RISC OS Tips

Nieuwe versie Fat32FS

Door Jeffrey Doggett is versie 1.14 van Fat32FS uitgebracht. Met dit filingsysteem kun je op een Iyonix USB sticks gebruiken die groter zijn dan 2GB. Die sticks moeten dan wel netjes FAT32 geformateerd zijn, bijv. op een windows PC.

Deze versie lost vooral het probleem op van de timestamp na de verandering naar zomertijd (BSD).

Fat32FS is te downloaden vanaf http://jeffd.drobe.co.uk/ .

In Asterisk nr. 26.9 en 26.10 is aandacht besteed aan de DosFS driver voor de RiscPC en A9home. Aangeraden werd de ROOL versie te downloaden die goed omgaat met lange bestandsnamen en grote en kleine letters.


Nieuwe versie !GraphTask

Het taakvenster wat ook de oude vdu grafische commando's aan kan, is door David Ruck aangepast voor RISC OS 6.14, welke een fout maakt met de creatie van gekleurde sprites met een palette ipv. de gevraagde standaard palette. Dit veroorzaakte een fout van GraphTask.

De nieuwe versie 4.03 van !GraphTask is vrij op te halen op http://www.armclub.org.uk/free .


Opmerking redacteur
Bovenstaande informatie heeft niet de intentie compleet te zijn. Vaak wordt het geplukt uit de Acorn nieuwsgroepen en is het niet meer dan een selectie van wat aangeboden wordt. Soms krijg ik informatie per email van een clublid/lezer. Ik wil het de lezer niet onthouden. Misschien gaat er een lichtje branden en is er weer wat ontdekt.

Wil je hierop reageren of zelfs iets aandragen, stuur dat dan naar de redacteur (waj.hendriks@hccnet.nl). Een uitgebreid artikel over het onderwerp is ook welkom.

Wim Hendriks