Van de redactie

Deze keer toch weer een interessante riscynews.net van Kees Grinwis. In zijn vorige nummer waren wat foutjes geslopen in de externe links. Dat was de redactie niet op gevallen. Er is in de update een aangepaste versie bijgeleverd. Zie de update.

De regio Rijswijk hield begin deze maand zijn jaarlijkse ledenvergadering. De uitnodiging hiervoor heb ik weggelaten, want de vergadering is al achter de rug. Maar wel is het jaarverslag van de regio Rijswijk in dit nummer beschikbaar, welliswaar in pdf-formaat.

Op aanwijzingen van Henri Derksen zijn wat wijzigigen doorgevoerd op de regioagenda en is voor internationaal betalingsverkeer de IBAN en BIC toegevoegd.

In het algemeen is het zo dat de redactie aangeleverde informatie verwerkt. Voor de juistheid van de inhoud zijn de makers van de tekst verantwoordelijk. Zo geldt ook dat in de regioagenda, waar veel persoonlijke informatie staat, de betreffende regio of betreffende persoon verantwoordelijk is voor de correctheid van deze informatie. Doet zich een wijziging voor of staat het er fout, schoom niet om een emailtje naar de redactie te sturen zodat er een correctie doorgevoerd kan worden.

Redacteur Wim Hendriks