Uitnodiging voor het voorjaarsoverleg

van de Raad van Afgevaardigden

Aan alle leden van de Big Ben Club

De herfstvergadering van onze Raad van Afgevaardigden is dit jaar op zaterdag 10 oktober 2009, aanvang 10 uur, in

Basisschool De Ark,
Elbestraat 4, 1966 XJ HEEMSKERK
(zie route)

In onze vereniging is de Raad van Afgevaardigden het platform waar knopen worden doorgehakt. Als lid kun je de vertegenwoordigers van regio's en werkgroepen jouw suggesties meegeven. Ook zelf ben je van harte welkom, als je in de gedachtenwisseling over koers en activiteiten van onze vereniging wilt bijdragen. Wel doe je er goed aan, dat tevoren even af te stemmen met je vertegenwoordiger. Geef het liefst ook even per e-mail aan ons door, zodat er bij de catering rekening mee kan worden gehouden.

De vergadering duurt van 10 tot 12 uur, waarna lunch.

Aansluitend ben je in dezelfde lokatie van 13 tot 17 uur welkom op de maandelijkse clubbijeenkomst van de regio Kennemerland. Breng je systeem mee, als zin hebt!

A G E N D A

  1. Opening van de vergadering, bespreken en vaststellen van de agenda
  2. Notulen van het RvA voorjaarsoverleg van 16 mei 2009 Het verslag staat in het juni-nummer van Asterisk: nr 27-6
  3. Mededelingen, ingekomen stukken
  4. Begroting 2010 en contributie 2010
  5. Evaluatie eXperience 2009. In 2010 opnieuw een eXperience?
  6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
  7. Datum voorjaars-RvA en afsluiting
Graag tot ziens 10 oktober 2009, om 10 uur in HEEMSKERK
Het landelijk bestuur,

Leo Smiers, voorzitter
Paul Porcelijn, penningmeester en interim-secretaris