RISC OS

In nummer 29.10 :

Voorpagina
Redactie
Riscynieuws.net
Verslag RvA 11-2
BBC Micro 30 jaar
Opslag spullen regio's
RISC OS tips
Update jaarindex
Colofon
Big Ben Club
Regio's, agenda's, werkgroepen

Voor de december editie
wordt de kopij datum
zondag
8 januari 2012!