Uitnodiging lentevergadering RvA 2012

Aan alle leden van de Big Ben Club

Hierbij nodigen we je uit voor de lentevergadering van onze Raad van Afgevaardigden op zaterdag 24 maart 2012, aanvang 11 uur, in 'De Ottoburg', Esdoornstraat 3a, 2282 RZ Rijswijk ZH, lokaal 118.

De vergadering duurt van 11 tot 13 uur, waarna lunch. Aansluitend is de regiobijeenkomst gepland (donderdag 22 maart vervalt).

A G E N D A

  1. Opening van de vergadering, bespreken en vaststellen van de agenda
  2. Verslag van de RvA van 12 november 2011
    Het verslag staat in het december-nummer van Asterisk: nr 29-10
  3. Mededelingen, ingekomen stukken
  4. Financieel verslag 2011 (zie: VWBGR11 of download VWbgr11.xls)
  5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  6. Voorbereiding eXperience 2012 op zaterdag 12 mei
  7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
  8. Datum en locatie najaars-RvA en afsluiting
Graag tot ziens zaterdag 24 maart 2012 in Rijswijk

Het landelijk bestuur,
Leo Smiers en Paul Porcelijn