RISC OS

In nummer 30.04 :

Voorpagina
Redactie
Riscynieuws.net
!Fireworkz opvolger van !Resultz
Verslag overleg RvA 12-1
Voorz en Secr gezocht
Programma eXperience
Locatie eXperience
Bereikbaarheid ROX
ROX : wg's en regio's
wg Hardware en Rijswijk
RISC OS tips
Update jaarindex
Colofon
Big Ben Club
Regio's, agenda's, werkgroepen

Voor de maart editie
wordt de kopij datum
zondag
10 juni 2012!