riscynieuws.net

door Kees Grinwis


U ben net begonnen met het lezen van het 6e nummer van de 12e jaargang van riscynieuws.net - om preciezer te zijn dit is de 105e editie. In dit nummer aandacht voor diverse 'bounty schemes', een update over diverse RISC OS-nieuwssites, diverse nieuwe software-releases en natuurlijk een fotoverslag van de RISC OS eXperience 2011. We sluiten deze uitgave af met een terugblik naar de 5e editie van riscynieuws.net.


Pic2Het is al weer een aantal jaar geleden dat Castle Technology de broncode van RISC OS 5 publiek gemaakt heeft, op 19 mei 2007 kwam onder de verantwoordelijkheid van RISC OS Open Ltd (ROOL) de eerste broncode vrij onder de RISC OS 5 'Shared Source Licence'. In de afgelopen jaren is er veel veranderd, zo was in 2007 de Castle Iyonix pc als enige hardware te gebruiken. In 2011 zijn hier diverse andere platforms aan toegevoegd, waarbij het BeagleBord de meest in het oog springende hardware is. Dit is bereikt door inspanning van een aantal ontwikkelaars, die in die tijd veel werkt verzet hebben. ROOL bied ook al enige tijd detools aan om voor en/of aan RISC OS 5 te ontwikkelen, waarbij er ook in Nederland een significant aantal paketten verkocht zijn.

Pic1Om de verdere ontwikkeling van RISC OS 5 een zetje te geven heeft ROOL een systeem bedacht waarbij niet-ontwikkelaars (financieel) ook bij kunnen dragen aan verbeteringen in de software, dit systeem is het 'ROOL Bounty Scheme' gedoopt. Men is al wel dankbaar voor de inzet die diverse ontwikkelaars nu al getoond hebben, zonder dat daar enige financiële beloning tegenover staat, maar denkt dat een beloning mogelijk een extra zetje kan zijn om nog wat extra vrije tijd in te zetten. Eigenlijk is het een kans voor de gehele RISC OS-gemeenschap om haar stem te laten horen door te stemmen met haar portemonnee.

De lezers van riscynieuws.net zullen ongetwijfeld wel bekend zijn met het 'RISC OS Select Scheme', waarbij men een soort abonnement afsluit op toekomstige versies, zonder dat men echt invloed heeft op de vernieuwingen en verbeteringen in nieuwe RISC OS-versies. Bij het 'ROOL Bounte Scheme', kan men als normale gebruiker echter zelf (enigszins) kiezen waaraan hun geld besteed wordt (tenminste binnen spelregels die door ROOL opgezet zijn). Eigenlijk is het hel erg simpel: Men kiest één of meerdere projecten uit het 'bounty scheme' en maakt een donatie voor dit project, deze donatie wordt vastgehouden door ROOL totdat iemand aangeeft dat hij in staat is om deze vernieuwing ook te verwezenlijken. Zodra (een groep van) ontwikkelaars, aangeeft dat ze in staat zijn om een project te verwezenlijken zal men de bijbehorende donaties voor hen reserveren en als men het project daadwerkelijk afrond, wordt het geld dat hierbij hoort uitgekeerd.

Uiteraard bestaat er de mogelijkheid dat er projecten zijn die wel in het 'bounty scheme' opgenomen worden, maar die niet binnen redelijke termijn gerealiseerd worden. In dat geval heeft ROOL de vrijheid om de donaties over de andere projecten te verdelen, meer details zijn te vinden in de spelregels van het 'ROOL Bounty Scheme'.

Mocht men mee willen denken over dit nieuwe systeem, dan kan men op het forum van RISC OS Open meepraten en eventueel nieuwe ideeën aandragen.

Op dit moment zijn er de volgende 'bounties':

Mocht men dus behoefte hebben aan automatische monitordetectie, handig voor het automatisch selecteren van de juiste monitordefinitie bij een bezoek aan een regio met eigen DVI-beeldschermen, dan kan men de kans hierop vergroten door een donatie te doen aan dit specifieke project.


Pic3Bij ROOL wil men dat het 'bounty scheme' ook daadwerkelijk een succes wordt, zodat gewone gebruikers ook daadwerkelijk in staat zijn om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van RISC OS 5, maar men begrijpt ook dat men in het begin nog wat voorzichtig is. Het is immers niet bekend hoeveel geld er gedoneerd moet zijn voor dat ontwikkelaars de pot met donaties ook daadwerkelijk opeisen. De afgelopen tijd is er door de verkoop van de C/C++ ontwikkelomgeving inkomsten gegenereerd, ook zijn er donaties geweest. Men heeft er voor gekozen om een deel van deze financiën te gebruiken voor het verder stimuleren van het 'bounty scheme'.

ROOL zal voor iedere donatie het gedoneerde bedrag verdubbelen. nu gebeurt dit niet onbeperkt, er is maximaal 1000 pond beschikbaar, verder heeft men de 'RISC OS Open administration'-bounty uitgesloten van deze verdubbeling. Mocht men dus een bepaalde bounty graag gerealiseerd willen zien, dan doet men er verstandig aan om hier een donatie voor te doen, zolang de 1000 pond nog niet volledig opgemaakt is.

Op het moment dat er meer gedoneerd wordt dan dat er nog over is uit het bijpasfonds, dan zal alleen het resterende bedrag bijgepast worden. Verder zal er een nieuwe beoordeling komen of het noodzakelijk is om dit nog een keer te herhalen als het fonds geheel leeg is, waarbij onder meer gekeken wordt naar de hoeveelheid geld die men op de bank heeft staan.

Mocht het zo zijn dat een bepaald project geannuleerd wordt, dan zal het gehele bedrag dat voor dit project gereserveerd was herverdeeld worden over de andere projecten, dit werkt dus niet anders dan het 'bounty scheme' zelf.


Pic4Om nog even bij het premie-systeem te blijven, Jim Lesurf stelt ook een bedrag beschikbaar voor het verbeteren van de USB-stack en dan specifiek rond het beter kunnen werken met USB audio devices, heel creatief noemt Jim dit de 'RISC OS USB Audio Prize'.

In het kort komt het hier op neer dat Jim 300 UKP beschikbaar stelt voor de eerste programmeur, het eerste bedrijf of de eerste groep van ontwikkelaars die in staat is om de USB-stack zodanig te verbeteren dat deze gebruikt kan worden met USB-audioapparatuur. Uit de hoogte van het bedrag blijkt dat het niet zo zeer om een volledige vergoeding voor (al) het werk is, maar vooral bedoeld is als aanmoediging. Overigens mogen ook anderen een geldbedrag aan deze prijs toevoegen...

Op dit moment zouden de RISC OS USB-stacks geen ondersteuning hebben voor isochrone/asynchone ommunicaties, dewelke noodzakelijk zijn voor diverse USB-apparaten (zoals de Halide Bridge, Arcvam rDAC en dergelijke), ook andere verbeteringen zijn uiteraard welkom. De basis van deze uitdaging is dus de ontwikkeling van een betere USB-stack/interface, API en dergelijke, om zo dit soort audio-apparaten direct onder ARM-hardware met RISC OS te kunnen gebruiken. Gebruikers van RISC OS kunnen hierdoor dit soor moderne USB-apparatuur gebruiken voor het afspelen en opnemen van audio in hoge kwaliteit.

Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden aan deze 'RISC OS USB Audio Prize' verbonden. De complete lijst is terug te vinden op de site, maar hieronder noem ik een aantal van de voorwaarden:

Verder moet de implementatie uitgewerkt zijn voor 1 december 2011, hoewel dit niet geheel in steen gebeiteld staat. Mocht een ontwikkelaar op dat moment al bijna klaar zijn met de implementatie kan hij contact opnemen en is Jim mogelijk bereid om wat met deze deadline te schuiven.


Er zijn diverse sites die het RISC OS-nieuws belichten, denk hierbij aan riscos.info, The Iconbar en MyRISCOS. Door de jaren heen zijn er echter diverse wisselingen geweest op het gebied van de nieuwssites, in het verleden was er ook Acorn Cybervillage, nieuwberichtjes op Paul Vigay's RISCOS.org en natuurlijk Drobe. Er is dus enige wisseling in de actuele nieuwssites, zeker als je bedenkt dat riscos.info pas nieuwsberichten is gaan plaatsen op het moment dat Drobe niet langer meer geupdate zou gaan worden.

Pic5De afgelopen tijd is er niet veel veranderd op dit gebied, hoewel RISCOScode sinds het stoppen van Drobe ook wel af en toe een soort van nieuwsberichten geplaatst heeft, was dit meer in e-zine-formaat. Op de nieuwsgroep comp.sys.acorn.announce wordt door Martin Hansen echter aangekondigd dat men in het vervolg de berichten als 'rolling news' plaatst, een formaat dat door de meeste nieuwssites gebruikt wordt.

In datzelfde bericht geeft hij aan dat één van de artikelen geschreven is door Andrew Rawnsley en specifiek gaat over het bezoek van R-Comp aan Nederland. Hierin beschrijft Andrew zijn ervaringen van de RISC OS eXperience 2011. In het artikel zijn verder diverse links aanwezig, hoewel deze niet allemaal 100% correct zijn - maar dat zullen we Andrew maar vergeven, aangezien ik 'm nog geen Nederlands heb horen spreken...

Pic7Een andere (nieuws)site c.q. blog is RISCOSitory van Vince Hudd, in eerdere uitgaven van riscynieuws.net is er al naar deze site gelinkt. Eigenlijk staat er op RISCOSitory vooral nieuws dat door de eigenaar van de site opgepikt is op een forum, bediscussieerd op een evenement en dergelijke. Tot op heden was het niet mogelijk om ook echt nieuws of aankondigingen in te zenden, maar daar is verandering in gekomen.

Men kan namelijk nu nieuws en aankondigingen opsturen naar news@riscository.com - waarbij het aan Vince is om het bericht ook te plaatsen, dat is de vrijheid die hij zich voorbehoudt. Verder wordt de site ook onderhouden naast zijn dagelijks werk, het zal dus niet zo zijn dat alle berichten (direct) geplaatst worden en dat de site altijd 100% up-to-date is.


