Regio Antwerpen?

In Asterisk 29-01 heeft een melding gestaan over een nieuwe regio Antwerpen. Dit was de interpretatie van de redacteur nav. van het overleg van de regio's (RvA) in november vorig jaar. Ook is door hem de agenda als zodanig aangepast omdat dat in januari zou plaats vinden. Op dit bericht is een reactie van Henri Derksen gekomen die ik u niet wil onthouden.

Het bericht met weglating van overige geadresseerden en tekst over de werkgroep Beagle Board:

Date: Mon, 7 Feb 2011 16:52:42 +0100 (GMT)
From: Henri Derksen
Subject: Vermeende regio Antwerpen
To: Redacteur *Asterisk Wim Hendriks

Beste Wim,

In de *Asterisk 29-01 van januari 2011 las ik dat er een nieuwe regio Antwerpen zou zijn opgericht.

Inderdaad bestonden er plannen daartoe, en de Vlamingen hebben op de RvA van 6 november 2010 daarover uitleg gegeven aan het hoofdbestuur en de leden van de RvA (afgevaardigden). Frank Vandekerkhove en Steve Royd Marker hebben te kennen gegeven hier nog even mee te willen wachten tot er een meer vaste vorm van bijeenkomsten is ontstaan met meer dan de huidige drie BBClub leden dan tot nu toe.

De RvA heeft dit onder groot gejuich ontvangen, maar er is nog niet besloten om een nieuwe regio Antwerpen op te richten. Zoals men weet is het de RvA die beslist of er een regio wordt opgeheven of opgericht, dan wel gesplitst of samengevoegd. Na een besluit van de RvA kan de layout van de agenda regio's en werkgroepen worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Zo was men er onterecht ook van uitgegaan dat regio Amersfoort niet meer zou bestaan. Deze regio opereert thans als huiskamerclub.

Voorlopig blijft RISC OS.be dus nog bestaan.

Henri Derksen

******************************************************************

Reactie Wim Hendriks:

Mijn bedoeling was om de leden te informeren over de afspraak die in november gemaakt is zodat ze zouden weten dat ze welkom zijn in Antwerpen. Tevens heb ik de agenda daarop aangepast, waardoor er meer informatie over de bijeenkomsten in Antwerpen beschikbaar is. Waarom dat niet doen terwijl daar wel afspraken over gemaakt zijn? De formele opstelling van Henri vind ik nogal stug voor een klubje van 150 leden. Ik vind dat Asterisk een soepel karakter naar de leden moet hebben. Het is een clubblad voor elkaar.

Over de informatie en naamgeving in de agenda is overleg gaande met Steve Roy Marker en daardoor indirect ook met Frank Vandekerkhove. Aanpassingen hieruit voortkomend zullen in de volgende nummers van Asterisk verwerkt worden. Alles komt dus goed. Asterisk is geen dictaat.

Jammer dat deze discussie pas wordt opgestart na het verstrijken van de deadline.