RISC OS Tips

    Tips:
  1. Bewaren CMOS inhoud
  2. Free NewsServers
  3. Distributielijst in Messenger gebruiken

Bewaren CMOS inhoud

Door omstandigheden kan de inhoud van de CMOS veranderen, bijv. door een Delete-Power on te doen of door een lege batterij. Je kan dan voor de verrassing komen te staan dat iets niet meer werkt of dat het anders werkt, bijv. geen CD drives meer.

Jim Nagel wijst op de mogelijkheid om de CMOS-inhoud te bewaren via de configuratiedialoog van RISC OS Select en misschien ook 4.02. Dit venster bevat een menuoptie NVRAM met de mogelijkheden Save, Load en Reset. Het resultaat van Save wordt bewaard in $.!Boot.Choices.Hardware.Disabled.Configure.CMOS. Dit hoef je natuurlijk niet te weten, maar is handig als je een aparte backup er van wilt maken.

Er bestaat ook een applicatie !SaveCMOS. Bij mij (redactie) staat deze in de map Utilities. De CMOS-inhoud wordt binnenin de applicatie bewaard met de naam Saved. Door er een copy van te maken, kunnen oude instellingen bewaard worden en evt. weer terug gezet worden; nuttig bij het teruggaan naar een vorige Select-versie. Houdt dan wel bij wat het voorstelt!

Jim wijst ook op de tip van David Pitt om een leesbare versie van CMOS te maken via het Status-commando. Voer het commando uit in een taskwindow en bewaar de resultaten. Dat kan natuurlijk ook voor vele andere commando's bijv. fwshow.

(tip gelezen in mailinglist Archive-online)

(Ga naar tip 1 - 2 - 3 - top)


Free NewServers

Niet direct een RISC OS item, maar wel nuttig om over RISC OS te kunnen lezen. Daar was nl. een kleine discussie over op een mailinglist. Jim Nagel wijst op de server welke hij al jaren gebruikt, nl.:
news.eternal-september.org:8119
Voor info zie
http://www.eternal-september.org

Colin Ferris wijst op de newsserver news.aioe.org:119.

(tips gezien in mailinglist Archive-online)

(Ga naar tip 1 - 2 - 3 - top)


Distributielijst in Messenger gebruiken

In programma Messenger is het mogelijk gebruikt te maken van 'Distribution lists'. Dit zijn lijsten van emailadressen waaraan de email moet worden gestuurd. In je adresboek neem je de verwijzing naar de lijst op en geef daar een herkenbare naam aan. Nu is het mogelijk om via een selectie uit je adresboek een lijst van adressen te gebruiken. Maar volgens Martin Wuerthner werkt dat alleen als je ook een alias toekent aan die verwijzing in je adresboek. Deze alias wordt nl. in het veld To/CC/BCC gezet zodra je een lijst selecteert.

Om te zien of je de goede lijst geselcteerd hebt of om te zien of iedereen wel in de lijst vermeldt is, kun je de alias expanderen door de toetsenkombinatie CTRL-TAB te gebruiken.

(tips gezien in mailinglist van Messenger)

(Ga naar tip 1 - 2 - 3 - top)


Opmerking redacteur
Bovenstaande informatie heeft niet de intentie compleet te zijn. Vaak wordt het geplukt uit de Acorn nieuwsgroepen en is het niet meer dan een selectie van wat aangeboden wordt. Soms krijg ik informatie per email van een clublid/lezer. Ik wil het de lezer niet onthouden. Misschien gaat er een lichtje branden en is er weer wat ontdekt.

Wil je hierop reageren of zelfs iets aandragen, stuur dat dan naar de redacteur (waj.hendriks@hccnet.nl). Een uitgebreid artikel over het onderwerp is ook welkom.

Wim Hendriks