riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Op het scherm is nummer 10 van de 10e jaargang van riscyniews.net verschreven, we zijn inmiddels aanbeland bij de 91e uitgave van deze rubriek. In deze uitgave is er onder meer aandacht voor het (opnieuw) goedkoper worden van de C-compiler en bijbehorende tools, divers nieuws op het gebied van de shared source versie van RISC OS en shownieuws.


Voor programmeurs is de Norcroft C-compiler lange tijd het enige antwoord geweest, als men onder RISC OS een applicatie wilde maken die in C geschreven is. Op The Iconbar is te lezen dat de "ROOL C Tools" goedkoper geworden zijn, dit komt omdat RISC OS Open Ltd niet langer meer BTW-geregistreerd zijn.

Doordat ROOL geen BTW meer hoeft te heffen kosten de Norcroft C-compiler en de bijbehorende hulpmiddelen nog meer 50GBP, waar natuurlijk nog wel verzendkosten bij komen. De Norcroft C-compiler en de bijbehorende tools kennen een lange geschiedenis in de Acorn/RISC OS wereld, en is al een paar keer van distributeur gewisseld. Zo heeft ROOL de verspreiding overgenomen van Castle Technology, welke op haar beurt de distributie overgenomen heeft van Acorn Computers Ltd.

Lange tijd was de Norcroft compiler de standaard keuze voor C-programmeurs onder RISC OS. Er zijn wel diverse alternatieven geweest, maar geen enkel alternatief heeft zich echt opgewerkt als een serieuze concurrent voor de Norcroft C-compiler. Slechts recentelijk is de C/C++ compiler uit de GNU Compiler Collection verworden tot een serieus alternatief voor de Norcroft C-compiler. De GCC-versie heeft diverse voordelen, zoals de mogelijkheid om een RISC OS toepassing op een snellere non-RISC OS machine te compileren en wordt ontwikkeld door een veel grotere groep ontwikkelaars.

Het artikel op The Iconbar geeft echter ook aan dat de broncode van RISC OS op dit moment alleen met de Norcroft C-compiler gecompileerd kan worden, hoewel daar mogelijk in de toekomst wel verandering zou kunnen komen.


Als het om het porten van RISC OS 5 naar "non-Acorn" hardware gaat, komen er de laatste tijd steeds meer apparaten uit die een kans maken om een serieus platform te vormen voor het experimenteren met RISC OS. Dat wil nog niet zeggen dat deze ook gelijk de Castle Iyonix of de Advantage Six A9Home kunnen vervangen, maar dit kan in de toekomst veranderen - mogelijk is er dan een netbook (of ander ARM powered device) die wel als een serieus alternatief voor de bestaande 32-bit hardware kan verworden.

Op RISCOS.info is de afgelopen maand regelmatig een kort berichtje geplaatst met daarin aandacht voor mogelijke apparaten waar RISC OS 5 naar gepoort kan worden. Hieronder een korte opsomming van deze berichten, met een korte weergave van de inhoud van deze berichtjes.

Overigens is het kunnen draaien van een Linux-kernel geen garantie dat het ook gemakkelijk mogelijk is om op een apparaat RISC OS aan de gang te krijgen. Op het moment dat flinke delen integraal vanuit de Linux-kernel overgenomen zou moeten worden, ontstaan er mogelijk problemen met de incompatibiliteit van de licenties: De shared source RISC OS 5 licentie is namelijk niet compatibel met de (L)GPL licentie waaronder de Linux-kernel (en de meeste andere onderdelen van een op de Linux-kernel gebaseerd besturingssystem) is vrijgegeven.


Hierboven is de BeagleBoard reeds genoemd, ook hierover wordt op RISCOS.info is ook hiervoor aandacht. Zo is er aandacht voor het feit dat diverse bekende RISC OS gebruikers/ontwikkelaars een BeagleBoard aangeschaft hebben.

Hiernaast is er een bericht over de video-uitvoer onder de titel "Graphic Acceleration working on BeagleBoard", in dit artikeltje wordt aandacht besteed aan de details van de implementatie van hardware versnelde schermuitvoer en is aandacht voor de snelheid van de verwerking van de graphics ten opzichte van de Iyonix pc en de A9Home.


Hoewel we in Nederland de Sint nog uit moeten zwaaien, is men in Groot-Brittanië al volop in de kerstsfeer. Op de dag van pakjesavond, 5 december, zal namelijk de "Midlang User Group Christmas Show" gehouden worden (of zijn). Aangezien deze *Asterisk/riscyniews.net zo rond deze datum uitkomt is het niet erg zinnig om verder in te gaan op de tijd en/of plaats van deze beurs.

Wel een korte vooruitblik, op basis van een bericht op RISCOS.info:

In dat bericht is te lezen dat de op beurs zal aandacht zal zijn voor het verleden, waarbij Retro Software de stand van zaken rond de Acorn 8-bit machines zal tonen. Verder zullen er natuurlijk de bekende RISC OS bedrijven aanwezig zijn.

Ook zal er aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen, namelijk RISC OS op een BeagleBoard. Hieruit ontstaat mogelijk een nieuw platform waar we RISC OS zelf op kunnen gaan gebruiken.

Verder in de toekomst, namelijk op 24 april 2010, zal de Wakefield RISC OS Computer show gehouden gaan worden. Evenals vorig jaar zal deze gehouden worden in het 'Cedar Court Hotel' nabij Wakefield. Evenals voorgaande jaren wordt de beurs georganiseerd door de 'Wakefield RISC OS Computer Club'.

Op dit moment is eigenlijk alleen nog maar de datum en de plaats van handeling bekend, maar in grote lijnen zal de beurs identiek zijn aan dit van afgelopen voorjaar (inclusief de presentaties). Meer informatie is te vinden op de website van de show op http://www.wakefieldshow.org.uk/ - deze site zal, de komende maanden, als er meer nieuws bekend is bijgewerkt worden.

Mochten er onder de lezers van deze riscynieuws.net nog mensen bevinden die zelf een stand op de show willen hebben, dan kan men mailen naar show210@wakefieldshow.org.uk. Verder zijn er banners aanwezig op de site, zodat men ook via een eigen website aandacht aan de Wakefield Show kan besteden.


In het kort aandacht voor Ovation Pro, op My RISC OS is te lezen dat van dit DTP pakket weer een kleine update uitgekomen is. Het versienummer is echter nog steed 2.77. Deze versie is 26/32-bit neutraal en kan gebruikt worden zonder dat de Shared C Library bijgewerkt is. Op de site van David Pilling kunnen gebruikers van versie 2.6x een patch downloaden die Ovation Pro naar de laatste versie bijwerkt. Gebruikers van eerdere versies zullen (eerst) een betaalde upgrade aan moeten schaffen.


Na het annuleren van de Phoebe Risc PC II en de uiteindelijke opheffing van Acorn Computers, is de ontwikkeling voor wat betreft RISC OS de verantwoordelijkheid geweest van RISCOS Ltd. Als fabrikant van hardware was dit bedrijf het aanspreekpunt voor RISC OS (4) en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van RISC OS. Het alternatief was RISC OS 5 van Castle Technology, maar dat was niet los te verkrijgen en werd alleen bij de Castle Iyonix geleverd.

Inmiddels is de RISC OS-gemeenschap veranderd en is RISC OS 5 nu vooral de verantwoordelijkheid van RISC OS Open Ltd (ROOL), zij beheren nu de sharedsource broncode en ontwikkelen RISC OS 5 in samenwerking met enthousiaste hobbyisten. Uit deze samenwerking lijken nu langzaam, maar zeker, de eerst vruchten te groeien, zoals het kunnen draaien van RISC OS 5 op een BeagleBoard.

Op The Iconbar vraagt Jeffrey Lee, een van de hobbyisten die sleutelt aan de shared source RISC OS 5 code, zich af in hoeverre RISCOS Ltd (ROL) nog bestaansrecht heeft, hij doet dit aan de hand van de video die gemaakt is van de presentatie die door ROL gegeven is op de RISC OS London show.

Op My RISC OS is een anoniem artikel geplaatst, met de naam "Don't believe what you read" hetgeen door sommigen gezien wordt als een antwoord op Jeffrey's opiniestuk op The Iconbar.

Hoewel er natuurlijk kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij de mening van Jeffrey Lee is die situatie, zoals die nu in de RISC OS wereld gegroeid is eigenlijk wel een beetje vreemd. Op zich zou het dan ook fijn zijn als ROL en ROOL zouden gaan kijken aan het samenvoegen van de 2 takken van RISC OS.


En zo zijn we aangekomen bij het einde van deze editie van riscynieuws.net, met daarin aandacht voor diverse onderwerpen uit de RISC OS wereld. Aangezien dit het laatste nummer van dit jaar is wens ik bij deze iedereen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling en natuurlijk een positief RISC OS-jaar.

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaardeerde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis