riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Welkom bij de 114e editie van riscynieuws.net, dit is het 5e nummer van de 13e jaargang. In deze uitgave is er aandacht voor diverse beursen, een nieuw filing system voor RISC OS (SDFS), het PandaLand-supportschema, diverse softwareupdates en natuurlijk een terugblik naar 100 edities eerder.


Pic6De afgelopen tijd zijn er weer een paar beursen georganiseerd, hierbij is de meest in het oog springende uiteraard de Wakefield Acorn & RISC OS Computer Show 2012. Op The RISC OS Blog is een weergave en op RISCOSitory is een verslag van deze beurs te vinden, in tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar zijn niet direct grote highlights geweest.

Toch was er natuurlijk nog steeds genoeg te beleven en was ook de Raspberry Pi te bewonderen, hoewel er nog steeds geen volledige versie van RISC OS op beschikbaar is. Nu was dit printje op dat moment ook nog maar net publiek te koop en is alle (eerdere) ontwikkeling ook gedaan met de ontwikkelbordjes en als bijzaak. In hoeverre er directe focus komt op het ontwikkelen van een RISC OS poort is nog afwachten, maar gelukkig is er nog steeds progressie aanwezig.

Pic7

(panorama van een deel van de beurs - met dank aan RISCOSitory.com)

Een van de bedrijven die ook voor de grote shows al flink van zich laat spreken is R-Comp, vaak publiceert met een stortvloed van berichten over nieuwe versies van hun applicaties en ook dit jaar was dat weer het geval (zo heeft men nieuwe versies van o.a. NetFetch, SafeStore en MusicMan uitgebracht). Natuurlijk was er ook op het gebied van de ARMini nieuws, waarbij het meest belangrijke het feit was dat deze nu op 1GHz kan werken. Naast een nieuwe RISC OS-computer heeft men bij R-Comp nu ook een tablet-computer in het assortiment, helaas draait deze geen RISC OS maar wordt gebruik gemaakt van Android als besturingssysteem.

Pic8Ook MW-Software brengt op de Wakefield show vaak nieuwe versies uit van haar software, dit jaar was geen uitzondering op de regel. Op de stand toonde Martin Würthner de nieuwste versie van ArtWorks, dit vectortekenprogramma is nu aangekomen op verse 2.X2. De meest in het

oog springende nieuwe mogelijkheid was de optie om "artistieke lijnen" te kunnen tekenen. Artistieke lijnen in ArtWorks zijn lijnen de een variabele dikte hebben en niet zoals gebruikelijk maar 1 dikte voor de gehele lijn, zoals te zien is in het voorbeeld hiernaast.

Natuurlijk ontbreekt ook RISC OS Open Ltd (ROOL) niet op een beurs als de Wakefield Show, op de stand van ROOL kon men diverse interessante zaken aantreffen. Men kon daar natuurlijk de native RISC OS boot-USB-sticks en RISC OS emulatie-USB-sticks en de meest recente versie van de RISC OS developertools kopen. Naast de software, kon men ook de CMOS-widgets voor het BeagleBoard of het PandaBoard aanschaffen om zo op deze hardware ook de optie te hebben om de configuratie in CMOS-RAM op te slaan.

Pic9Ook kon men hier diverse hardware, werkend onder RISC OS, bewonderen. Hierbij is te denken aan het PandaBoard, dat met een snelheid van 1.5GHZ de snelste RISC OS-machine tot nu toe is. Natuurlijk kon men ook de Raspberry Pi bewonderen op de ROOL-stand, waarbij er in de tussentijd ook nog het een en ander gebeurt is met betrekking tot het poorten van RISC OS naar dit kleine computertje. Zo is er een ROM-images te downloaden vanaf de ROOL-website en zou er nu ook ondersteuning voor USB zijn. Het is nu nog afwachten op het moment dat de poort ook daadwerkelijk stabiel genoeg is om dagelijks te gaan gebruiken.

Ook noemenswaardig is de aanwezigheid van Archive, waarbij zowel oprichter Paul Beverley als ook de huidige redacteur/uitgever Jim Nagel aanwezig waren. Inmiddels is het magazine zijn 25e jaar ingegaan, het eerste nummer is namelijk oktober 1987 uitgebracht. Op de stand kon men niet alleen een abonnement afsluiten, maar ook de Archive Volume 22DVD (of dubbel-CD) aanschaffen, hoewel in het begin een volume exact 1 jaar was wordt de laatste tijd het blad niet meer exact iedere maand uitgebracht. Gevolg is dus dat we nu 22 volledige volumes achter ons hebben in 25 jaar tijd.

Naast eerder genoemde standhouders waren er natuurlijk nog andere aanwezig, zoals:

Al met al was de Wakefield Show weer een gezellige en uitgebreide RISC OS-beurs, zoals die ieder voorjaar georganiseerd wordt.


Pic27Naast de Wakefield Show is er in het voorjaar natuurlijk ook de RISC OS Experience, georganiseerd door de Big Ben Club. Dit evenement laat zich het best omschrijven als een gezellige (intra-regio) bijeenkomst, waar Acorn/RISC OS-gebruikers uit heel Nederland en België samenkomen. Vaak zijn er ook diverse bedrijven (o.a. uit Groot-Brittanië) aanwezig, maar dit jaar was het de commerciele hoek helaas nogal leeg. R-Comp, het bedrijf dat vorig jaar met de ARMini de show stal, kon helaas door omstandigheden niet komen en ook de andere standaard standhouders (Archive en MW-Software) waren dit jaar niet van de partij.

Natuurlijk waren er vanuit de Big Ben Club wel activiteiten, zo was de Werkgroep Genealogie aanwezig en werd er door hen uit de doeken gedaan wat men zoal doet op een bijeenkomst. Vanuit de Werkgroep Hardware was men aanwezig met een compleet scala aan 8-bitters en werd er ook een schoolnetwerk (niet gebaseerd op Econet maar op een seriële verbinding) gepresenteerd.

Vanuit de Regio Rijswijk (ZH) werd er kennis beschikbaar gesteld over het installeren van RISC OS op een BeagleBoard of andere compatible hardware (zoals het BeagleBoard). Vanuit de "Werkgroep" RISCOS.be kwam Frank v.d. Kerkhove met een PandaBoard en door diverse mensen van deze werkgroep werd in samenwerking met de Regio Rijswijk/Werkgroep Hardware is deze uiteindelijk voorzien van een werkende RISC OS 5 installatie. Het is de bedoeling dat Frank hierover nog een beschrijving maakt zodat anderen van de opgedane kennis kunnen profiteren.

Hieronder een paar foto's van de RISC OS Experience 2012:

Pic18
De werkgroep Genealogie
Pic19
De vaste hardware van RISCOS.be
Pic20
8-bit Emulatie
Pic21
8-bit in actie!
Pic22
Een algemene impressie
Pic23
Het PandaBoard...
Pic24
...met Beagle netwerkkennis...
Pic25
...en een werkende RISC OS-desktop.

Pic4Zoals al eerder in deze riscynieuws.net te lezen was, is het mogelijk om op het PandaBoard ook RISC OS te draaien. Nu is dit nog niet zo ver gevorderd als de ontwikkelingen voor het BeagleBoard en ook de installatie kan mogelijk voor verrassingen zorgen. Toch kan het zijn dat men al een PandaBoard aangeschaft heeft en men op deze hardware met RISC OS wil gaan experimenteren.

Nu is het natuurlijk mogelijk om dit helemaal zelf uit te zoeken, maar er is ook een alternatieve route te bewandelen dankzij R-Comp's 'PandaLand' het supportschema voor RISC OS-gebruikers met een PandaBoard. PandaLand is opgezet op eenzelfde manier als het "BeagleBoard Support Scheme" dat R-Comp voor bezitters van een BeagleBoard aanbiedt. Hierbij worden zowel het originele als ook de ES-versie van het PandaBoard ondersteund.

Pic5PandaLand biedt, net als het BeagleBoard supportshema, grotendeels dezelfde software en besturingssysteemcomponenten die ook aan ARMini-gebruikers wordt aangeboden. Hierbij gaat het volgens R-Comp om honderden MiBs aan software. Natuurlijk is het de bedoeling dat men m.b.v. die schema gemakkelijk gebruik kan maken van RISC OS op het PandaBoard.

In de prijs zit een volledige licentie van RISC OS die al voorgeïnstalleerd is op een SD-kaart (die verder op de volledige snelheid van het PandaBoard werkt, dit kan al snel een verschil van 60% opleveren m.b.t. het opstarten van de computer) en ook een CMOS-RAM-widget zodat men geen problemen heeft bij het opslaan van de configuratieinstellingen. Even als met de ARMini krijgt men regelmatig nieuwe versies van de diverse software-onderdelen.

Verder heeft men ook de kennis op het gebied van de schermmodi weer meegenomen, zodat men als PandaBoard gebruiker een ruime keus heeft voor wat de ondersteunde resoluties betreft en moet (met deze definities) de "green digitial distortion" voorkomen worden. Op hogere resoluties zou het PandaBoard namelijk last hebben van deze verstoring.

Vooralsnog zal er geen complete computer komen op basis van het PandaBoard, volgens R-Comp zijn er nog te veel problemen met RISC OS-software om het PandaBoard als een kant-en-klaar systeem aan te bieden (zo zijn er o.a. problemen met Photodesk en Ovation Pro). Om het toch mogelijk te maken om eenvoudig gebruik te maken van RISC OS op deze hardware biedt men nu dus PandaLand aan.

De prijs van PandaLand is identiek aan die van het BeagleBoard supportschema, maar bestaande leden van het BBSS worden in staat gesteld om voor 39.99UKP een kijkje te nemen in PandaLand - de genoemde prijs is overigens inclusief BTW en bevat ook de eerder genoemde attributen. Voor meer details over deze optie kan men contact opnemen met R-Comp.

Overigens biedt R-Comp ook een volledige behuizing aan voor het PandaBoard, zodat men zelf een soort van ARMini-achtig systeem kan bouwen rond dit bordje. En zo ook tot een (bijna) volledige desktop-systeem kan komen.


Pic2In de vorige editie van riscynieuws.net was er al een preview van diverse ontwikkelingen op SD-kaartgebied, op dat moment was het slechts een schermafbeelding wat nog alle kanten op zou kunnen gaan. Inmiddels is er echter meer duidelijkheid en zal de hoop van diverse bezitters van de meest recente RISC OS-hardware zeer waarschijnlijk bewaarheid worden.

RISC OS Open Ltd (ROOL) heeft namelijk aangekondigd dat er een algemeen MMC/SD-kaart filing system voor RISC OS uitgebracht zal gaan worden.

ROOL heeft namelijk een overeenkomst gesloten met Piccolo Systems om de broncode van de driver en bijbehorende software onder een 'open source'-licentie uit te brengen via de ROOL CVS-repository. Deze ontwikkeling zal verder ook direct een onderdeel worden van de OMAP3-ontwikkelversie die te vinden is op de downloadpagina van ROOL en zal dan native ondersteuning bieden voor het SD-slot op het BeagleBoard, BeagleBoard-xM en ook op de DevKit8000 en de IGEPv2, hoewel het in deze twee laatste gevallen om ontwikkelingen gaat die niet door ROOL en de ontwikkelaar getest zijn.

Pic3De volgende code is onderdeel van deze ontwikkeling:

Naast nieuwe code zijn er ook diverse verbeteringen aangebracht aan RISC OS zelf, dank zij deze ontwikkelingen, hierbij gaat het onder meer om:

Door de nieuwe software worden diverse soorten geheugenkaarten ondersteund, zoals: MMC, MMCpls, SD, SDHC, SDXC, MiniSD, MicroSD en MicroSDHC - allen met een capaciteit tot 256GB en met een toegangstijd tot 14.5MB/s (afhankelijk van de gebruikte kaart natuurlijk).

Op dit moment is de code nog in een betafase en dus nog niet beschikbaar in de stabiele versies van RISC OS 5, dit zal zo blijven totdat men het ook echt stabiel (kan) noemen. Het wel/niet stabiel zijn van de code zal ook de beslissende factor zijn voor de eventuele opname in de volgende stabiele versie van RISC OS (dat is versie 5.20).


Pic10Van OpenVector, OpenGridPro en DrawPlus zijn de afgelopen tijd diverse nieuwe versies uitgebracht waardoor deze nu op 3.41.2 uitgekomen zijn. De hoogtepunten van (Open)Vector zijn de opties om gebruik te maken van lagen en objectbibliotheken en (Open)GridPro is vooral geoptimaliseerd voor het gebruik van grids (rasters) en vergelijkbare layouts.

In versie 3.39 is er de mogelijkheid bijgekomen on snel de 'Touch/Enclose/Centre drag select' instelling te benaderen. Verder is de schaaloptie enigszins aangepast, bij het schalen van een object door middel van het slepen van een 'control' point zal deze initieel naar de huidige muislocatie springen (met in acht neming van bepaalde beperkingen). Als op dat moment het raster actief is zal er naar een rasterpunt gesprongen worden.

In versie 3.40 is het bewerken van een 'path' aangepast: Er is nu een toetscombinatie aanwezig om snel de "Set origin"-optie te kunnen kiezen, deze is <Shift>+<Adjust> klikken op het gewenste punt; een andere nieuwe mogelijkheid is het doorlopen van punten door te dubbelklikken met de Adjust-muisknop. In deze versie kan men nu ook het bibliotheekvenster 'library window' van grootte veranderen en als men in dit venster met de Menuknop klikt wordt het object onder de muispijl geselecteerd als er nog geen object geselecteerd is.

Nieuw in versie 3.41.2 is de mogelijkheid om met de <Alt>-toets ingedrukt in het tekenvenster te klikken, de software zal zich dan gedragen alsof er geen enkel object onder de muispijl aanwezig is, zelf al dit dit wel degelijk het geval.

De nieuwste versies zijn te vinden op de website van Cristopher Martin.


Pic11Naast nieuwe applicatieversies wordt er ook nog regelmatig software gepoort naar RISC OS, zo heeft Chris Gransden de spelen HHeretic en HHexen overgezet naar ons platform. Beide fantasy-games maken gebruik van de DOOM-engine en zijn dus zogenaamde 'first person shoters'. De genoemde poorts zijn zelf weer poorts/implementaties van de originele Hexen/Heretic-spelen van Raven Software.

Pic13Door Christopher Martin is er een poort gemaakt van de Daggorath PC-poort naar RISC OS. !Daggorath is gebaseerd op de broncode van Dungeons of Daggorath een klassiek spel dat in 1982 voor de Tandy (TRS) uitgebracht is. Volgens Cristopher is dit spel één van de eerste met de kenmerken van een 'first person shoter'. Deze poort is nu mogelijk omdat hoofdontwikkelaar Douglas J. Morgan de broncode publiek gemaakt heeft en Richard Hunerlach een versie voor de PC gemaakt heeft. De poort naar RISC OS is overigens mede gemaakt als test voor de SDL- en Mesa-bibliotheken.

Pic12Op de site van Cristopher Martin is ook een nieuwe versie van het programma 'PlayIt' te downloaden, zoals in de vorige riscynieuws.net gemeld is wordt er nu weer ontwikkeld aan deze applicatie en is deze nu ook geschikt voor de ARMv7 instructieset. PlayIt 1.73 release 2 bevat diverse verbeteringen, mede door de inzet van Willi Theiss en Jeffrey Lee. De grootste verbetering in deze nieuwe release is de mogelijkheid om gebruik te maken van een driver die de uitvoer via SharedSound laat lopen. Nu is het dus mogelijk om audio (zoals een CD of WAVe-bestand) in de achtergrond af te spelen zonder dat dit andere audiouitvoer blokkeert.

Pic14Van de BASIC-uitbreidingsmodule Basalt is nu versie 1.42 uitgebracht. Basalt staat voor 'BASIC Alternative keywords' en zoals de naam al aangeeft voegt deze module een groot aantal extra mogelijkheden tot aan alle versies van BBC-BASIC V. Een volledige lijst met features is te vinden op de site van Steve Drain. Deze nieuwe versie is bedoeld als een stabiele versie en is voor het grootste deel compatibel met de vorige stabiele versie (0.98), maar er zijn een aantal mogelijkheden veranderd of niet meer ondersteund. Zo is met name de Toolbox-API aangepast.

Een andere wijziging in versie 1.42 is het feit dat de module nu geheel self-supporting is en dus niet langer meer in !System geplaatst moet worden, maar opgenomen kan worden in de applicatie-directory van programma's zodat het nu een stuk aantrekkelijker wordt om gebruik te maken van Basalt.

Pic17Voor gebruikers van het BeagleBoard(-xM) heeft Rick Murray een module uitgebracht dat de ledjes van het printje op laat lichten, deze heeft de creatieve naam 'BeagLEDs' gekregen. Om dit nog enigszins nuttig te laten zijn is één van de functies de indicatie dat er gebruik gemaakt wordt van bestandstoegang (waarbij overigens alle toegang meegenomen wordt, inclusief bijvoorbeeld ResourceFS). Het andere ledje wordt gebruikt als secondeindicator.

In een blogbericht op de site heeft Rick uit de doeken gedaan hoe hij de module samengesteld heeft en met welke zaken er rekening gehouden moet worden, zo is erg verstandig om de 'hook' voor filesystem-activiteit alleen van snelle en kortlopende code te voorzien. In dat bericht is voor geïnteresseerden overigens nog veel meer achtergrond te vinden.

Natuurlijk is de module ook te downloaden voor iedereen die er alleen maar mee wil spelen en de technische details niet belangrijk zijn.


Pic1Als laatste een terugblik naar riscynieuws.net editie 14, dat zelf ook al weer begint met een terugblik getriggerd door de 20 Year Usenet Timeline van Google. Neil Spellings heeft namelijk naar aanleiding hiervan een Acorn timeline gemaakt, deze is niet gemakkelijk terug te vinden. De links die betrekking hebben op de Acorn System 1 en de 2 t/m 4A zijn echter wat sneller te reconstrueren en inmiddels "bouwen" we ook zelf de computer weer hoewel we het solderen over het algemeen niet meer doen en het vooral bij assembleren laten.

Voor wat portable systemen voorzien van RISC OS betreft, lijkt het er op dat er een opvolger gekomen is voor de A4, helaas is dat bericht gebaseerd op een te positief persbericht van de fabrikant en is er uiteindelijk geen RiscStation portable op de markt gebracht. Ook de MicroDigital Omega liet nog steeds op zich wachten en ondanks dat deze uiteindelijk wel uitgekomen is, bracht deze machine uiteindelijk toch niet wat men er van verwacht heeft.

Op het gebied van RISC OS-emulatie werd begin 2002 de applicatie Virtual A5000 uitgebracht. Met deze software kon men op een MS-Windows 98+ computer een Acorn A5000 (die natuurlijk voorzien was van RISC OS 3.1) emuleren. De ontwikkelingen die op deze release volgden hebben uiteindelijk gezorgd voor de VirtualRPC-emulator die nog steeds door diverse mensen gebruikt wordt.

De 14e editie van riscynieuws.net wordt afgesloten met de melding dat Castle een 10/100MBit netwerkkaart voor de RiscPC uitgebracht heeft en dat men een demo-versie van Insignia kan downloaden om te kijken wat dit programma kan - anno 2012 kan men dezelfde applicatie (onder de naam TextEffX) gratis downloaden.


En met deze terugblik zijn we aangekomen bij het einde van deze riscynieuws.net, met daarin aandacht voor de Wakefield Show en de RISC OS Experience 2012. Ook was er aandacht voor PandaLand en de publieke release van een testversie van SDFS en was er aandacht voor diverse softwareupdates, waarbij Cristopher Martin wel heel veel updates van OpenVector/OpenGridPro uitgebracht heeft in een paar manden.

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaardeerde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis