riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Welkom bij riscynieuws.net editie 85 - dit is jaargang 10 nummer 4. In deze editie is onder andere aandacht voor diverse zaken die vooral op 1 april plaats vinden, waarbij er mogelijk ook nog een serieuze aankondiging gedaan wordt?

Verder is er aandacht voor NetSurf en de Google Summer Of Code, de begrafenis van Paul Vigay en diverse andere nieuwsberichten.


Inmiddels zijn we weer aanbeland in de maand April, de eerste dag van die maand wordt in diverse landen aangegrepen om grappen en grollen uit te halen. Dat is niet alleen in Nederland het geval, ook de Britten hebben hun 'April Fools' day.

Diverse RISC OS gerelateerde websites hebben dan ook weer een "1 april"-thema gehad. Zo was de 1-april-grap van 'The Icon Bar' dat deze te bewonderen was in de UK Resistance stijl, dewelke nog steeds online terug te vinden is.

Ook voor Drobe is het inmiddels een traditie om met 1 april een grap uit te halen. Dit jaar heeft men dit gedaan door de lezer op 1 april te verrassen met ASCII-art, op die dag was de site namelijk getransformeerd tot een nieuwsbrief, compleet met een logo bestaande uit de tekens uit de 7-bit ASCII karakterset. Uiteraard is de site na 1 april weer gewoon te bekijken als een normale webstek. Hiernaast is een (verkleinde) schermafbeelding van Drobe terug te vinden - uiteraard is deze gemaakt op 1 april 2009...


Overigens zijn het niet alleen de nieuwssites die op 1 april een grap uithalen. Stuart Tryell Developments (STD) heeft namelijk ook een grappige aankondiging gedaan op de nieuwsgroep comp.sys.acorn.announce die niet direct serieus genomen hoeft te worden - het is ten slotte 1 april en dan moet je dubbel op je hoede zijn.

In het bericht wordt de release van de Vpod aangekondigd, wat het precies is dat wordt niet uit de doeken gedaan. Men gaat echter eerst in op het feit dat het al weer 5 jaar geleden is dat men de UNIpod uitgebracht heeft, daarna gaat men in op de relatie tussen de UNIpod en de Vpod.

Volgens STD zou het volgende geleden:

UNIpod: de enige podule die je ooit nog nodig zal hebben

Vpod: de enige andere podule die je ooit nog nodig zal hebben ;-)

Maar goed, omdat het op 1 april aangekondigd wordt zullen we verder maar niet al te veel denken van dit product, maar werd de UNIpod ook niet op 1 april aangekondigd? (zie RiscyNieuws nr. 38 in Asterisk 22-05 van 2004).

In hoeverre de Vpod nu wel of niet een 1 aprilgrap is, dat is nu nog lastig te beoordelen. Op Drobe wordt echter al gespeculeerd dat de Vpod wel degelijk een echt product is. Het zou een grafische kaart zijn, maar het zou ook om een uitbreiding kunnen gaan die VoIP aanbied aan de gebruiker.

Als de Vpod een echt product blijkt te zijn, zoals het er nu toch uit lijkt te gaan zien, dat is het 't meest voor de hand liggend dat 't een grafische kaart is. Juist ook omdat de in een RiscPC ingebouwde display-hardware inmiddels niet meer voldoende is om de hoge resoluties aan te bieden die door de moderne schermen weergegeven kan worden.

In het bericht op Drobe wordt ook melding gemaakt van een combinatie van de UNIpod en een grafische kaart, dus mogelijk kan het ook een combinatie zijn van (een deel van) de mogelijkheden van de UNIpod en een grafische uitbreiding. Er is inmiddels software voor het aansturen van non-VIDC hardware (bijvoorbeeld de grafische chip van de A9home) en ook de beperkingen van de podulebus zouden niet zoveel problemen opleveren als dat je op het eerste gezicht zou denken.

Het zou echter wel degelijk een echte één-april-grap kunnen zijn en dan is er dus helemaal geen nieuw product, maar dat weten we pas nadat de Wakefield RISC OS Show gehouden is en deze staat gepland voor de 25e april - we moeten dus gewoon nog even geduld hebben en rekening houden met alle mogelijk uitkomsten, inclusief eentje die helemaal geen nieuw product oplevert.


Het RISC OS platform mag dan wel niet mainstream zijn, de RISC OS gebruiker kan toch kiezen uit een breed scala van browsers. Hierbij is onder andere te denken aan ANT Fresco (wordt door diverse gebruikers nog steeds als primaire browser ingezet), Webster XL, Oregano (2), ArcWeb, Webite en natuurlijk NetSurf.

Deze laatste is open source en iedereen die dat kan wordt dan ook uitgenodigd om mee te helpen aan het verder verbeteren van de applicatie, dat gebeurt dan echter wel op vrijwillige basis (lees: gratis en voor niks) en de uitbreidingen worden ook weer open source. Het internetbedrijf Google houdt al weer een aantal jaren de 'Google Summer of Code', waarbij studenten betaald worden voor het werk dat ze verrichten aan openbron-projecten die toegelaten zijn tot de 'Google Summer of Code' (GSoC).

