Gezocht een voorzitter en secretaris

Zoals in voorgaand verslag te lezen is, zal Leo Smiers zich niet herkiesbaar stellen als voorzitter. Dat betekent dus dat gezocht wordt naar zowel een voorzitter als secretaris. Mocht nu ook de penningmeester stoppen, dan heeft de Big Ben Club geen bestuur meer en houdt dus op te bestaan. Dat willen we vast niet, dus stel u kandidaat zodat de club verder kan!

De redacteur