gebruik willen kunnen maken van de printer die ze reeds bezitten (en waarschijnlijk reeds onder Windows reeds benutten) zijn een aantal ontwikkelaars zelf aan drivers gaan werken. Op die manier heeft men ook de beschikking over de photo-real features van de moderne inkjet-printers.

Ook onder RISC OS is het probleem van de drivers aanwezig, de kans dat de inktjet-printer zoals die gekocht kan worden op de hoek direct gebruikt kan worden is gering. Met Gutenprint voor RISC OS wordt dit gat echter opgevuld. Gutenprint voor RISC OS wordt gemaakt door Martin Würthner van MW-Software en kost 30 euro, bestaande gebruikers van Gimp-Print of eerdere versie van Gutenprint kunnen tegen een gereduceerd tarief upgraden naar de laatste versie van Gutenprint.

De nieuwe versie (RISC OS release 2.3) ondersteund 600 extra printers en het printen naar CD. Meer details over Gutenprint en de upgrade-tarieven zijn terug te vinden in het Gutenprint gedeelte op de site van MW-Software.


Hierboven staat een bericht dat aandacht geeft voor het laten werken van RISC OS onder een emulator, dat wil echter niet zeggen dat het gebruik van fysieke machines geheel uitgesloten is. Het feit dat de broncode van RISC OS 5 vrijgegeven is onder een shared source licentie biedt ontwikkelaars buiten RISCOS Ltd of RISC OS Open Ltd de kans om het besturingssystem zelf te porten naar een ARM-powered systeem. Het lijkt er op dat dit nu ook staat te gebeuren.

Op Drobe is er namelijk een 'news quickie' dat linkt naar een discussie, op het RISC OS Open forum, die gaat over het porten van RISC OS 5 naar de Pandora, dat is een soort netbook die gebruik maakt van een ARM Cortex-A8 processor die op 450MHz geklokt is. In hoeverre het gebruik van RISC OS op de Pandora zinnig is, dat weet ik dan weer niet, het lijkt mij namelijk meer een spelcomputer met een toetsenbord dan een functionele computer.

In deze discussie geeft programmeur Jeffrey Lee aan dat hij bezig is met een poging om RISC OS 5 op deze netbook functioneel te krijgen, in hoeverre dat lukt blijft nog de vraag - maar daarom heb ik hierboven dan ook het woordje "lijkt" extra aandacht gegeven. Aan de andere kant is er al wel een schermafbeelding van deze versie van RISC OS 5, waarbij deze draait onder de QEMU-emulator. Ondanks dat er nog veel werk verzet moet worden is dat wel een teken dat de eerste stap inmiddels gezet is, hopenlijk volgen er nog meer stappen en kunnen we te zijner tijd gebruik maken van een netbook met RISC OS 5 - dat hoeft niet deze Pandora te zijn, maar kan natuurlijk ook een systeem zijn dat meer lijkt op de NetBook zoals die indertijd door Psion gemaakt is.

(De term 'netbook' is een handelsmerk van Psion, onder andere bekend van de Psion Series 5 - maar Psion heeft verder niets te maken met de Pandora of welke netbook dan ook...)


Het DTP-pakket Ovation Pro zal voor een aantal RISC OS gebruikers geen onbekende zijn, op My RISC OS is te lezen dat van dit pakket een nieuwe versie uitgebracht is. Hierbij gaat het overigens niet direct om een grote upgrade, maar worden een aantal vervelende bugjes gladgestreken - aldus My RISC OS. Het versienummer is dan ook niet bijgewerkt en deze versie gaat dan ook nog steeds door het leven als versie 2.77...


Naast de uitgebreidere artikelen zijn er natuurlijk ook nieuwtjes of wetenswaardigheden die niet direct een uitgebreid artikel tot gevolg hebben, dat maakt ze niet per definitie oninteressant.

Hieronder een opsomming van een aantal korte nieuwtjes


En zo zijn we aangekomen bij het einde van deze editie van riscynieuws.net. In deze editie was er veel aandacht voor emulatie, met RPCEmu op de voorgrond, maar natuurlijk ook aandacht voor divers ander nieuws. Voor nu hartelijk dank voor uw gewaarderde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis