Het 29e clubjaar?

Begin december ontvingen de leden een brief van de penningmeester Paul Porcelijn. Hierin schreef hij dat onze computerclub het 29e jaar inging. Vreemd want Asterisk begint dit jaar met jaargang 30 en niet 29. Een andere manier van tellen? Zowel Henri Derksen en ik hebben naar Paul gereageerd.

Hieronder zal ik de discussie tussen Paul en Henri weergeven. Dit geeft een aardig beeld van de gedachtegang. Reageren mag natuurlijk. We hebben daar een mailinglist BigBen bij Aconet voor. Laten we die hiervoor gebruiken. Hier de discussie:

Henri: 29e jaar moet zijn 30e

Paul: Hum. Onze Big Ben Club is 15 april 1983 opgericht.
Dat was kalenderjaar nul.

Henri: Nee, dat was het 1e jaar.
De club bestaat dan NUL jaar.
Zodra je het 1e jaar vol hebt gemaakt, ben je 1 jaar op je verjaardag
en zit je daarna in het 2e jaar, enz.

Paul: De club bereikt dus per 2012 z'n 29e kalenderjaar.

Henri: Ben ik niet met je eens, want hij zit dan in het 30e jaar, en de club wordt 30 als dat 30e jaar voltooid is, dus pas in 2013.

De clou is dat de oprichtingsdatum niet 1 januari maar 15 april is, en het verenigingsjaar altijd een kalenderjaar is.

Paul: Op 15 april 2012 wordt jaar 29 volgemaakt en dan begint het 30e levensjaar, maar pas in januari 2013 gaan we ons 30e kalenderjaar in.

Henri: De clou is dat de oprichtingsdatum niet 1 januari maar 15 april is, en het verenigingsjaar altijd een kalenderjaar is. Het eerste vereniginsjaar was dus korter dan 12 maanden.

Paul: Je kunt ook anders tellen: 1983 meetellen als 1e jaar. 't Is maar waar je met tellen begint.

Henri: Niet helemaal.

Paul: Beetje een jezus-probleem, lijkt me: 'wanneer begon het jaar nul?'

Henri: Voor hij geboren was.

Paul: Qua 'perspectief' lijkt mijn telling me beter, want als we zeggen dat we in 2012 ons 30e jaar in gaan, dan moeten we ook in dat jaar ons lustrum vieren,

Henri: Nee, want dat 6e lustrum bereikt de club pas NA dat 30e jaar.

Paul: terwijl we dat totnu steeds deden in 'kalenderjaar modulo 5'.

Henri: En daar zit het probleem, omdat de contributie per kalenderjaar is.

Op school begin je ook in de 1e klas, en niet in de NULde klas ;-).

Ik ben van 1956, en daarmee 55 jaar oud in 2011, want ik heb er al 55 hele jaren vol gemaakt, maar zit dus sinds mijn verjaardag nu wel in het 56e levensjaar.

--- einde discussie

En dat kan natuurlijk even doordenderen. Wel kunnen we afleiden dat 2013 een lustrumjaar is.

Wat de nummering van Asterisk betreft wil ik opmerken dat dit een volgnummer is en niet een telnummer. Zo zitten we nu in jaargang 30 en is dat tevens het 30e jaargang. Het eerste jaar was dus een incomplete jaargang, dus minder dan de gebruikelijke 10 nummers.

Redacteur Wim Hendriks