riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Welkom bij 111.riscynieuws.net - dit is het 2e nummer van jaargang 13. In dit nummer onder meer aandacht voor de South West Show, diverse nieuwtjes vanaf het 'RISC OS Open'-front, diverse nieuwe softwareversies en natuurlijk een terugblik naar 11.riscynieuws.net.


Pic2In het laatste nummer van de vorige jaargang was er nog aandacht voor de in oktober gehouden RISC OS London Show, ook was er de aankondiging van de Wakefield Acorn & RISC OS Computer Show die gepland staat voor 28 april 2012(!). Tussen deze twee beurzen wordt normaal ook nog de South West Show georganiseerd, maar tot op heden is er nog helemaal geen enkele aankondiging geweest en begon het er op te lijken dat deze beurs niet door zou gaan.

Op RISCOSitory wordt echter aangekondigd dat de show wel degelijk door zal gaan, maar niet -zoals voorgaande jaren- door RISCOS Ltd georganiseerd zal worden. Hoewel de planning van de South West Show over het algemeen best krap is, zijn de locatie en de datum meestal al enkele maanden voor de beurs bekend en dit jaar was het tot begin januari erg stil.

Om te voorkomen dat de South West Show helemaal niet doorgaat zijn nu R-Comp en Orpheus Internet in het gat gesprongen en aangekondigd dat 'the show must go on!', zo voorkomen deze bedrijven dat één van de grotere evenementen niet door zou gaan. De beurs zal op 25 februari 2012 gehouden gaan worden en evenals voorgaande keren in het Webbington Hotel in Loxton plaatsvinden. De beurs zal om kwart voor elf aanvangen, zodat de standhouders de kans hebben om 's-morgens voor de show nog hun stand op te bouwen, de eindtijd zal verder tussen 15:30 en 16:00. Op RISCOSitory is verder te lezen dat diverse exposanten aangegeven hebben dat ze aanwezig zullen zijn.

Volgens Richard Brown van Orpheus Internet is de South West Show altijd een leuke beurs geweest en wilde hij dan ook zeker zijn dat deze door zou gaan. Andrew Rawnsley geeft verder aan dat de beurzen een belangrijk onderdeel zijn van de RISC OS-wereld, want ze brengen de gebruikers en de bedrijven bij elkaar.


Pic3Op RISCOSitory wordt verder gemeld dat er van diverse programma's van Sine Nomine Software nieuwe versies uitgebracht zijn, hierbij gaat het onder meer om DrawPrint 1.34 en Impact 3.40. Dit zijn respectievelijk een programma om afbeeldingen over verschillende pagina's uit te printen en een relationele database.

Pic4In het geval van versie 1.32+ van DrawPrint is er een nieuwe mogelijkheid beschikbaar, namelijk de mogelijkheid om de afzonderlijke pagina's als een Draw-bestand op te slaan. Het kwam namelijk zo af en toe voor dat gebruikers van DrawPrint precies om deze mogelijkheid vroegen, met deze nieuwe uitgave is de wens van deze personen dus eindelijk vervult.

Natuurlijk zijn er ook diverse bugs gefixed, Hilary Philips -de ontwikkelaar van DrawPrint- hoopt dat tot de opgeloste fouten ook het crashen bij het printen van JPEG-bestanden valt. Hoewel de genoemde nieuwe optie sinds versie 1.32 aanwezig is, zaten in deze versie een aantal bugs die opgelost zijn in DrawPrint 1.34.

DrawPrint is freeware en is dus gratis te downloaden van de site van Sine Nomine.

Pic5Ook van het commerciële database-programma Impact is een nieuwe versie uitgebracht. in versie 3.40 zijn voornamelijk bugs opgelost, waaronder een vervelende bug in de 'card design mode' (deze is aanwezig vanaf versie 3.37).

Naast deze bugfix zijn er diverse andere bugs gefixed en zijn er ook diverse kleine verbeteringen in het programma aangebracht. Hierbij gaat het onder meer om versnelling van de imports, zoek/vervang en andere zogenaamde 'bulk operators'. Verder is de import-tool verbeterd, zodat het resultaat van zichtbaar gemaakt kan worden. Ook is de ondersteuning voor de A9home en de RISC OS-versies van RISCOS Ltd verder verbeterd.

Zoals al aangegeven is, is de applicatie een commercieel product, een volledige versie kost ongeveer 55 Britse pond, maar er is ook een optie om te upgraden van eerdere versies - details hierover zijn te vinden op de Impact-pagina van de Sine Nomine software website.


Pic6Op de de RISCOScode-website zijn diverse verwijzingen naar berichten die gepost zijn op het forum van RISC OS Open Ltd (ROOL), dat is uiteraard niet voor niets want er is dan ook iets interessants te lezen in dit bericht.

Als eerst wordt er gelinkt naar een bericht waarin Steve Revill aangeeft dat men achter de schermen bezig geweest is met het vervangen van het handmatige proces om de ROM-images en de HardDisc4-archieven door een volledige geautomatiseerd systeem. Deze automatische procedure is nu gereed en men hoopt dat het iedere nacht actief kan worden en zo regelmatig de belangrijkste downloads zal vervangen.

Tot de uitgevoerde taken behoren onder meer het opbouwen van de diverse ROMs: De IOMDHalDev (softload), TungstenDev (softload) OMAP3Dev/OMAP3Dev (ROM). De HardDisc4-bestanden (zowel het tar-bestand als ook de zelfuitpakkende applicatie), het opnieuw samenstellen van de diverse 'CVS repository tarballs' en ook de tar-bestanden met de broncode van eerder genoemde taken.

Het opgezette proces is een complex geheel, bestaande uit drie verschillende servers, emulators en een grote hoeveelheid cron-taken en dergelijke. Het is dus goed mogelijk dat niet alles 100% volgens plan zal gaan verlopen, maar men zal dit gedurende het proces proberen te verbeteren. Als het proces correct verloopt, en er ook daadwerkelijk wijzigingen zijn, dan behoren de nieuwe bestanden tussen 5:30 en 6:00 GMT op de servers beschikbaar te komen, gedurende die tijd kan men het best geen bestanden van de site ophalen omdat deze dan mogelijk onvolledig en/of fout zijn.

Op het moment dat iemand foute bestanden in de CVS-repository plaatst zou dit overigens niet meer op mogen leveren dan het tijdelijk niet automatisch beschikbaar komen van nieuwe versies op de website, de reeds aanwezig bestanden blijven dan gewoon beschikbaar. Op het moment dat men dan deze fout corrigeert zullen er weer automatisch nieuwe bestanden beschikbaar moeten komen.

Pic7Het volgende bericht waar naar gelinkt wordt is een bericht van Jeffrey Lee, die aangeeft dat hij het hem gelukt is om een ROM-compressiesysteem werkend te krijgen. Dit systeem ondersteund zowel de Squeeze- en ZLib-algoritmes.

Volgens Jeffrey is het, op een Iyonix, mogelijk om een 4MB OMAP-ROM met Squeeze te comprimeren naar 3MB, waarbij dit proces slechts 20 seconden in beslag neemt, als er gebruik gemaakt word van de ZLib-compressie dan is er ongeveer 30 seconden nodig. Verder is het mogelijk om een 20MB 'OMAP live disc image' door middel van het Zlib-algoritme te comprimeren naar naar 8.5MB, waarbij de compressie, op een Iyonix, zo ongeveer 90 seconden duurt en het uitpakken op dezelfde machine plusminus 5 seconden in beslag neemt. Het comprimeren van dezelfde data met Squeeze lukte niet, waarschijnlijk omdat de gegevens te complex (of te veel is) voor het algoritme dat Squeeze gebruikt.

Volgens Jeffrey duurt het inlezen van de standaard (20MB) ROM-image op een BeagleBoard-xM ongeveer 22.1 seconden (laadsnelheid 905KB/sec), waarbij het inlezen van een gecomprimeerde ROM -die ongeveer 8.5MB groot is- ongeveer 9.3 seconden in beslag neemt, het decomprimeren van de ROM duurt ongeveer 1 seconde. Als alle factoren (meer details op het ROOL-forum) meegenomen worden levert het comprimeren een besparing van ongeveer 13 seconden op.

Op dit moment wordt het comprimeren van de ROM/images alleen door de OMAP-HAL ondersteund, maar volgens Jeffrey zou het toevoegen van ondersteuning voor dit systeem aan andere HAL's niet overdreven lastig te zijn. Er moet dan echter nog wel ondersteuning aan diverse tools toegevoegd worden en voor de Iyonix moet er nog een checksum aan de ROM-bestanden toegevoegd worden om problemen met de Iyonix HAL te voorkomen.

Pic8Hoewel er nog geen 'Raspberry Pi'-printjes te koop zijn, is men al wel druk aan het denken over hoe RISC OS op dit systeem zou moeten starten, volgens Chris Hall zou deze niet naar de desktop moeten gaan. Hij denkt dat het starten van BBC-BASIC een betere optie is, onder meer omdat je dan binnen 30 seconden iets met de computer zou kunnen doen.

Volgens Theo Markettos, die wat dichter bij het vuur zit, is de tijd die RISC OS Op de Raspberry Pi nodig heeft echter een stuk korter. Theo schat dat de duur ongeveer 5 seconden is (hoewel hij niet aangeeft of dit een complete !Boot-sequence is of slechts de tijd die nodig is om RISC OS in te lezen.

Afhankelijk van hoe de Raspberry Pi gebruikt gaat worden is het een aardig idee om te verwezenlijken, zeker als je dan ten opzichte van een GNU/Linux commandline een significant snellere startprocedure weet te realiseren :-)


Pic9Op Martin Hansen's RISCOScode zijn verder een aantal links geplaatst naar diverse pagina's met interessante informatie voor mensen die programma's voor RISC OS (willen) schrijven. Hiertussen is zelfs heel interessant materiaal te vinden, die - ondanks de gedateerdheid van het materiaal - heden ten dage nog steeds bruikbaar is, zeker als men dit aanvult met diverse andere informatie die op het web te vinden is.

Pic10De meest interessante link gaat namelijk naar een website over het 'ARM Assembly Language Programming'-boek. Op deze site is zijn diverse edities van dit boek, dat geschreven is door Pete Cockerell voor Computer Concepts, terug te vinden. Het boek is overigens al zo'n 10 jaar op het internet te vinden, maar dat maakt de informatie niet minder interessant.

De site linkt zowel naar een HTML-versie van de gegevens, die Pete zelf gemaakt heeft op basis van tekstbestanden die Mike Glover (van Icon Technology, de originele uitgever van Easi/TechWriter) heeft weten te exporteren. Deze export is gebaseerd op de originele MacAuthor bestanden, die Kate Moir (van Xara/Computer Concepts) uit de archieven heeft weten op te diepen. Op basis van die originele bestanden heeft Mike Glover verder diverse PostScript bestanden weten te genereren die inmiddels ook als één PDF op te halen zijn.

Het eerder genoemde boek behandeld 'slechts' de 26-bit ARM3-processor en is dus niet geheel te gebruiken om jezelf ARM-assembler te leren, RISCOScode linkt echter ook naar de '32-bit introduction' op de Castle/Iyonix website. Hier is informatie te vinden over hoe men een programma kan maken dat 32-bit neutraal is, zo wordt aangegeven welke instructies niet gebruikt mogen worden en wordt verder aangegeven hoe te detecteren is of men in 32-bit mode werkt of juist niet. Overigens werd al in 2006 door deze pagina naar de site van Pete Cockerell gelinkt...

Verder wordt er gelinkt naar de 'tofla'-site, waarop ook diverse interessante programmeerinformatie te vinden is en heeft Martin Hansen een koppeling opgenomen naar de Drag 'n Drop Programmers links.


Pic11Door Mark Beerling is het programma Konto uitgebracht als een soort van opvolger van !BkMgr (die niet meer werkt op recente hardware), met dit programma is het mogelijk om de persoonlijke financiën bij te houden (hierbij gaat het onder meer om het invoeren van bankafschriften, het genereren van financiële rapporten en dergelijke). Konto biedt verder de mogelijkheid om data te converteren vanaf !BkMgr. Konto is getest op een BeagleBoard-xM en een RiscPC/RISC OS 4.39.

Pic12Op RISCOSitory is te lezen dat Rik Griffin het programma MakeHelp uitgebracht heeft. hiermee heeft hij een soort van 'C99-manual' gemaakt, deze is gebaseerd op de gegevens in de Norcroft C compiler en is te downloaden in StrongHelp- en HTML-formaat. Deze manual is gemaakt met een systeem dat omschreven kan worden als een documentgenerator - hoewel het wel een erg klein programma is.

Deze tool heeft, zoals al te lezen was, de creatieve naam 'MakeHelp' en als men gebruik maakt van de juiste commentaarstructuur kan men met dit programma dan StrongHelp-manuals maken op basis van de C-broncode.


Pic1Natuurlijk kijken we ook nu weer terug naar de riscynieuws.net van tien jaar geleden en dan komen we aan bij de elfde uitgave, in die uitgave was er aandacht voor de Enigma-emulator (http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/sim/riscos.htm) die Paul Reuvers van XAT geschreven heeft voor RISC OS - deze applicatie was verder de eerste realistische grafische Enigma Simulator die ooit geschreven is en ook alle bekende modellen ondersteunt.

Een ander soort poort zijn de diverse Linux/*BSD consoleapplicaties, poortgoeroe Peter Nauls had eind 2001 een aantal CLI-applicaties overgezet naar RISC OS. Met behulp van Nettle kon men deze dan gebruiken als ware men actief op een standaard (ANSI-schermcompatible) console op een Unix-systeem.

Eind 2001 was het RISCOS Ltd die voor diverse nieuwe producten/uitgaven zorgde, RISC OS Select stond op het punt om publiek beschikbaar te komen en ook nieuwe edities van het CD-magazine Foundation RISC User werden regelmatig uitgebracht.

Van Cerilica kwamen ook diverse nieuwe updates uit, zo was er een nieuwe versie van BatchEPS, een plug-in voor ArtWorks om bestanden in een batch naar EPS-formaat om te kunnen zetten, zodat deze in Cerilica Vantage ingelezen kunnen worden - inmiddels is ArtWorks2 een veel beter alternatief maar in 2001 leek het erop dat Vantage de opvolger van ArtWorks zou gaan worden. Cerilica verspreidde toen ook RiScript en ook hier was weer een nieuwe versie van beschikbaar gekomen.

Verder was er ook aandacht voor de elektronisch kassasysteem POSum dat Desk toen op de Nederlandse markt bracht en was er nog steeds de verwachting dat er snel een MicroDigital Omega uit zou gaan komen...


En zo zijn we aangekomen bij het einde van de 'zevende' editie van riscynieuws.net, met in deze editie aandacht voor de te houden South West Show, maar dan door een nieuwe organisator. Ook was er aandacht voor diverse ROOL-forumberichten en was er aandacht voor diverse developpers links die op RISCOScode geplaatst zijn.

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaardeerde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis