RISC OS Tips

    Tips:
  1. Lange namen in filer display RISC OS 4.39
  2. !PDF en plaatjes met alpha maskering

Lange namen in filer display RISC OS 4.39

Michael Ben-Gershon had het probleem dat de bestandsnamen in de filer display van RISC OS 4.39 (Adjust) bij gebruik op Virtual Acorn afhankelijk van het gekozen font afgekapt worden weergegven. Hij heeft dat willen configureren, maar ziet hiervan geen effect. Een tip wees naar het niet goed uitgevoerd worden van een Obey bestand tijdens de boot van het OS. Michael heeft ontdekt dat in het bestand FlrSetup een opdrachtregel te lang was waardoor de opdracht niet goed uitgevoerd werd. De volgende correctie heeft hij aangebracht en daarmee het probleem verholpen :

Het bestand is <Choices$Write>.FlrSetup

De orginele versie was:

X Filer_Options  -Verbose -Force
X Filer_Truncation  -LargeIconDisplay 4096 -SmallIconDisplay 4096
-FullInfoDisplay 4096 -ThumbnailsIconDisplay 4096
X Filer_Layout  -SmallIcons -SortByType
X Filer_Thumbnails  -Width 384 -Height 256 -Depth 0 -MaximumFileSize 256

De regel met Filer_Truncation moet worden gesplitst in twee regels :

X Filer_Truncation  -LargeIconDisplay 4096 -SmallIconDisplay 4096 -FullInfoDisplay 4096
X Filer_Truncation  -ThumbnailsIconDisplay 4096
(red. dit bestand staat op mijn RISC OS 6.20 in de map <Choices$Write>.Boot.Tasks)

De X prefix in de opdrachtregel onderdrukt alle foutmeldingen. Om zo'n fout op te sporen haal je X uit de opdrachtregel weg en voert dan het Obey bestand uit. Fouten worden nu wel getoond, zodat je de fouten kunt oplossen.

(tip gelezen op riscos-select)

(Ga naar tip 1 - 2 - top)


!PDF en plaatjes met alpha maskering

Jim Lesurf meldt dat in !PDF soms de plaatjes als zwart verschijnen. Gebruikt hij !PDFview en de Bitmap view (Menu over de pagina, dan View > Bitmap), dan ziet hij de plaatjes wel.

Dat komt, zegt Martin Wuerthner, dat het plaatjes zijn met een alpha masker en !PDF ondersteunt deze niet. In !PDF (3.02.1.24) is nu ook een bitmap mode aanwezig. Bitmap mode gebruikt xpdf's eigen rendering engine, welke wel alpha masked bitmaps aankan. De !Paint knop boven de balk vertaalt de pagina naar een sprite en de plaatjes worden zichtbaar.

Jim Lesurf verwijst naar het bestand http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/whp/whp-pdf-files/WHP195.pdf
ter demonstratie van het effect.

(gelezen comp.sys.acorn.apps)

(Ga naar tip 1 - 2 - top)


Opmerking redacteur
Bovenstaande informatie heeft niet de intentie compleet te zijn. Vaak wordt het geplukt uit de Acorn nieuwsgroepen en is het niet meer dan een selectie van wat aangeboden wordt. Soms krijg ik informatie per email van een clublid/lezer. Ik wil het de lezer niet onthouden. Misschien gaat er een lichtje branden en is er weer wat ontdekt.

Wil je hierop reageren of zelfs iets aandragen, stuur dat dan naar de redacteur (waj.hendriks@hccnet.nl). Een uitgebreid artikel over het onderwerp is ook welkom.

Wim Hendriks