Van de redactie

Wat te laat, maar Asterisk nr.3 ziet u voor u. Het is schuiven met de beschikbare tijd, welke door gezondheidsredenen van mij, behoorlijk gekortwiekt wordt. Het volgende nummer zal dan ook geen aprilnummer zijn. In april zal er geen Asterisk uitkomen. Ik wil de maand april gebruiken om voor de maand mei met daarin de RISCOS eXperience, een papieren versie uit te brengen. Gaarne kopij dus zo vroeg mogelijk. Niet wachten tot de deadline!

RISCOS eXperience
Als er regios's zijn die iets gaan doen op de RISCOS eXperience, zou ik daar graag wat in Asterisk over willen zetten. De papieren versie wordt naar ieder lid gestuurd, zodat iedereen dan weet kan hebben wat er gepresenteerd wordt.
Is er dit jaar een tweedehands markt? Zijn er al dingen die men daar gaat aanbieden? Dat kan allemaal al in Asterisk.
Ook Leo Smiers doet een oproep in zijn stukje als voorzitter. Doe daar aan mee als dat van toepassing is.

Voorjaarsverleg RvA
Ook nu weer een uitnodiging aan iedereen om deel te nemen aan het tweejaarlijks overleg van de Raad van Afgevaardigden. De club is zo klein geworden dat iedereen bij de gang van zaken betrokken is. Geen stemrecht, maar meepraten mag wel. En daarna meedoen met de bijeenkomst van Heemskerk. We hebben internet!

Deadline Asterisk nr.4
Voor dit nummer is de deadline ongewoon vroeg of laat, afhankelijk hoe je er tegenaan kijkt. Door een grote kuur die ik zeer hoogstwaarschijnlijk in mei zal ondergaan, moet Asterisk dus eind april klaar. Daarom is de deadline op 18 april gezet. Ik verwacht niet dat er veel ruimte is om die naar achter te schuiven. Dus nogmaals, kom op tijd met je kopij.

Redacteur Wim Hendriks