Van de redactie

Ook deze keer is het niet alleen html wat in het pakket zit. In de map 'data' zitten enkele specifieke bestanden die niet in een pagina geopend kunnen worden. Er zijn links in de betreffende pagina's aanwezig om te downloaden. De naamgeving is behouden zoals de auteur heeft gegeven en voldoen niet altijd aan de 10 characterconventie van RISC OS 3.

Verder nog een vervolg op de kalender van Henri Derksen. Gerard van Katwijk heeft een agenda gebouwd uitgaande van de kalender.

Ivm. de komende eXperience op 12 mei, is de verschijningsdatum van Asterisk wat vervroegd. Hiermee wordt ruimte geschapen om op tijd een papieren versie te laten verschijnen vlak voor de eXperience.
Hierbij wil ik iedereen oproepen kopij voor dit nummer aan te leveren uiterlijk vrijdag 27 april.

Ook nu weer een uitgebreide riscynieuws.net met nieuws over de South West Show.

Redacteur Wim Hendriks