riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Welkom bij alweer het 95e editie van riscynieuws.net, om preciezer te zijn jaargang 11 - nummer 4. In deze uitgave is er aandacht voor de diverse beursen die de afgelopen tijd in Groot-Brittanië en Nederland gehouden zijn en is er natuurlijk ook nog aandacht voor diverse andere nieuwtjes op software-gebied. (Waaronder nieuwe versies van diverse toepassingen, waarbij deze nu compatible gemaakt zijn met de nieuwere ARM-processors).


Sinds de vorige riscynieuws.net zijn er weer diverse RISC OS beurzen gehouden, namelijk de jaarlijkse show in Wakefield en de RISC OS Experience (ROX) van onze eigen Big Ben Club. De beurs in Wakefield was net voor de uitgave van de vorige *Asterisk en is dus al weer meer dan een maand geleden gehouden (als deze uitgave uitkomt is het zelfs al bijna twee maanden). De RISC OS Experience was op 29 mei, dat is ook al weer bijna 1 maand geleden.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen uitgebreid verslag van de Wakefield show, maar op The Iconbar zijn er gelukkig wel foto's te vinden en heeft men een aantal zogenaamde tweets verzameld (voor de a-twitter-beten: dat zijn korte berichtjes op Twitter).

In deze tweets komen een aantal onderwerpen aan bod, de hoofdmoot wordt gevormd door RISCOS Ltd, RISC OS Open Ltd en ArtWorks. Overigens zijn er in het artikel ook nog een paar tweets terug te vinden die over andere onderwerpen gaan. De inhoud van de presentaties van ROL en ROOL op Wakefield zijn overigens grotendeels identiek en komen dus slechts 1x aan bod.

De presentatie van ROL gaat in op de stand van zaken rond RISC OS Select (ofwel RISC OS Six), waarbij aangegeven wordt dat men als doel heeft om het besturingssysteem voor VirtualAcorn, RiscPC, A7000 en A9home uit te brengen - er zal dus geen versie komen voor de Iyonix pc of een netbook. Overigens neemt dat niet weg dat sommige toepassingen gewoon uit Select gekopieerd kunnen worden en op RISC OS 5 (en dus een Iyonix) kunnen draaien.

De presentatie van RISCOS Ltd. gaat verder over de diverse verbeteringen aan RISC OS Six, hierbij gaat het bijvoorbeeld over zaken als de Task Manager, waarbij de mogelijkheid van de Draw module gepresenteerd wordt om grafieken te genereren. (Overigens is er in een eerdere edities van riscynieuws.net al aandacht gegeven aan de diverse verbeteringen van RISC OS 6.2). Ook wordt er uit de doeken gedaan hoe het in RISC OS 6 mogelijk is om de achtergrondafbeelding van Pinboard in te stellen. Verder worden er diverse verbeteringen aan de Filer (bestandsbeheerder) getoond, zo is het nu eenvoudiger gemaakt om bestandstypen in te stellen en zijn er diverse nieuwe weergave-opties toegevoegd (waaronder de optie om een preview van een bestand te tonen en het kunnen toevoegen van een knoppenbalk bovenaan een Filer-venster.

Naast de nieuwe mogelijkheden van de gebruikersinterface heeft men ook de interne structuur op de schop genomen, het gehele besturingssysteem in nu onderverdeeld in op zich zelf staande modules. Dit is significant anders dan RISC OS 5, waarbij de meeste functionaliteit nog steeds in de kernel zit - aldus Paul Middleton van RISCOS Ltd.

De mensen achter ROOL waren dit jaar voor het eerst in Nederland op de RISC OS Experience, waarbij men een BeagleBoard presenteerde die draaide onder RISC OS 5(!). Verder had men diverse artikelen, waaronder een RISC OS Open mok en een t-shirt, te koop om zo het project (mede) te kunnen financieren. Tijdens de presentatie op de ROX liet men zien hoe de belangstelling voor het project over de jaren verder toegenomen is. Er werden wat statistieken getoond over het aantal bezoeken en de hoeveelheid verzonden data van de site van ROOL, waarbij men aangaf dat niet alleen het aantal bezoeken flink is gestegen, maar ook de hoeveelheid verstuurde data - hetgeen volgens ROOL aangeeft dat men niet alleen maar wat rondsurft maar ook (bron-)code van de site ophaalt.

In de tweets is overigens ook nog te lezen dat ROOL ingaat op ARM media-players voor Android-systemen en dergelijke, mogelijk dat hier ook nog kansen zijn om dit onder RISC OS te gebruiken. Op de ROX had men verder nog een kleine touchbook bij zich, die mogelijk in de toekomst als RISC OS machine gebruikt zou kunnen worden - op dit moment is er echter nog geen poort beschikbaar.

ROOL ziet zich overigens alleen als beheerder van het RISCOS Open project, het is aan iemand als Chris Evans [van CJE Micro's] om het besturingssysteem en compatible hardware als een eindproduct aan te bieden. Het is overigens de vraag in hoeverre zoiets op de lange termijn houdbaar is, aldus ROOL. Verder zoekt men ook nog naar sponsors voor mogelijk nieuwe projecten, hierover zal men in de fora discussiëren.

Men wist verder ook nog te melden dat men ook de broncode van de FPEmulator (die van ARM afkomsting is) open source wil gaan maken, onderhandelingen hierover met ARM waren zou goed als afgerond net voor de show.

Op de RISC OS Experience was het aan John Tytgat van RISCOS.be om de spitst af te bijten. hij gaat hierbij in op een nogal technisch onderwerp: "Alles wat je nodig hebt qua tools om te programmeren in C/C++ voor RISC OS". In zijn presentatie gaat hij in op het GCCSDK project en mogelijke andere manieren om te kunnen programmeren voor RISC OS. Het GCCSDK project is daarbij vooral een gratis tegenhanger van de Acorn Norcroft C/C++ compiler, maar het is meer en volgens John ook beter). Verder kunnen de GCCSDK tools ook op niet-RISC OS platformen gebruikt worden, uiteraard worden dan wel programma's gemaakt die (alleen) onder RISC OS draaien.

John geeft verder een korte impressie van de geschiedenis van het GCC/GCCSDK project dat al in 1990 begon, ruim voor dat John zelf bij het project betrokken was. De inspanningen die in die tijd gepleegd zijn, dat is echt monnikenwerk geweest - waarbij men helemaal vanuit het niets heeft moeten beginnen met een poort van GCC naar RISC OS.

In de presentatie wordt verder ingegaan op UnixLib: Dat is een library die te vergelijken is met de SharedCLibrary, maar dan uitgebreid met POSIX-functies en ook nog eens een optie om van threading gebruik te maken en om sub-processen te starten. De ideale tool dus om Un*x-software naar RISC OS te porten.

Na de geschiedenis van GCC en UnixLib wordt er ingegaan op de nieuwe compilers, GCC 4.1.1 en clang. Waarbij men ook een overstap maakt naar ELF (Executable and Linkable Format) en afstapt van het oude Acorn AOF/AIF formaat - overigens heeft men nog wel een tool om deze aan te maken namelijk 'Elf2Aif', zodat de overstap niet direct gemaakt hoeft te worden. Met de komst van ELF is ook de weg open om gebruik te maken van shared libraries, zodat code (bijvoorbeeld de SharedUnixLibrary) in het vervolg door meerdere toepassingen gedeeld kan worden.

In de presentatie wordt verder uitgelegd hoe een compiler gemaakt kan worden en worden mogelijke keuzes voor de toekomst uit de doeken gedaan. Ook worden diverse uitbreidingen naar nieuwe ARM-instructies (NEON, VFP) besproken. Met de komst van RISC OS 5 naar nieuwere hardware en recente(re) ARM-processors is dat een hele interessante ontwikkeling.

Ook heeft John aandacht gegeven aan clang, een compiler die gebaseerd is op LLVM en waar mede door Apple aan ontwikkeld wordt (Apple gebruikt deze voor de XCode iPhone/iPad "iOS" SDKs). Deze heeft een moderne architectuur en een snelle en vrij goede code-generator. Deze nieuwe compiler heeft echter geen ondersteuning voor de diverse Acorn-oplossingen (een APCS-32 maar EABI) en men zal dus bepaalde zaken uit het Acorn-verleden los moeten laten als men deze compiler gaat gebruiken.

