Uitnodiging herfstvergadering RvA 2011

Aan alle leden van de Big Ben Club

De herfstvergadering van onze Raad van Afgevaardigden is op zaterdag 12 november 2011, aanvang 11 uur, in Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27, 1967 KD Heemskerk.

In onze vereniging is de Raad van Afgevaardigden het platform waar knopen worden doorgehakt. Als lid kun je de vertegenwoordigers van regio's en werkgroepen jouw suggesties meegeven. Ook zelf ben je van harte welkom, als je in de gedachtenwisseling over koers en activiteiten van onze vereniging wilt bijdragen. Wel doe je er goed aan, dat tevoren even af te stemmen met je vertegenwoordiger. Geef het liefst ook even per e-mail aan ons door, zodat er bij de catering rekening mee kan worden gehouden.

De vergadering duurt van 11 tot 13 uur, waarna lunch.

Aansluitend ben je in dezelfde lokatie van 13 tot 17 uur welkom op de maandelijkse clubbijeenkomst van de Regio Heemskerk. Breng je systeem mee, als je zin hebt!

A G E N D A

  1. Opening van de vergadering, bespreken en vaststellen van de agenda
  2. Notulen van het RvA voorjaarsoverleg van 2 april 2011
    Het verslag staat in het mei-nummer van Asterisk: nr 29-05
  3. Mededelingen, ingekomen stukken
  4. Begroting 2012 en contributie 2012
  5. Evaluatie eXperience 2011
  6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
  7. Datum voorjaars-RvA en afsluiting
Graag tot ziens zaterdag 12 november 2011 om 11 uur in HEEMSKERK

Het landelijk bestuur,
Leo Smiers en Paul Porcelijn