Van de redactie

De discussie over regio Antwerpen krijgt een reactie vanuit Belgie en daarmee mag hun instelling duidelijk zijn. In het komend overleg van de raad van afgevaardigden zal dit ook nog wel tersprake komen.

Ontboezemingen van twee leden geeft wat te lezen over hoe we onze hobby bedrijven.

En het hondje Beagle brengt wat te weeg, nu is onze duitse zusterclub wakker geworden van het geblaf.

RISC OS eXperience komt er ook weer aan: 14 mei in Koog aan de Zaan. Het mei-nummer van Asterisk zal dan weer als papieren versie uitkomen en omdat dit meer voorbereidingstijd kost, zal ook de deadline vervroegd worden. Wil je in april kopij aanleveren, houdt daar dan rekening mee en wacht niet tot de deadline verstreken is. In volgende Asterisk meer hierover.

Redacteur Wim Hendriks