RISC OS Tips


Waar blijven de logfiles?

Sinds lange tijd bestaat er een applicatie !SysLog. Deze applicatie beheert logbestanden en bewaart ze in een vaste map. Meestal wordt deze applicatie in !Boot.Resources geplaatst, zodat de applicatie actief is na een boot.

Sinds de Select-versie van RISC OS bestaat in de map !Boot.Resources een applicatie !SysLogs (met een s dus). Doet hetzelfde maar heeft uiteraard een ander versienummer. In Select 6.20 die ik draai is dat versie 1.04 van 24 Jan 2007. Via het Configuration venster is het programma in te stellen via 'Logging'. Door een klik op 'Show files...' wordt de map met logfiles geopend en kun je diverse logs bekijken.

Maar gebruik je !NetFetch van RComp dan zijn een aantal applicaties waaronder !SysLog, binnen de applicatie !NetFetch in de map Apps geplaatst. Deze zijn wel of niet gemanipuleerd door RComp. Door !Netfetch te starten (evt. automatisch tijdens boot), dan worden tevens deze applicaties geboot zodat ze bekend zijn bij het systeem.

Door de manipulatie van de systemvariabelen die zowel !SysLogs (Select) en !Syslog (DoggySoft) gebruiken, worden die applicaties buiten spel gezet. Zo kom je de log DHCP ineens bij de versie van NetFetch tegen. Je kan dat zien door bij Logging in het configuratiescherm van Select 'Show files..' te doen. De SysLog map in Netfetch wordt dan geopend. Dit is natuurlijk geen gewenste situatie, zeker niet in het geval je NetFetch alleen start als je hem nodig hebt. Je logfiles worden dan opgedeeld, een deel bij de oorspronkelijk SysLog(s) en een deel bij die van NetFetch.

Volgens Jim Nagel is in de nieuwste versie van NetFetch het zetten van de variabelen voor SysLog in de runfile uitgezet, maar niet in de bootfile. Hij adviseert dan ook het checken van de variabele 'Syslog$dir' in de bootfile uit te schakelen.

Vooralsnog lijkt het nuttig om de goede werking te controleren. Komen nu alle logs in de !SysLog(s) in de Resources map in !Boot?

(bericht gezien in mailinglist Archive-online)


Deze keer maar 1 tip.

Opmerking redacteur
Bovenstaande informatie heeft niet de intentie compleet te zijn. Vaak wordt het geplukt uit de Acorn nieuwsgroepen en is het niet meer dan een selectie van wat aangeboden wordt. Soms krijg ik informatie per email van een clublid/lezer. Ik wil het de lezer niet onthouden. Misschien gaat er een lichtje branden en is er weer wat ontdekt.

Wil je hierop reageren of zelfs iets aandragen, stuur dat dan naar de redacteur (waj.hendriks@hccnet.nl). Een uitgebreid artikel over het onderwerp is ook welkom.

Wim Hendriks