Informatie over regio Oost

door Henri Derksen

Beste (voormalige) leden en overige belangstellenden,

Normaal gesproken komen de leden van Big Ben Club regio Oost elke 1e zaterdagmiddag van de maand bij elkaar in de kleine zaal 1.3 op de 1e etage van Sociaal Cultureel Centrum De Wieken in Elst Gelderland.

Helaas is de 1e zaterdag 5 september 2009 het gehele gebouw bezet, en heeft de verhuurder ons gevraagd een alternatieve datum op te geven. Wij hebben eenmalig gekozen voor de 3e zaterdagmiddag de 19e september 2009 van 13:00 - 17:00 uur.
Met name omdat de 2e zaterdagmiddag regio Heemskerk en de laatste zaterdagmiddag regio Amstelveen haar regio bijeenkomsten houden, en de 3e zaterdagmiddag nog vrij was. Iedereen die dat wil kan dan ook een of meerdere van alle andere Big Ben Club regiobijeenkomsten bezoeken.

Iedereen is dus van harte welkom op deze 3e zaterdag de 19e september 2009. We beschikken ook over een lokaal ethernetwerk met internettoegang. De koffie is gratis.

Deze locatie is heel goed bereikbaar met de auto en ook met het openbaar vervoer,
zij het dat men ongeveer vijftien minuten moet lopen vanaf het station. De routebeschrijving en plattegrond is op te vragen vanaf de website van de Big Ben Club:

http://www.bigbenclub.nl/bbc/regios/ostnf.html

http://www.bigbenclub.nl/bbc/regios/ostnf.html#rkaart

Gelieve zelf voor een eventueel lunchpakket(tje) (onderweg) te zorgen.

Neem je computer en monitor mee, met netsnoeren en voldoende 230 Vac~ lichtnet-verdeeldozen. En zonodig een netwerkkabel als je ook op het lokale netwerk aangesloten wilt zijn.

Onze bijeenkomsten bestaan uit een zeer gemeleerd gezelschap, met al evenzoveel verschillende soorten Acorn, RISC OS en Windows machines; waaronder altijd een Windows 2000 machine met Virtual Acorn RiscPC SE met RISC OS 4.02 en 4.39 Select 3i4 en VARPC SA RO 4.39 Adjust 1i1, RISC OS 6.14 Select 5i1 moet ik nog een keer installeren ;-) 2 x A9home RISC OS 4.42 Adjust 1i2,
Big Ben Club Iyonix PC met RISC OS 5.13, soms een Windows XP laptop met VARPC SE 4.02, bijna altijd een Micro Digital Omega, en ook bijna altijd een Apple laptop, waarvan de twee eigenaren zelf van 160 km ver komen! Ook wordt hier vaak de RiscPC emulator onder Linux getest en ge-update. En uiteraard is er een ethernetrouter, gigabit switch en WiFi Access Point. Kortom alleszins de moeite waard om (al dan niet met eigen machine) ook eens te komen kijken en/of meedoen.

De overige bijeenkomsten van 2009 zullen weer op de reguliere 1e zaterdagmiddag van maand worden gehouden.

Wij zien u graag komen en genieten op deze en/of volgende bijeenkomsten. Tot weder-mails/-ziens,

Met een vriendelijke groet van |_|   |\
                | |enri |/erksen.

           Secretaris Big Ben Club Regio Oost (3, 5, 11 en 15)

           Ook voor Regio ClubHardWare- en ClubSoftWare-Services.