Jaarverslag 2011 van de secretaris Regio Rijswijk (Z-H).

Ledental.
Per 1 maart 2011 had de regio Rijswijk (Z-H) volgens de ledenadministratie 52 leden vorig jaar waren dat 56 leden. Vier leden hebben opgezegd tw.: W. Arends, H.Timmers, E.H.M. Ulijn en Th. Scheurkogel.

Bestuur.
Bij de vergadering van 3 februari 2011 heeft de ALV de voorzitter Kees Grinwis, secretaris en Penningmeester Piet Zuiderwijk en afgevaardigde in de RvA Arjan Bokx, bij acclamatie herbenoemd.
Daar naast wordt het bestuur geassisteerd door Gerard Battes de voorzitter van de werkgroep genealogie, Simon Voortman de voorzitter van de werkgroep hardware en Pieter Drost die de algemene zaken op zich neemt.

Regiobijeenkomsten.
Het jaarverslag loopt niet gelijk met het activiteiten programma dat nog op schoolse wijze op 1 september begint. Daarom wordt al jaren in een verslagjaar de helft van een oude agenda en de helft van de nieuwe afgewerkt. De reden daarvan is dat het huurcontract met de gemeente in de zelfde - schoolse - termijn loopt. Het jaar begon zonder een hapje en een drankje op de eerste regiobijeenkomst omdat Pieter Drost verhinderd was in het nieuwe jaar.
Omdat er voldoende deelnemers zijn heeft de regio ook in 2011 weer wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd. Naast de maandelijkse algemene regio bijeenkomsten, werden specifieke - van te voren geagendeerd - zaken behandeld waarbij regio leden als spreker/inleider de kans kregen om die onderwerpen waarin zij specialist zijn te behandelen of te demonstreren. Zo nodig werd er gebruik gemaakt van een beamer zodat de toehoorders niet op een klein beeldscherm behoefden te kijken.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. Netwerkalgemeen en beveiliging, Digitale fotobewerking, DTP bestanden uitwisselen, Beagle Board algemeen inleiding en toepassingen, Genealogie op papier op A0 formaat, Wimp programeren in 3 delen, Arm Assembly cursus op herhaling. Inleiders waren o.a.: Jos Timmer, Henri Derksen, Arjan Bokx, Simon Voortman, Pieter Drost, Gerard Battes, Jan de Boer Maarten Seinen en Kees Grinwis.

De werkgroep Genealogie verzorgde weer interessante en gevarieerde avonden, men is verder gegaan met de thema avonden. Een avond (23 juni) ging niet door wegens ziekte van Gerard Battes. Een maal per maand werd er door de werkgroep Hardware en Video een avond gehouden.

Dit jaar werd er een Internet Stick van T-Mobile aangekocht en een HP monitor overgenomen ven de Hr. Dahmen.

RISC OS eXperience 2011.
Er is op 14 mei een RISC OS eXperience 2011 is gehouden in Koog a/d Zaan, Ben v/d Aardweg en Gerard Battes deden een presentatie over genealogie.

Vergaderingen.
Bestuursvergaderingen werden dit jaar niet gehouden omdat de bestuursleden elkaar toch elke week op de regio bijeenkomsten treffen. Daarnaast is via e-mail verkeer ook voldoende te regelen. Op 3 februari werd de regio-ALV gehouden en op 30 juni een Hear-In ter vaststelling van het week programma 2011/2012.

Volgende Algemene Ledenvergadering.
Voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering voor het komende jaar wordt medio januari een email verzonden naar de leden van welke het emailadres bekend is.

Den Haag, januari 2012.

P. W. A. Zuiderwijk,
Secretaris.

Secretariaat:
Albert Termotestraat 48
2552 TZ Den Haag
Tel: 070 391 20 82
E-mail: pietzuiderwijk@planet.nl