riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Welkom bij alweer uitgave 88 van riscynieuws.net, dit is het 7e nummer van jaargang tien. In deze editie is er aandacht voor mogelijke hardware waar in de toekomst RISC OS op gedraaid kan worden, het patchen van het besturingssysteem van reeds verkrijgbare RISC OS hardware, nieuws op het gebied van browsers (waaronder een oproep voor ontwikkelaars!) en nog diverse andere nieuwtjes die gerelateerd zijn aan RISC OS.


Op de RISC OS Experience was er aandacht voor mogelijke toekomstige computers die geschikt zouden kunnen zijn om RISC OS te draaien, omdat ze voorzien zijn van een processor die de ARM-instructieset kan uitvoeren. Nu is het hebben van een systeem voorzien van een ARM-processor niet voldoende, RISC OS zelf moet in staat zijn om met de andere chips te communiceren.

Met de komst van RISC OS 5 is het één en ander reeds opgelost, simpelweg omdat dit noodzakelijk was. Zo is de Iyonix pc niet voorzien van een VIDC, die standaard in de Acorn machines aanwezig was, maar is deze voorzien van een VGA-kaart met een nVidia-chipset. Met het publiek maken van de broncode van RISC OS 5 is er nu de mogelijkheid gekomen om zelf eigen aanpassingen t.b.v. bepaalde hardware aan te brengen en op die manier komt andere hardware in handbereik - zolang ze maar voorzien is van een ARM natuurlijk :-).

Op Drobe is een link te vinden naar The Iconbar, waarbij er sprake is van een aanbod van een gebruiker om te testen of de 'Touch Book' netbook, die gebruik maakt van de Beagleboard ARM-powered hardware, een optie is om als doelplatform te dienen voor de shared source RISC OS 5 versie.


Ondanks dat Acorn Computers Ltd (als onderdeel van de Acorn Computer Group) niet meer bestaat zal er dit jaar toch weer een Acorn World Show gehouden worden. Hoewel deze show niet te vergelijken is met de shows die in de hoogtijdagen van Acorn/RISC OS gehouden werden, heeft men als eerbetoon aan de nalatenschap van Acorn toch gemeend om de show de naam 'Acorn World' te moeten geven. Overigens is het geen op zichzelf staande show, maar is het een onderdeel van de 'Retro Reunited'-beurs. - We kunnen dus niet stellen dat de Acorn World Show terug is, dat zal wel nooit mee gebeuren, als hommage aan de ouderwetse show is dit natuurlijk wel een leuk initiatief.

De show, die gehouden zal worden op 12 en 13 september 2009, zal daarbij anders van opzet zijn als de laatst gehouden Acorn World Shows en zal meer het karakter van een retro-show krijgen. Er is dan dus ook aandacht voor de Atom, die iets minder dan dertig jaar geleden gelanceerd is, en vandaar zal men het gehele scala aan Acorn-machines doorlopen en dus eindigen bij de Risc PC.

Maar ook de tussenliggende systemen, waaronder de computer die ontwikkeld is onder de codenaam 'Proton' en die uiteindelijk populair geworden is als de BBC Micro mag absoluut niet ontbreken op deze beurs. Deze computer, die gebruikt is voor het 'Computer Literacy Project' van de British Broadcasting Corporation is dan ook het meest populaire systeem geweest dat door Acorn verkocht is in de jaren 80 van de vorige eeuw.

In de loop van het weekend zullen in de Emley Suite van het Cedar Court Hotel de diverse computersystemen te bewonderen zijn die door Acorn Computers Ltd. uitgebracht is. Waarbij men aandacht zal hebben voor de minder bekende Acorn Systems-serie en de Acorn Atom, ook zullen de diverse types van de BBC Micro en de Electron aan bod komt. Uiteraard mogen ook de baanbrekende Acorn Archimedes- en RiscPC-reeksen niet ontbreken in het lijstje, beide zijn immers ontworpen om optimaal gebruik te maken van Acorn's inmiddels alomtegenwoordige ARM-processortechnologie. En hoewel Acorn Computers als bedrijf niet meer bestaat, zijn de producten van het afgesplitste ARM holdings terug te vinden in ruim 90% van de mobiele telefoon en wordt ze ook gebruikt in erg veel embedded devices.


De A9Home is de enige RISC OS computer die, op dit moment, nog te koop is. Ondanks dat deze al enige tijd op de markt is, als beta-release, zijn er nog geen nieuwe versies van het meegeleverde besturingssysteem uitgebracht. Dat er in een product dat aangemerkt is als beta nog kleine fouten zitten, dat is op zich nog niet direct een groot probleem. Als deze echter meerdere jaren in het systeem aanwezig zijn en er geen zicht is op verbeteringen, dan is dat meer dan vervelend.

Inmiddels heeft Dick Tanis, auteur van onder andere SmartMenu, een aantal van deze kevers geplet en deze gebundeld in een !Boot-patch voor RISC OS 4.39 die met de A9Home meegeleverd wordt. Hieronder staat, een enigszins geredigeerde, Nederlandse beschrijving zoals Dick met z'n patch meelevert, die puntsgewijs beschrijft welke problemen er aangepakt worden.

Deze A9Home patch bestaat uit een reeks bijgewerkte modules en een stuk patch code die de volgende problemen oplost op uw A9Home computer.

Probleem:

Hoewel sommige problemen zelden of misschien nooit op zullen treden is de patch als geheel zeker een extra toevoeging, waarbij de module die voor het correct afhandelen van het tonen van het Free-venster voor veel mensen in elk geval voorkomen dat ze (na een WIMP-foutmelding) vanaf de commandoregel op moeten vragen hoeveel vrije ruimte er nog is op de interne harde schijf.


Op het gebied van browsers zijn er eigenlijk nog maar twee echt serieuze kandidaten onder RISC OS. Er is de Mozilla Firefox port, waarbij Firefox 2 als native application uitgevoerd kan worden en men een website met complete CSS- en JavaScript-ondersteuning kan bezoeken (om maar even de twee belangrijkste voordelen te benoemen van Firefox 2 for RISC OS) en er is de NetSurf-browser die als RISC OS toepassing ontstaan is maar ondertussen getransformeert is tot een cross platform toepassing.

Op Drobe is te lezen dat van de Mozilla Firefox port er weer een nieuwe versie uitgekomen is, waarbij men wel blijft op Firefox versie 2 - maar er zijn nu de meest recente patches vanuit de officiële versies van Firefox overgenomen. (Zodat er zo veel mogelijk beveiligingsproblemen opgenomen zijn in de RISC OS versie).

Dat neemt niet weg dat er nog steeds gebruik gemaakt wordt van Firefox 2, terwijl er voor de andere platforms (Linux-based, MS-Windows, Mac OS X, etc) als recentere versies beschikbaar zijn. De meest recente versie van Firefox is 3.5 en versie 2 van deze browser wordt door de Mozilla-organisatie ook niet meer ondersteund voor wat betreft security patches. Op middellange termijn zal Firefox 2 dan ook minder geschikt worden om te browsen over het internet, waarbij het niet alleen om de digitale veiligheid van de gebruiker gaat, maar ook om de mogelijkheden van de browser zelf - die in versie 3 en 3.5 sterk uitgebreid zijn.

Het alternatief voor Mozilla Firefox is de NetSurf browser, deze browser is ontstaan vanuit de RISC OS gemeenschap en is op dit moment de meest logische keuze als het op web-browsers aankomt. De browser is significant sneller dan de Firefox-port, maar heeft daarentegen geen ondersteuning voor JavaScript en het bijbehorende Document Object Model (DOM). Er wordt wel gewerkt aan code die er voor zorgt dat het DOM beschikbaar komt binnen NetSurf, maar zo'n aanpassing kost veel tijd. (Waarbij er overigens ook nog gewerkt moet worden aan een JavaScript-engine. Gelukkig is er op dat gebied keuze genoeg en hoeft men niet helemaal vanaf punt 0 te beginnen).

Helaas hebben de programmeurs die de cross platform core van NetSurf onderhouden geen tijd meer om ook nog eens de RISC OS versie te blijven onderhouden. Men heeft nu dus een noodoproep geplaatst, waarbij er mensen opgeroepen worden om de taak van 'RISC OS maintainer' op zich te nemen.

Mochten er onder de lezers van riscynieuws.net nog mensen zijn die WIMP- en C-kennis hebben, dan zij ze bij deze van harte uitgenodigd om deze te delen met de NetSurf ontwikkelaars. Er zijn namelijk al wel diverse aanbiedingen gedaan, maar er is nog niemand die concreet iets heef geproduceerd voor wat betreft de RISC OS NetSurf ontwikkeling.


De standaard VIDC20 van de Acorn RiscPC heeft ten opzichte van de recente monitor- en LCD-hardware toch wel wat beperkingen. Nu zijn daar ook diverse oplossingen voor, zoals de vPod die eerder dit jaar (medio April) in deze rubriek behandeld is. Voor dat deze uitgebracht is, was er echter al een andere oplossing voor het aansturen van de moderne beeldschermen met de mogelijkheid van hoge resoluties.

Waar het dan om gaat is de ViewFinder van John Kortink, hoewel de hardware zelf inmiddels niet meer actief geproduceerd en ondersteund wordt is John toch nog aan het sleutelen geweest aan de firmware van deze podule. De ViewFinder is een podulekaart waarmee het mogelijk om een AGP-kaart onder RISC OS te gaan gebruiken, waarbij er een tiental kaarten voorzien van bepaalde ATI-chipsets als beeldschermadapter ingezet kunnen worden.

Ondanks het feit dat John al eerder de actieve ondersteuning voor de ViewFinder oplossing stopgezet heeft, is hij toch nog aan het sleutelen gegaan om een AGP-kaart met DVI-uitgangen tot de ondersteunde VGA-hardware toe te voegen, zo is op Drobe te lezen.

Volgens John heeft een dual-monitor DVI setup de volgende kenmerken, die (geredigeerd) hieronder opgesomd staan:

Meer informatie is te verkrijgen door een mail te sturen naar John Kortink.


Het ene blad gaat en het andere komt er voor in de plaats, tenminste als we op de volgende aankondiging op de comp.sys.acorrn.announce nieuwsgroep af zouden mogen gaan. Onder de titel 'New RISC OS Magazine to be launched' (bericht op Google Groups), wordt aangekondigd dat het de bedoeling is dat onder de naam 'Drop 'n Drop' er een nieuw magazine in PDF-formaat uitgebracht zal gaan worden.

De uitgave heeft de complete RISC OS markt als doelgroep (maar welk RISC OS-blad heeft dat niet?) en zal 4 keer per jaar uitgebracht worden. Toch staat in de aankondiging ook nog iets unieks te lezen, namelijk dat er geen abonnementskosten vooraf aan verbonden zullen zijn, hoe komt men dan wel aan de inkomsten? Het antwoord op die vraag is dat men uitgave kan betalen, de uitgave maakt namelijk gebruik van het PDF-formaat en dus kunnen er van iedere uitgave enkele voorbeeldpagina's online gezet worden. Op het moment dat een gebruiker besluit dat hij of zij vind dat dit nummer interessante onderwerpen bevat, dan kan men overgaan tot de aanschaf van dat nummer.

De maker van dit periodiek is overigens nog wel op zoek naar artikelen, zowel op zich zelf staande artikelen als ook artikel-series. Verder is hij ook geïnteresseerd in gebruikers die een column willen schrijven voor 'Drag 'n drop'. In principe is ieder RISC OS gerelateerd artikel welkom, maar er is ook plaats voor artikelen die een connectie hebben met de voorloper van de RISC OS systemen de BBC Micro. Mocht men interessante (Engelstalige!) artikelen hebben dan kan men contact opnemen via het volgende e-mail-adres: submissions@dragdrop.co.uk

Hieronder een aantal onderwerpen die men in de uitgave wil gaan behandelen:

Wie er precies de drijvende kracht achter 'Drag 'n Drop' is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het domein 'dragdrop.co.uk' staat, volgens de whois-gegevens, op naam van Paul Stewart en dat is wel een bekende naam in de RISC OS gemeenschap.


Als laatste in deze riscynieuws.net nog kort wat aandacht voor een aantal willekeurige news-quickies die op Drobe geplaatst zijn:


En zo zijn we aangekomen bij een gevarieerde riscynieuws.net, met daarin aandacht voor zowel nieuws op hard- en ook op software gebied - voor elk wat wils dus...

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaardeerde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis