riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Welkom bij de 94e editie van riscynieuws.net, dit is het 3e nummer van de elfde jaargang. In deze uitgave is er aandacht voor zelfbouw van behuizingen, diverse nieuwtjes op het gebied van ARM en nog wat kort nieuws.


In de voorgaande edities van riscynieuws.net zijn de diverse projecten om tot een (werkende) poort van RISC OS 5 op non-"Acorn" hardware te komen uitgebreid aan bod gekomen. In alle gevallen ging het hierbij om experimenteer-bordjes, hetgeen gelijk tot gevolg heeft dat er geen behuizing aanwezig is.

Op het moment dat je zo'n printje echter meer wilt gebruiken als "normaal" systeem, dan is het wel fijn als de hardware meer beschermd is. In een tweetal berichten op riscos.info en een artikel op The Iconbar is aandacht voor 2 verschillende gebruikers die de verzameling Lego uit hun kindertijd nuttig ingezet hebben bij hun RISC OS hobby.

In het bericht dat RISC OS 5 nu ook werkt op het IGEPv2-printje wordt namelijk terloops melding gemaakt van het feit dat Dave Thomas, voor zijn printje een behuizing van Lego gemaakt heeft. Op The Iconbar is ook aandacht voor dit stukje bouwvlijt, waarbij ook aandacht is voor de 'nutBOX'. Deze behuizing is in volle glorie te bewonderen in een bericht op het ROOL-forum. Dit ontwerp is verder zo opgezet dat het moederbord gemakkelijk uit de behuizing gehaald kan worden, zonder dat het printje zelf aangeraakt hoeft te worden.


Er zijn inmiddels diverse gratis (open source) RISC OS emulators in omloop, waardoor het nu dus mogelijk is om op een ordinaire PC gebruik te maken van RISC OS. Om deze geëmuleerde systemen nuttig te kunnen gebruiken is het besturingssysteem zelf uiteraard onmisbaar, officieel moet er ook voor de emulator een versie aangeschaft zijn - hoewel in de praktijk meestal een ROM-dump vanuit een reeds gekochte RiscPC gebruikt wordt. (De prijs van de ROM-bestanden van RISC OS 4 is overigens erg schappelijk, namelijk van 5 tot 12.50 Britse pond).

Mocht dit echter nog steeds te duur zijn, dan is de poort van RISC OS 5 naar de RiscPC/IOMD-architectuur mogelijk een goed alternatief. Op riscos.info is een bericht geplaatst dat men weer een stap dichter bij een goed werkende versie voor de IOMD gekomen is. Deze versie is niet volledig, ondersteuning voor ADFS is (nog) niet aanwezig. Voor het gebruiken van deze poort is men dus aangewezen op een andere manier om bestanden op te slaan, op een RiscPC-emulator zou dat bijvoorbeeld HostFS of EmuFS kunnen zijn.

Naast het compatibel maken van RISC OS 5 met de IOMD-based RiscPC, is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om andere hardware uit de Acorn-scene geschikt te maken voor de shared source versie van het besturingssysteem. Zo vraagt Peter Naulls zich af of er interesse is naar een poort van RISC OS 5 naar de A9home of de MicroDigital Omega computer.

In hoeverre de gebruikers van een A9home ook daadwerkelijk over zullen stappen naar RISC OS 5 is dan weer de vraag, omdat qua features naar de gebruiker RISC OS 5 op sommige punten niet zo ver ontwikkeld is. Aan de andere kant is RISC OS 5 wel meer open, de broncode is beschikbaar en als je wilt kun je dus ook zelf aan het besturingssysteem sleutelen.

In het bericht op riscos.info suggereert Peter verder dat het zelfs mogelijk zou moeten zijn om een versie voor de MicroDigital Omega te maken. Overigens wordt in het forumbericht waar naar gelinkt wordt ook gelijk diverse problemen benoemt waar men mee te maken zou kunnen gaan krijgen - het lijkt dan ook niet erg realistisch dat er ooit een versie van RISC OS 5 op de Omega zal gaan draaien.


Van de ontwikkelingen uit de stal van de Acorn Computer Group is de ARM-processor de meest beroemde. De BBC Micro, RISC OS of de RiscPC, sneeuwen wat dat betreft onder een dikke laag onwetendheid bij het grote publiek.

ARM daarentegen is wel bekend bij zo'n beetje alle techneuten. Op The Iconbar wordt gelinkt naar een site waarop een interview met Steve Furber te vinden is. In dit interview is bijvoorbeeld te lezen hoe men bij Acorn tot de beslissing gekomen is om zelf een processor te gaan ontwikkelen. Zo is men al na minder dan twee jaar, na het op de markt brengen van de BBC Micro, gaan werken aan het ontwerp dat uiteindelijk de 'Acorn RISC Machine' processor zou worden. In het artikel is te lezen hoe men gekomen is tot de diverse keuzes bij het ontwerpen van de CPU, waarbij het uiteindelijke succes mede te verklaren zou zijn door het feit dat men met weinig middelen toch tot een goed werkende processor moest komen.

In het artikel wordt verder ingegaan op het SpiNNaker project, dit is een poging om tot een meer biologisch gestructureerde manier om te gaan met computers. Hierbij is het doel om tot een enorm neuraal netwerk te komen, waarbij het gebruiken van een groot aantal kleine processoren een heel erg energie-efficiënte benadering is. Uiteraard wordt er in het experiment gebruik gemaakt van ARM-processors. In het artikel op ACM Queue er nog wordt verder op de details ingegaan, bijvoorbeeld hoe de hersenen werken en hoe men dit in een digitale wereld probeert over te zetten.

Op de site van de Automatisering Gids is overigens een bericht geplaatst dat meer naar de nabije toekomst kijkt, in dit bericht is namelijk te lezen dat ARM en Globalfoundries (de verzelfstandige chipfabriek van AMD) samen willen werken om tot processors te komen die nog beter presteren en daarbij ook nog eens minder energie verbruiken.

In het artikel worden prestatieverbeteringen genoemd van 40 procent en wordt aangegeven dat het energieverbruik met 30% moet kunnen dalen, dit wil men o.a. bereiken door de chip nu op. 28nm te produceren


Als laatste nog aandacht voor een aantal (mogelijk interessante*) berichten die op riscos.info geplaatst zijn de afgelopen tijd. Hierbij is er zowel aandacht voor berichten die een hoog 'grappig' gehalte hebben (denk aan het bericht over een computerbehuizing gemaakt van lego) lopen de onderwerpen tot berichten die meer een serieuze/nuttige inhoud hebben.

*: Wat interessant is verschilt uiteraard van persoon tot persoon...

In de categorie 'grappig' is er bijvoorbeeld de BBC Micro-computer die op basis van een nieuwsfeed van de BBC het nieuws voorleest, die gebeurt dan door gebruik te maken van het programma 'Superior's Speech!' Deze berichten worden dan geupload naar de website www.bbcmicronews.co.uk, zodat iedere belangstellende het nieuws in een ingeblikte vorm kan beluisteren.

Een meer serieus berichtje heeft aandacht voor het overklokken van een Acorn A5000. Waarom men dat zou willen doen? Nou, heel simpel: "Omdat het mogelijk is." :) Na een discussie op usenet, waarbij de mogelijke problemen besproken worden en er naar oplossingen gezocht wordt is het een A5000-gebruiker gelukt om de computer te voorzien van een 52MHz kristal voor het geheugen en een 40MHz kristal die voor de VIDC-klok zorgt.

In de categorie 'nuttig' is er aandacht voor een 'How To' die in gaat op het debuggen van de !Boot. Hierbij worden er tips gegeven hoe je, met de hulp van het programma Reporter van Martin Avison in staat bent om een meer gedetailleerd overzicht te krijgen van de acties die tijdens de !Boot-sequence uitgevoerd worden. In het artikel op de site van de 'Wakefield RISC OS Computer Club' is het geheel verder aangevuld met schermafbeeldingen die het installeren/werken met Reporter eenvoudiger moeten maken.

Overigens is er ook kort aandacht voor de logging-optie die ingebouwd is in RISC OS Select (en Adjust, RISC OS 6). In deze versie van het besturingssysteem kan men door gebruik te maken van het '*dmesg'-commando een overzicht krijgen van de logging die d.m.v. SysLog opgeslagen is. Deze logging is minder uitgebreid dan die van Reporter, maar behoeft ook geen verdere aanpassing aan de !Boot.


Hiermee zijn we aangekomen bij het eind van de 94e editie van riscynieuws.net, in deze editie was er weer een divers aanbod voor wat betreft de onderwerpen.

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaarderde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis