Big Ben Club,

gebruikersvereniging van Acorn RISC OS en aanverwante computers

De Raad van Afgevaardigden bestaat uit gekozen afgevaardigden van de regio's en komt jaarlijks minimaal 2x bijeen. Het hoofdbestuur bestaat uit dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester).
Zitting hierin hebben:

Leo Smiers, voorzitter 075 - 6220384
bbc-bestuur@fam.smiers.name

Paul Porcelijn, penningmeester 023 - 5363788
p.porcelyn@hccnet.nl

Bereikbaarheid en informatie:
e-mail algemeen: postbus@bigbenclub.nl
e-mail redactie Asterisk: waj.hendriks@hccnet.nl
webmaster adres: webmaster@bigbenclub.nl
website: http://www.bigbenclub.nl
inhoud en technische verzorging: Leo Smiers

Statuten en Algemeen reglement worden aan leden gratis verstrekt.
Voor een extra exemplaar: stuur een briefkaartje aan de verenigingspostbus. Zie voor adres hieronder.
Statuten en Reglement kunt u ook via Internet raadplegen of downloaden: klik op http://www.bigbenclub.nl/bbc/statuten.html

Voor vragen:
per post: Hagestraat 16, 2011 CV Haarlem
telefonisch: een van de hierboven vermelde telefoonnummers.
per email: zie hierboven.

Rekeningnummer: PostBankGiro 24.16.403 t.n.v. penningmeester Big Ben Club Haarlem,
internationaal betalingsverkeer: IBAN: NL68INGB0002416403 BIC: INGBNL2A.

Correspondentie:
Technische vragen, vragen over advertentietarieven en alle andere correspondentie kunnen worden verzonden aan de voornoemde adressen.

Software Service coördinator
Charles Deckers tel. 040 - 2052238

Unicorn BBS tel. 026 - 4425506
system operator: Henri Derksen

IntAconet lijstbeheerder
Frank de Bruijn netboss@intaco.net

Helpdesk datacommunicatie
Henri Derksen, UniCorn BBS of fax: 026-4425506,
e-mail: htg.derksen@hccnet.nl, Aconet 77:8500/504.1