RvA commissie onderzoek opheffen/voortbestaan vereniging

In het laatste overleg van de Raad van Afgevaardigden van de BBC, is op verzoek van de voorzitter een commissie samengesteld om na te denken over de vorm waarin de vereniging over enige tijd verder zal gaan. In deze commissie hebben plaatsgenomen Charles Deckers, Arjan Bokx en Wim Hendriks. In het verslag van het RvA overleg onder punt 4 begroting, is dit terug te lezen (zie Asterisk 27-09).

De voorzitter heeft de opdracht voor deze commissie later uitgebreid opgeschreven. Zie de tekst hiervan:

Opdracht commissie onderzoek opheffen/voorbestaan vereniging

door Leo Smiers

Doel:
Het doel van deze commissie is het in kaart brengen van de mogelijkheden om de vereniging op een gecontrolleerde manier op te heffen of hoe we kunnen voortbestaan.

Reden:
Op dit momement (november 2009) heeft de vereniging circa EUR 20.000 in kas. Aangezien dit een groot bedrag is voor een kleine vereniging is een aantal jaar geleden besloten om een jaarlijks tekort op de begroting te accepteren zodat dit bedrag geleidelijk afneemt. De begroting voor 2010 is circa EUR 7000 met een begroot tekort van EUR 3400. Meestal is het werkelijke tekort (gelukkig) kleiner dan het begrootte. Voor een goede clubvoering is het noodzakelijk om circa 1,5 maal het begrootte bedrag in kas te hebben (dus circa EUR 10.000). Dit betekent dat in 3 to 4 jaar de kritische grens is bereikt om te beslissen over het voortbestaan van de club. Om te voorkomen dat we dan voor onvoldongen feiten komen te staan is deze commissie opgericht.

Opdracht:
De commissie wordt gevraagd om te onderzoeken:

 1. Willen de leden wel dat de vereniging wordt beeindigd?
 2. Wat zijn de mogelijkheden om de vereniging te beeindigen/voortbestaan. Een voorzetje:
  • Nu onmiddelijk stoppen, en dan het geld verdelen naar de leden of regio's of anders.
  • Doorgaan op dezlfde voet en dan kijken waar het schip strand.
  • Doorgaan maar bezuinigen, zodat het langer duurt
  • Doorgaan maar dan wel de contributie verhogen
  • etc etc.
Het doel van de commissie is niet om een keuze te maken, dat is aan de RvA.
Uiteraard mag iedereen meedenken, maar doe dat dan wel richting de commissieleden. Spreek ze aan, stuur ze een email of start een dissusie op IntAconet, bijv. op berichtengebied intaco.BigBen.