Op Drobe is te lezen dat het NetSurf-project ook dit jaar weer geaccepteerd is als één van de projecten waaruit gekozen kan worden door de deelnemers aan de GSoC. Vorig jaar zijn er ook diverse verbeteringen aan NetSurf toegevoegd in het kader van de GSoC, zo is er een nieuwe HTML-parser in gebruik genomen en is PDF-export toegevoegd aan het programma.

De afgelopen maand was er op Drobe ook een poll, waarin de lezers aan konden geven wat de volgende stap voor het NetSurf-project zou moeten zijn. Het zal de meeste riscynieuws.net-lezers niet verbazen dat van de mogelijke opties de optie 'Ondersteuning voor JavaScript' met stip op één staat, waarbij maar liefst 65% van de stemmers voor deze mogelijkheid gekozen heeft.

Voor dat dit echter een reële optie wordt, zal er eerst gewerkt moeten worden aan ondersteuning van de diverse technieken die via JavaScript toegankelijk gemaakt worden - 'JavaScript ondersteuning' wordt namelijk al snel gebruikt als een kreet, maar men bedoelt veel meer: Even simpel een JavaScript-engine importeren (er zijn diverse open source JavaScript-engines beschikbaar, zoals: Mozilla's Spidermonkey/TraceMonkey, Google's V8 en Webkit's Squirelfish) is niet voldoende. Alle HTML-elementen op de pagina moeten bijvoorbeeld via de DOM beschikbaar gemaakt worden, er moet een optie komen om de CSS vanuit JavaScript aan te kunnen passen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Uiteraard zijn er naast de projecten die nodig zijn voor "JavaScript ondersteuning", nog diverse andere projecten die de NetSurf browser verbeteren, hieronder een opsomming van de ideeën voor de GSoC, zoals terug te vinden op de NetSurf site:

Dit is een hele lijst, het is dus onwaarschijnlijk dat deze allemaal opgepakt zullen worden. Maar als een deel opgepakt zou worden dat is dat al heel mooi, zeker als het om de onderdelen gaat die door alle ports van NetSurf gedeeld worden.


In de vorige riscynieuws.net was het tragische nieuws te lezen dat RISC OS-supporter Paul Vigay op 44e jarige leeftijd was overleden, inmiddels is de begrafenis van Paul ook achter de rug. Op Drobe is een artikel gewijd aan de begrafenis van één van de meest enthousiaste RISC OS gebruikers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat diverse vrienden op RISC OS gebied een kort eerbetoon d.m.v. een toespraak hielden op zijn begrafenis.

Naast toespraken van o.a. RISC OS vrienden, was er als laatste ook een toespraak van Frances Vigay - zus van Paul. Zij zei dat ieder van ons een gewijd mysterie is en dat Paul van mysteries hield. Er is nooit één verhaal en sommige verhalen zullen we nooit kennen.

Ze stelde ook 200 eikels (acorns) beschikbaar, die meegenomen konden worden en gepland in diverse delen van het Verenigd Koningrijk, dit als een herinnering aan Paul. Het is de bedoeling dat er een kaart gemaakt wordt waarop de plaatsen waar deze gepland zijn terug te vinden zijn, deze zal dan ook op het online condoleanceregister geplaatst worden.


Louie Smith, de vriendin van Paul, zal na het overlijden van haar partner het op RISC OS gebied wat rustiger aan zal gaan doen. Zo heeft ze besloten om na het uitbrengen van het 12e nummer van het 2-maandelijkse blad niet verder te gaan met het uitgeven van 'RISC OS Now', dat is te lezen op Drobe. Paul speelde een belangrijke rol de productie van het blad, waarbij het o.a. om het drukken ging - natuurlijk was hij ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de website van RISC OS Now.

Nummer 11 was klaar om gedrukt te worden net voor dat Paul dood gevonden werd op een strand aan de zuidkust en nummer 12 zal gewijd zijn aan Paul, waarna er geen nieuwe nummers meer van het blad uitgegeven zullen worden.

Louie zal de RISC OS wereld niet volledig verlaten, maar ze geeft aan dat ze ook niet meer zo actief zal zijn dan dat ze de afgelopen tijd is geweest.


RISC OS Now is niet de enige uitgave die niet langer meer uit zal komen, ook het CD-magazine Foundation RISCWorld zal niet langer meer uitgebracht worden, zo is op Drobe te lezen.

Van het periodiek, dat begon als RISCWorld, zijn in negen jaar 55 edities uitgebracht. Nog geen jaar geleden is Foundation RISC User (een uitgave van RISCOS Ltd) opgegaan in RISCWorld, waarbij de combinatie verder ging als Foundation RISCWorld.

De hoofdredenen voor het niet langer meer uitbrengen van het magazine zijn de persoonlijke gezondheid van Aaron Trimbel - de redacteur van de uitgave. Hij geeft echter ook aan dat de diverse polemieke aanvallen op meer prominente figureren in de RISC OS-wereld meegespeeld hebben bij zijn beslissing. Volgens Aaron zijn deze mensen druk bezig met het levend houden van de RISC OS gemeenschap, maar krijgen ze van diverse personen vooral stank voor dank...


En zo zijn we weer aangekomen bij het einde van deze riscynieuws.net, met daarin o.a. aandacht voor de grappen en grollen gerelateerd aan 1 april en meer serieus nieuws.

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaardeerde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis