Onderzoek voortbestaan/opheffen vereniging

Op de RvA-bijeenkomst najaar 2009 is door het hoofdbestuur gevraagd naar enkele leden, die willen nadenken over het laten voorbestaan van de BigBenClub dan wel het beëindigen van de vereniging binnen afzienbare tijd.
Wij met ons drietjes (Arjan, Wim en Charles) hebben zich hiervoor opgegeven.

Hierbij onze bijdrage, ter discussie voorgelegd aan de RvA (voorjaar 2010).


Inleiding: Enkele overwegingen over het (voorlopig) laten voortbestaan van de BigBenClub dan wel op termijn opheffen.

Welke opties zijn er

  1. Blijven doorgaan als Big Ben Club (in de huidige verenigingsvorm) totdat de financiële middelen "bijna op" zijn, en/of het aantal leden is gereduceerd tot (bijna) nul.
  2. Vereniging over enkele jaren opheffen (voordat punt 1 is bereikt)
  3. De vereniging als zodanig laten voortbestaan (i.v.m. juridische aspecten), doch de regio's hun eigen financiële boontjes zelf laten doppen.
    D.w.z. de hoogte van de contributie voor het "regio"-lidmaatschap; geen financiële steun uit de pot van de "papieren" vereniging.
    Eventueel een kleine reserve in de pot van de "papieren" vereniging waaruit landelijke activiteiten zoals Experience wordt gefinancierd.
    Doch in wezen is dit bijna de situatie van de huidige Big Ben Club.

Wat moet er gebeuren / worden gedaan indien besloten wordt (op termijn) de vereniging op te heffen

Ad 1)

Indien we door blijven gaan in de huidige vorm van de vereniging zullen de financiële middelen over een aantal jaren niet meer voldoende zijn om verantwoord door te gaan. Orde-grootte: 5 à 10 jaar.

Ad 2)

Indien we besluiten de vereniging voortijdig op te heffen, dan zijn er enkele mogelijkheden:

Wat vinden de leden van dit alles

De auteurs hebben deze vragen aan zo veel mogelijk leden voorgelegd en naar hun mening gevraagd.
De Big Ben Club is voor hen een sociaal verzamelpunt voor informatie en kennis voor het RISC OS-gebeuren. Men gaat naar de regiobijeenkomsten, maar vindt het bestaan van de landelijke vereniging belangrijk. Men wil graag doorgaan in de huidige vorm - desnoods door het verhogen van de contributie.

Charles Deckers
Wim Hendriks
Arjan Bokx

10-4-2010