!Fireworkz de opvolger van !Resultz

door Henri Derksen

Leuk dat ook andere mensen reageren op actuele stukjes in de *Asterisk. Helaas zijn er echter toch enkele foutjes blijven zitten, die ik bij deze graag wil noemen.

Ik kende !Resultz ook niet en heb er ook mee geexperimenteerd. Toen liep ik tegen het feit aan dat decimalen instellen wel zou moeten kunnen volgens de handleiding, maar dat de betreffende menu-optie in !Resultz versie 1.31/02 van 10 juni 1999 (Carstle Technology Special) niet voorkomt. Hier had men de handleiding van !Resultz 1.04 bijgevoegd, wel krom natuurlijk. Het getoonde in Rezultz/Start_/Pt07.html (handleiding 1.04) is in versie 1.31/02 niet bereikbaar helaas.
be1p Gelukkig weer wel in de opvolgers !FireWorkz 1.32/05, !FireWorkz Pro 1.32/05 !FireWorkz32 1.32/06 en ook in FireWorkz 1.34/04 en 1.34/05 (32 Bit RISC OS Open) is het allemaal weer wel mogelijk gemaakt. Een teken dat de programmeurs het manco ook ontdekt en hersteld hebben. Nog frapanter is dat het menu weer nagenoeg hetzelfde is al voorheen ;-).
Zie voor download:
http://downloads.abacusline.me.uk/freeware/fireworkz/index.htm

Let er op dat je ook de verschillende 32 bit modules ophaalt die erbij nodig zijn, vooral Shared CLib, FPEmulator e.d.

Helaas zijn er toch nog een aantal fouten in de iso-kalender blijven zitten. Zo schrijft Gerard dat week 1 de week is waarin 1 januari valt als die op woensdag of eerder begint. Echter volgens ISO geldt 1 januari op donderdag ook als week 1. Vrijdag 1 januari is altijd week 53 ongeacht of het voorgaande dan wel het nieuwe jaar een schrikkeljaar is. Zondag 1 januari is altijd week 52. Zaterdag 1 januari is meestal week 52, behalve als het voorgaande jaar een schrikkeljaar was, dan is zaterdag 1 januari ook week 53. Dat heeft met 365 versus 366 dagen in het voorgaande jaar te maken. Even flink puzzelen en je kan dat controleren.

De bijzonderheid van het jaar 1752 (in de UK, USA en Canada) zit 'm in de correctie van de overgang van de Juliaansen naar de Gregoriaanse kalender die zij vrij laat hadden ingevoerd.
In nogal wat streken is dat op verschillende momenten pas doorgevoerd.
Helaas is 1752 niet helemaal juist berekend, want 31 september bestaat natuurlijk niet ;-).
In de cel P37 moet: if(o37+7>30|(o37=" ")," ",o37+7) komen te staan.
En in B41 moet dan: if((r37=" "),if((p37=" "),p30,r30),r30+1) komen om de weeknummers ook goed te krijgen in het jaar 1752.
Het jaar 1752 heeft in in bepaalde landen dus slechts 51 weken. Dat speciale jaar heeft ook gevolgen voor mensen die genealogisch onderzoek doen, vooral bij grote families die nogal vaak verhuisden of verspreid woonden, denk aan handelsreizigers, kermisexploitanten en/of schippers e.d.

Een andere fout die is blijven zitten betreft de laatste week waarin 31 december valt. Meestal is dat week 1, maar ook vaak genoeg week 52 en soms week 53. Helaas echter een aantal keren onterecht te vaak 53, wat dan 1 moet worden.
Kijk maar eens bij 31 december 1985 en het identieke 2013.
Dat moet week 1 zijn.
1986 en 2014 zijn om dezelfde reden ook fout.
Hoera, 1987 en 2015 zijn (per ongeluk) wel goed ;-).
1988 en 2016 ook.
maandag 31-12-1990 valt in week 1, niet in 53.
dinsdag 31-12-1991 valt in week 1, niet in 53.
dinsdag 31-12-1996 valt in week 1, niet in 53.
woensdag 31-12-1997 valt in week 1, niet in 53.
De formule in cel S41 is nu: if(s42=" "," ",r41+1) maar dat moet volgens mij worden: if(s42=" "," ",1), want daar kan logisch gezien nooit een 53 komen te staan. Maar ook cel R41 moet week 1 zijn als 31 december op maandag, dinsdag of woensdag valt. We moeten daarom die donderdag testen. Dus cel R41 zou moeten zijn: if(r45=" ",1,q41+1).

Met deze correcties erbij is de ISO jaarkalender nu helemaal goed vanaf het jaar 5 tot in de verre toekomst, maar er zal vast nog wel weer een correctie komen voor de schrikkeljaren in een eeuwjaar om de kalender in de pas met het zonnestelsel te laten blijven lopen.

isokal

De goede versie is verkrijgbaar bij Gerard van Katwijk a.b. z.s. Mentor. Zie voor zijn e-mail adres de vorige *Asterisk nummer 30-03 van maart 2012. Veel plezier ermee.
(staat als ISOKal.zip in de map data. Red.)

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen.