Van de redactie

Een vervolg op het verhaal over emulatoren en nieuw over fouten bij het copieren over het netwerk. Tevens weer een muisverhaal, maar dan nu over het aanpassen van een optische muis voor gebruik met RPC.

In het vorige nummer stond een verkeerde datum en locatie voor het te houden overleg RvA. Dit is nu rechtgetrokken en tevens is daarbij een uitnodiging van het hoofdbestuur aan alle leden om deze vergadering bij te wonen. In de middag kan dan de bijeenkomst van regio Oost bezocht worden. Zie dus de uitnodiging.

Deze keer een vroege deadline voor inleveren van kopij. Een week uitstellen zou verkeerd uitkomen met de deadline voor december. Die wordt ivm. Sinterklaas gezet op 28 november!

Redacteur Wim Hendriks