Pic8Van het programma PackMan is versie 0.5 (beta) uitgebracht, deze applicatie is een alternatief front-end voor het beheer van packages in het 'RISC OS Packaging Project'. De toepassing zou feature-compleet moeten zijn, maar het zou kunnen dat er nog bugs e.d. in de software zitten.

PackMan heeft o.a. de volgende mogelijkheden:

Meer informatie en hoe men dit programma kan installeren is te vinden op de PackMan-website.

Pic9Sine Nomine Software heeft een nieuw programma uitgebracht: 'Wrangler', een mathematische puzzelapplicatie. Inmiddels is hier ook al weer een update van uitgebracht en zijn we aangekomen bij versie 1.01.

Wrangler biedt de volgende 3 puzzelsoorten:

De software is SHAREWARE en is te registreren voor 5 Britse pond.

Ook van andere paketten van Sine Nomine Software zijn nieuwe versies uitgekomen, DrawPrint is aangekomen bij versie 1.29, Superdoku bij versie 1.26 en van het relationele databasepakket Impact is versie 3.39 uitgebracht.

Pic10Van TBAFS is een 32-bit (only) editie verschenen, vooralsnog alleen als een beta-versie. RISC OS gebruikers die al even meelopen hebben ongetwijfeld wel eens van TBAFS gehoord, maar voor diegene die niet meer weten wat TBAFS voor bestandssysteem is nog even een korte opsomming van een aantal mogelijkheden. TBAFS is een snel bestandssysteem, met de optie om bestanden in te pakken d.m.v. de 'Squash'-compressie. Verder heeft het ondersteuning voor lange bestandsnamen en een onbeperkt aantal bestanden per directory (dat was relevant toen TBAFS uitgebracht werd), ook heeft het een geindexeerde mappenstructuur en 'lazy write-back caching'.

Deze versie is slechts beperkt getest en daarbij is alleen gebruik gemaakt van RISC OS 5.17 en zal dus ongetwijfeld bugs bevatten, vooralsnog moet men deze editie dus vooral als experimenteerversie gebruiken.

Pic12Van de 'Charm' ontwikkelgereedschappen en -hulpmiddelen is nu, onder de GNU General Public License, een gratis versie uitgebracht. 'Charm' is een simpele, maar toch krachtige, hogere programmeertaal die efficiënte code genereert en dus ook weinig geheugen nodig heeft. Er is ook een grafische schil waarmee het mogelijk is om de code te bewerken, compileren/assembleren en verschillende bestanden aan elkaar te linken.

Met 'Charm' is het mogelijk om WIMP-applicaties te maken, maar het is ook mogelijk om (relocatable) modules te genereren.


Afgelopen maand is ook weer de landelijke dag "RISC OS eXperience" gehouden, met daarin het Nederlandse debuut voor de ARMini van R-Comp. Verder waren natuurlijk de diverse regio's en werkgroepen vertegenwoordigd en was ook Martin Würthner weer van de partij.

Hieronder een visuele impressie van de ROX2011:

Pic13
Een sfeerimpressie
Pic14
Jim Nagel - Archive Magazine
Pic15
BBC met RISC OS?
Pic16
Nee, een Beagle Board Computer!
Pic17
Andrew Rawnsley demonstreert...
Pic18
...de ARMini!
Pic19
Prepareren van de net verkochte ARMini
Pic20
RISCOS.be's herkenninslamp...
Pic21
...en hardware-experimenten.
Pic22
Presentatie van nieuwe ArtWorks-features.

Pic11In de vijfde editie van riscynieuws.net is er aandacht voor de release van modules die rekening houden met een toekomstige 32-bit versie van RISC OS, waarbij we overigens nog lang hebben moeten wachten op een 32-bit-neutraal besturingssysteem van RISCOS Ltd en RISC OS 5 kwam pas 2 jaar later op de markt.

In 2000 waren de klanten van de MicroDigital Omega nog steeds in hoopvolle verwachting, waarbij de fabrikant op dat moment overschakelde naar een programeerbare chip en aangaf dat de aanpassing zo'n 8 weken zou gaan duren. In werkelijkheid zou het nog maanden duren voor er een productieversie uitgeleverd zou gaan worden aan klanten van dit bedrijf.

Een ander product dat in deze riscynieuws.net genoemd wordt, dat is de RiscStation Portable, maar deze heeft nooit de productiestatus bereikt en is eigenlijk alleen gebleven bij aankondigingen en mogelijk één of meerdere prototypes.

Verder was er in de 5e uitgave aandacht voor(te houden) Wakefield 2001 Show en diverse software updates of releases (Webster XL, RiscCAD, HP DeskJet drivers, KwikJPEG, PHP4 & WebJames, Oregano en EuroCalc.


En zo zijn we aangekomen bij het einde van al weer de 105e editie van riscynieuws.net, met daarin aandacht voor de mogelijkheid voor RISC OS-gebruikers om via een financiële bijdrage de ontwikkeling van de ROOL-versie van ons besturingssysteem te sturen en impressie van de in mei gehouden ROX en nog veel meer nieuwswaardigheden.

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaarderde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis