Van de redactie

Naast de papieren versie van Asterisk toch ook nog een digitale uitgave. Alles staat nu in kleur en de links werken. En dat allemaal met veel informatie over de komende RISC OS eXperience.

Raad van Afgevaardigden
In april is er door de raad van afgevaardigden overleg geweest. De locatie was deze keer weer bij de regio Heemskerk. Het verslag van dit overleg is in dit nummer opgenomen. De volgende keer in Elst. Noteer dat al vast in de agenda, want iedereen is welkom.

Een nieuwe club CD
In de envelop van het meinummer van Asterisk zit deze keer weer de club CD. De beschrijving is in dit nummer te vinden.

ROX 2010
Helaas kan ik niet zelf deze eXperience bijwonen. Hoop dan ook dat iemand een goed verslag van deze dag inlevert om te plaatsten in het juni-nummer.

Deadline Asterisk nr.5
Het laatste nummer voor de zomer zal pas eind juni uitkomen. De deadline voor inleveren kopij is dan ook zondag 13 juni

Redacteur Wim Hendriks