In Memoriam Kees Breet

Wij hebben onze vriend Kees Breet verloren. Na een korte ziekte is Kees, die voluit eigenlijk Cornelis François Breet heet, op Paaszondag 24 april 2011 overleden. Hij werd 84 jaar.

In de regio Amsterdam herinneren we hem als een gezelligheidsmens, vrolijk en aanwezig met voor iedereen een opbeurend woord en een handdruk.

De kinderen die begin negentiger jaren door hun vaders naar de computerclub werden meegesleept kenden hem als opa Kees totdat ze zelf de wereld introkken en niet meer mee konden naar de club. Van zijn gemoedelijke plagerij en de grapjes terug spraken we nog vaak.

Het afgelopen jaar zagen we elkaar niet zo vaak, ongemerkt bleef Kees wat minder lang hangen op de regiomiddag en er kwam wat ongemak bij. Niet echt zaken waarvan je denkt dat gaat niet over, maar wel vermoeiend zo meldde hij ons. Als hij knorde over het geheugen, kwam er van deze of gene zijde wel een grapje overheen.

Pic1 Op de foto is Kees te zien zoals we hem zo lang kenden, ietsje ironisch en wijs.

De familie Breet verliest een echtgenoot, vader en opa. We leven met hen mee.

Voor ons blijft het gemis van een vriend die het leven kleur hielp geven,

Leden van de BBC regio Amsterdam

Roel Boesenkool