Uitnodiging najaarsoverleg RvA 2010

Aan alle leden van de Big Ben Club

De herfstvergadering van onze Raad van Afgevaardigden is dit jaar op zaterdag 6 november 2010, aanvang 11 uur, in De Wieken, Prinses Irenestraat 49, 6661 EA ELST (Gld).

In onze vereniging is de Raad van Afgevaardigden het platform waar knopen worden doorgehakt. Als lid kun je de vertegenwoordigers van regio's en werkgroepen jouw suggesties meegeven. Ook zelf ben je van harte welkom, als je in de gedachtenwisseling over koers en activiteiten van onze vereniging wilt bijdragen. Wel doe je er goed aan, dat tevoren even af te stemmen met je vertegenwoordiger. Geef het liefst ook even per e-mail aan ons door, zodat er bij de catering rekening mee kan worden gehouden.

De vergadering duurt van 11 tot 13 uur, waarna lunch.

Aansluitend ben je in dezelfde lokatie van 13 tot 17 uur welkom op de maandelijkse clubbijeenkomst van de Regio Oost. Breng je systeem mee, als je zin hebt!

A G E N D A

  1. Opening van de vergadering, bespreken en vaststellen van de agenda
  2. Notulen van het RvA voorjaarsoverleg van 10 april 2010
  3. Het verslag staat in het mei-nummer van Asterisk: nr 28-4
  4. Mededelingen, ingekomen stukken
  5. Begroting 2011 en contributie 2011
  6. Evaluatie eXperience 2010.
  7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
  8. Datum voorjaars-RvA en afsluiting
Graag tot ziens 6 november 2010 om 11 uur in ELST

Het landelijk bestuur,
Leo Smiers en Paul Porcelijn