Concept verslag vergadering Raad van Afgevaardigden van de BigBenClub

gehouden op 12 november 2011

Aanwezig:
Leo Smiers, Paul Porcelijn, Arjan Box, Charles Deckers, Henri Derksen, Pieter Drost, Kees Grinwis, Wim Hendriks, Johan Kruize, Albert Meijer, Steve Royd­Marker, Frank VandeKerkhove.

Afwezig met bericht van verhindering:
Ben v.d. Aardweg, Gerard Battes, Roel Boesenkool, Frank de Bruijn.

Afwezig:
Afgevaardigden uit de regio's Almelo, Amersfoort en Drachten.

1) Opening

2) Goedkeuring conceptverslag vergadering Raad van Afgevaardigden d.d. 2 april 2011

3) Ingekomen post

4) Begroting, balans en contributie

5a) Experience 2011 en 2012

5b) Club PC's

Henri Derksen bezoekt regelmatig bijeenkomsten van andere regio's (naast zijn eigen regio). Hij sleept dan veel clubspullen mee o.a. twee of drie club-machines. N.l. RiscPC, Iyonix met monitor en Omega met monitor. Dat wordt langzamerhand bezwaarlijk en Henri wil deze machines afstoten. In een mailtje heeft hij dit aangemeld aan het bestuur en had bovendien deze spullen bij zich op de RvA-bijeenkomst.
Er werden verschillende voorstellen gedaan:

Pauze

6a) Wat verder ter tafel komt

6b) Rondvraag

7) Datum volgende bijeenkomst

De volgende vergadering is gepland op zaterdag 24 maart 2012 in Rijswijk. Na afloop staat een regio-middag op de planning.