RISC OS

In nummer 27.6 :

Voorpagina
Redactie
Riscynieuws.net
Spaarlicht
Serial BlockDrivers
Zomerbits
Notulen RvA 09-01
Update 5 jaarindex
Colofon
Big Ben Club
Regio's, agenda's, werkgroepen

Voor de september editie
wordt de kopij datum
zondag
30 augustus 2009!