GedText iconEen nieuwe versie van !Gedtext

door Janny Looyenga

Mogelijk herinnert u zich mijn schrijfsels over Anna (Asterisk 27-04, 2009), waarin ik diverse genealogische applicaties voor RISC OS beschreef, waaronder !Gedtext, een freeware utility geschreven in BBC BASIC door Rob Hemmings.

Gedtext maakt een tekstrapport op van alle personen in een Gedcom bestand. Gedtext is vooral bedoeld voor gebruik met !Family, maar werkt ook met Gedcom applicaties gemaakt door andere genealogie programma's en 'tekent' een grafische stamboom. In Gedtext kun je tevens aangeven wat voor gegevens er in het uitvoer bestand moeten zitten, bv alleen een lijst met namen of bepaalde statistieken.
Sinds december 2009 host ik officieel - tesamen met 2 anderen - de nieuwste versie van !Gedtext, dit is nu 1.11. (www.nostalgia8.nl/genea/gedtext111.zip). Zie: nieuwsgroep comp.sys.acorn.announce.
RH> I'm happy to let you host GedText, as well as Qercus (www.qercus.com) and Chris Shepheard (www.rural-life.org.uk/gedtext). It won't do any harm to have it 3 places.

De belangrijkste verbeteringen in versie 1.10+1.11 zijn:

The main enhancements are to improve GedText's ability to process files produced from Ancestry.com and the Ancestor+ application. The most noticeable enhancements will probably be that it now processes SOURces and ADOPtions correctly including any information that is cross-referenced within the Gedcom file. A number of additional tags are also recognised as well as a few other minor improvements.
The archive holding the application now also comes with an OvationPro Stylesheet with styles already set up to match the formatting that GedText can (optionally) add to the output text file.
(v1.11) Mainly a number of bug fixes plus the capability to process NATU (naturalisation), CENS (census) and WILL tags. Also, unrecognised tags are now indented according to their level number which makes it easier to understand their structure.
Chris Shepheard was tester en schrijft over de nieuwe versie:
CS> Having struggled for some time to understand the Gedcom files produced by/from family trees set up on Ancestry.com (and co.uk), everything is now much clearer once they have been run through GedText.
In Asterisk 26-06, 2008, merkte ik tevens op:
'Helaas heb ik (nog) geen RISC OS applicatie kunnen vinden die dit GEDCOM bestand, los van een genealogieprogramma, kan laten zien als GedView voor Windows - met werkende links naar de diverse personen. Iemand?'

Deze vraag heb ik ook aan Rob Hemmings gesteld. Hij schreef:

RH> ... it is an interesting idea but I don't think I would have the time in the foreseeable future - sorry.
Dus nog steeds zoekende ...

Janny Looyenga