RISC OS

In nummer 27.3 :

Voorpagina
Redactie
Riscynieuws.net
Aankondiging ROX2009
Ziekenboeg
Update 2 jaarindex
Colofon
Big Ben Club
Regio's, agenda's, werkgroepen

Voor de april editie
wordt de kopij datum
zondag
5 april 2009!