Big Ben Club CD-Rom 7

door Henri Derksen

Hallo allemaal,

cd De club is van plan om tijdens de RISC OS eXperience in mei 2010 wederom een Big Ben Club CD-Rom (nummer 7 alweer) uit te gaan brengen.

Uiteraard moet dat ding vooraf gevuld en getest worden. Graag willen wij daarom een ieder oproepen om materiaal voor op die CD-Rom aan te dragen welke voor publicatie geschikt is. Bij voorkeur zou het dan moeten gaan om:

Alleen indien de BBCLubCD-Rom7 te vol dreigt te raken, dan worden items die op eerdere BBClubCD-Roms verschenen geschrapt ten gunste van nieuwere recentere informatie en bestanden. De Club software heeft iedereen nu al 3 keer middels CD3, CD4 en CD5 gehad bijvoorbeeld.

Wat kan/mag niet: Alle copyrighted software en artikelen waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming voor publicatie is gegeven.

Vanwege de krappe planning is de sluitingsdatum voor aanlevering: 31 januari 2010 !

En bedenk: zonder INPUT, geen OUTPUT ! ;-).

Daarnaast is er een redelijke kans dat dit onze laatste kans is!
Misschien is de RISC OS eXperience 2010 en ook BBC-CD-Rom7 wel de laatste ;-(.
Dus daarom kom op met wat je met anderen wilt delen.

Waar kunt u materiaal aanleveren:
* Per e-mail naar Kees Grinwis <dune@dune.demon.nl>
* UpLoaden naar de Big Club Website (zodra de webmaster dat tecnhisch mogelijk heeft gemaakt.)
* UpLoaden naar UniCorn BBS te Arnhem, telefoon: 026-4425506.
* UpLoaden naar The Coast BBS te Ouddorp, telefoon: 0187-683942
* UpLoaden naar BBS De Randstad te De Haag, telefoon: 70-3557975
* Per floppy diskette naar de clubsoftware service, adres zie *Asterisk.
* Op een Big Ben Club regiobijeenkomst meegeven aan een van de onderstaande genoemde personen.
Kortom met uw hulp kan die BBC CD-Rom7 dus barstens vol komen...
Wij zien uw input en reacties gaarne tegmoet.

In de maand februari 2010 gaat een groepje testers aan de slag om zoveel mogelijk onvolkomenheden en fouten op te sporen en te (laten) verhelpen.

In maart 2010 volgt dan nog een 2e testronde, en in april 2010 moet de definitieve versie naar de producent.

In mei 2010 wordt BBC CD-rom7 meegezonden met de jaarlijkse papieren versie van de *Asterisk, samen met uw lidmaatschapskaart.

Alvast onze hartelijke dank voor de medewerking.
Het Big Ben Club CD7 team.

Kees Grinwis, samensteller, tester, en producent,
Charles Deckers, Club SoftwareService,
Henri Derksen, mede-samensteller, tester,
Bob Brand, aanlevering PD-software, tester,
Dick Tanis, A9Home patches, tester,
Overige vrijwillers die materiaal aanleveren.

Alvast bedankt voor een ieders medewerking. Tot weder-mails/-ziens,

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,

Big Ben Club Regio Co÷rdinator.