Natuurlijk mogen een aantal foto's van de diverse shows niet ontbreken, hieronder staat dan ook een visuele impressie van de Wakefield 2010 show (deze foto's zijn van Joel Rowbottom, in het artikel op The Iconbar zijn andere foto's terug te vinden):

- -

- -

Natuurlijk mag een visuele impressie van de RISC OS Experience niet ontbreken, hieronder zijn dan ook een aantal foto's terug te vinden die ondergetekende zelf gemaakt heeft op de RISC OS Experience:


De stand van Archive rond 10:00 uur

De RISC OS 6 computers van RISCOS Ltd

Een algehele impressie

8+8+8+8 bit computers :)

Een BeagleBoard in actie

John Tytgat van RISCOS.be over GCCSDK

Een A9Home, maar dan artistieker
- huisvlijt van onze Belgische buren.-

RISC OS Open Ltd met een overzicht van
het shared source project.

Op RISCOS.info word verder van een aantal toepassingen nieuwe versies aangekondigd, waarbij men de software bijvoorbeeld geschikt maakt voor de nieuwe ARM-processors. (De links gaan overigens bijna allemaal direct naar de aankondiging op de nieuwsgroepen of fora, dus niet via riscos.info)

Zo zijn bijvoorbeeld SparkFS en Ovation Pro aangepast, zodat deze nu ARMv7 compatible zijn, het is nu niet langer meer nodig om de zogenaamde "alignment exceptions" uit te zetten. In dezelfde discussie wordt verder een bijgewerkte versie van de DPScan (voorheen ImageMaster) software aangeboden, die ook ARMv7 compatible is.

Ook van LanMan98 is een nieuwe versie verschenen die compatible is met het BeagleBoard. In het bericht op de comp.sys.acorn.announce niewsgroep wordt uit de doeken gedaan wat men moet doen om een upgrade te bemachtigen, afhankelijk van de versies die men reeds bezit kost dit 6 Britse pond (voor een upgrade vanaf versie 2.0x) of £23.50 voor een upgrade vanaf versie 1.0x.

Ook het programma 'Thump', dat (dynamisch) kleine Thumbnails van afbeeldingen maakt, is nu ARMv7-neutraal. Dit programma is nu dus ook zonder problemen te gebruiken op de BeagleBoard of andere nieuwe RISC OS 5 hardware.

Ook van extASM is een nieuwe versie uitgekomen, namelijk versie 2.00. extASM is een 'Extended Assembler', die bijvoorbeeld ondersteuning heeft door de VFP-instructies van een ARM Cortex-A8 processor.


De (RISC OS) browser NetSurf is inmiddels aangekomen op versie 2.5. Waarin een groot aantal verbeteringen zijn opgenomen. Hierbij gaat et ondermeer om betere ondersteuning voor CSS, cookies, HTML5-parsing en diverse verbeteringen op RISC OS gebied.

De verbeteringen op RISC OS gebied zijn onder meer:

Overigens is de toekomst van NetSurf voor RISC OS nog steeds ongewis. Als niemand gevonden wordt om de ondersteuning van het RISC OS deel op zich te nemen zou dit wel eens de laatste versie kunnen zijn die ook voor RISC OS uitgebracht gaat worden. Dit zou erg jammer zijn, omdat men dan het platform dat gezorgd heeft voor het ontstaan van de browser links zal laten liggen. Wie-o-wie heeft de kennis in huis om de toekomst van de RISC OS versie veilig te stellen?


En zo zijn we aangekomen bij het eind van de 95e editie van riscynieuws.net, sinds het vorige nummer is er ruim drie maanden verstreken. Door mijn vakantie naar Japan kon ik de vorige keer geen riscynieuws.net maken, maar heeft Bob Brand voor een nood-editie gezorgd - bij dezen hartelijk dank Bob voor het maken van die tussen-uitgave.

Voor deze keer sluit ik dan ook af met: Sayonara!

Kees Grinwis