Uitnodiging voorjaarsoverleg RvA 2010

Aan alle leden van de Big Ben Club

Het voorjaarsoverleg van de Raad van Afgevaardigden vindt plaats op zaterdagmorgen 10 april bij de regio Heemskerk. De vergadering duurt van 10 tot (uiterlijk) 13 uur.

Aansluitend volgt de maandelijkse regio-bijeenkomst, met zoals gewoonlijk uiteenlopende RISC OS apparatuur zoals RPC, Iyonix, Omega, A9, onderling in een netwerk met elkaar verbonden.

Alle leden zijn van harte welkom, zowel op de RvA als bij het gezellige regio-gebeuren. Kom je (ook) naar de RvA, dan zorgen wij voor koffie en broodjes. Vanwege de inkoop daarom graag even een seintje vooraf!

Hier is de AGENDA voor de Raad van Afgevaardigden:

  1. Opening en bespreken/vaststellen agendapunten. Wie maakt verslag?
  2. Verslag najaarsoverleg RvA 10 okotober 2009 (zie Asterisk nr 27-09)
  3. Financieel verslag 2009: penningmeester
  4. Kascommissie: verslag 2009, samenstelling 2010
  5. Jaarverslag 2009: voorzitter
  6. Bestuur: secretaris (vacature), voorzitter (herkiesbaar)
  7. eXperience 2010 zaterdag 29 mei in Koog Zaandijk
  8. Toekomst Big Ben Club: verslag commissie
  9. Rondvraag en sluiting
De club heeft in 2010 zes actieve regio's en telt per 1 maart 169 leden. Besluiten worden vaak bij acclamatie genomen, maar als er gestemd moet worden is de verdeling als volgt. De zes regio-afgevaardigden hebben op basis van ledental samen 10 stemmen: Rijswijk 3 stemmen, Amstelveen en Oost ieder 2, Almelo, Drachten en Heemskerk ieder 1 stem. Bestuur en overige aanwezigen hebben wel spreekrecht, geen stemrecht. Statuten en reglement: zie http://www.bigbenclub.nl/bbc/statuten.html

Welkom bij de Raad van Afgevaardigden!

Bestuur Big Ben Club,
Leo Smiers en Paul Porcelijn