riscynieuws.net

door Kees Grinwis


U bent net begonnen met het lezen van het zesde nummer van de 13e jaargang van riscynieuws.net ofwel editie 115. In deze uitgave is er aandacht voor Aemulor en andere software voor de ARMini, verder is er ook aandacht voor de Raspberry Pi, ook is er aandacht voor de gehouden Midlands Show en natuurlijk zijn er diverse software updates geweest de afgelopen tijd.


Pic1Voor de lezers van riscynieuws.net zal de ARMini geen onbekende zijn, deze computer -die in 2011 uitgebracht is door R-Comp- is de eerste officiële RISC OS-computer die uitgebracht is sinds de A9home. Evenals de A9home (en de Iyonix) is de ARMini een computer die voorzien is van een processor die alleen de 32-bit ARM-mode ondersteunt, dat betekent dat oude software niet werkt op deze moderne systemen.

Gebruikers van deze computers kunnen dus geen gebruik maken van applicaties als Impression Publisher, Eureka, het e-mailprogramma Marcel, TableMate en dergelijke. Bezitters van een ARMini moeten dus altijd een oudere computer bij de hand hebben om deze software te kunnen draaien. Waar gebruikers van een RiscPC, VirtualRPC praktisch alle RISC OS-software kunnen gebruiken, geldt dit niet voor ARMini-bezitters en met de hulp van Aemulor kan de meeste 26bit-software ook draaien op de Iyonix en de A9home.

De afgelopen tijd waren er wisselende berichten dat Aemulor wel of niet zou werken op een BeagleBoard, het printje dat het hart vormt van de ARMini. Inmiddels is er duidelijkheid en kunnen bezitters van de ARMini, met de hulp van een Aemulor-versie voor dit systeem, de meeste 26-bit software gebruiken. Zowel ARMini-bezitters als deelnemers aan het 'BeagleBoard Support Scheme' kunnen de nieuwste versie van Aemulor downloaden vanaf de 'ARMIni private users' site'. R-Comp geeft verder aan dat men hoopt om in de toekomst meer informatie beschikbaar te hebben voor wat betreft het gebruik van Aemulor en dan vooral hoe men deze het beste kan gebruiken, maar op zich spreekt Aemulor voor zich en is het simpelweg een kwestie van het slepen van de 26-bit software op het Aemulor-symbool op de symbolenbalk (iconbar).

STOP PRESS: Via Spellings.net is het ook mogelijk om gratis Aemulor voor 't BeagleBoard te downloaden.

Pic2Naast Aemulor heeft R-Comp eerder deze zomer ook AcornMode uitgebracht, dit is een Archimedes-emulator (RISC OS 3.11) gebaseerd op de open source ArcEm-toepassing. Met deze emulator kan men op de ARMini gebruik maken van programmatuur die slechts werkt op de ARM2- of ARM3-systemen en niet op de meer moderne systemen (die voorzien zijn van nieuwe hardware en gebruik maken van RISC OS 3.5+). Zoals al aangegeven is, wordt er door de software een Archimedes-style computer nagebootst, die werkt dan ook op een vergelijkbare snelheid als deze oude hardware omdat de gehele computer (inclusief de beeldafhandeling) in software geïmplementeerd is.

De AcornMode-applicatie zorgt er, samen met Aemulor, voor de je op de ARMini een breed scala aan RISC OS-software kunt draaien. Aemulor doet dit met zo min mogelijk emulatie-overhead en AcornMode levert eigenlijk een Archimedes/A5000 op die voorzien is van RISC OS 3.11.


Pic3Verder heeft R-Comp ook 'OS update 5' uitgebracht, met deze update komen diverse verbeteringen aan RISC OS 5 ook officieel beschikbaar voor ARMini-gebruikers. De belangrijkste verbeteringen zijn het sneller opstarten van de computer en betere betrouwbaarheid als men de computer op 1GHz wil laten werken. Deze update is natuurlijk ook te downloaden vanaf het privédeel van de ARMini-website. (Overigens kan men ook microSD-kaartjes leveren waar 'OS update 5' al op voorgeïnstalleerd is, niet dat dit nodig is maar als men het oude kaartje nog als veiligheidsbackup zou willen houden dan hoeft men dus niet per se zelf een nieuw kaartje voor te bereiden). Een nieuwe uitgave van het "Super Pack" staat overigens ook in de planning, deze zal overigens niet overdreven veel wijzigingen t.o.v. de vorige uitgave van de "Super Pack" voor de ARMini bevatten.

Nu er de optie is om, onder RISC OS, op een ARMini (of BeagleBoard) gebruik te maken van een CD-ROM- of DVD-ROM-speler worden meer een meer systemen voorzien van zo'n speler. R-Comp heeft, op basis van hun MusicMan2-software, een applicatie gemaakt waarmee het mogelijk is om naar CD's te luisteren via de ARMini (of 't BeagleBoard). Deze applicatie, die !MusicCD gedoopt is, die kan eveneens gedownload worden vanaf de 'ARMini private users' site'.

R-Comp meldt verder dat men binnenkort de "PlingStore" uit zal brengen, dit is een gratis applicatie die de mogelijkheid geeft om verschillende soorten RISC OS-software te downloaden, dit is een alternatief voor de manier waarop software tot op heden verspreidt werd. Volgens de aankondiging van R-Comp zou dit programma bedoeld zijn voor zowel gratis als ook commerciële software. De tijd zal leren of dit een initiatief is dat inderdaad de bestaande distributiemethodes zal gaan vervangen.


Pic4De Raspberry Pi is voor de trouwe lezers van riscynieuws.net geen onbekend onderwerp, hoewel er nog wel een wachtrij is voor dit stukje hardware worden er meer en meer printjes uitgeleverd. Tot de bestellers horen natuurlijk ook bekende bladen, zo is er een (p)review geweest in Linux Magazine en ook c't had aandacht voor de Raspberry Pi. Volgers van @riscynieuws (op Twitter) hebben ondertussen ook al diverse berichtjes voorbij zien komen die over de Raspberry Pi gaan, waarbij in dat geval de focus op de GNU/Linux-kant van het computertje ligt en niet op RISC OS.

Op piLEARN, de zustersite van RISCOScode gericht op de Raspberry Pi, is echter een tutorial geplaatst voor bezitters van een 'Apple Mac OS X'-computer waarin uit de doeken gedaan wordt hoe je op een Mac een microSD-kaart zodanig indeelt dat je deze kunt gebruiken om van een Raspberry Pi een RISC OS-machine kunt maken. Op diezelfde pagina staat overigens ook een methode hoe je het vanuit GNU/Linux kunt doen, waarbij de Raspberry Pi zelf gebruikt wordt om de taak uit te voeren. Natuurlijk kan dit ook op ieder willekeurig ander systeem met GNU/Linux, met enige aanpassingen in de gebruikte commando's en mogelijk zelfs onder MS-Windows, maar in dat geval zal men zelf uit moeten zoeken hoe RISC OS op het microSD-kaartje gezet moet worden.

Pic5Het doel van de Raspberry Pi is niet om gebruikt te worden als normale desktopcomputer, maar vooral om mee te experimenteren en zo technische kennis van computers op te doen (en er zo voor te zorgen dat ook in de toekomst er voldoende mensen blijven met de juiste technische kennis van computers). Op RISCOSitory is een artikel gewijd aan 'RaspberryJams', een bijeenkomst van bezitters van dit systeem. Op deze bijeenkomsten worden de mogelijkheden van 't mini-computertje uit de doeken gedaan en het is uiteraard de bedoeling dat er dan ook weer meer enthousiaste gebruikers bijkomen.

Hoewel er in Nederland nog geen RaspberryJams gehouden worden en als dat al het geval is dan zal RISC OS niet direct in de schijnwerpers staan, maar in het Verenigd Koninkrijk is dat af-en-toe wel het geval. Op de #RaspberryJams-website is een Youtube-filmpje te vinden met daarin onder andere aandacht voor RISC OS op de Pi. Natuurlijk zijn de eerste stapjes met problemen, maar dat was ook het geval bij het BeagleBoard.

De ontwikkelingen voor wat betreft de Raspberry Pi onder RISC OS zijn nog steeds gaande, maar inmiddels is het al wel mogelijk om de RISC OS-desktop te draaien en hoe dat werkt is ook te zien in een Youtube-filmpje. Deze weergave is ook een stuk vloeiender dan de presentatie in de RaspberryJam, maar het zal nog wel even duren voor dit de standaardervaring wordt.


Pic11In de eerste week van juli is de RISC OS beurs van de Midlands User Group gehouden, de 'Midlands Midsummer Mugshow'. Op zowel RISCOScode als op RISCOSitory is een verslag van deze beurs te vinden, waarbij RISCOScode een soort van Twitter-achtig verslag, met aandacht voor het opbouwen, de beurs en dergelijke. Één van de belangrijkste onderwerpen uit het verslag van Martin Hansen is het bericht dat CJE Micro's een desktopsysteem uit wil brengen op basis van de Raspberry Pi, op welke termijn is nog niet duidelijk (waarschijnlijk zal RISC OS eerst stabiel genoeg moeten zijn).

Op RISCOSitory is een uitgebreid artikel geplaatst waarin de diverse highlights van de beurs aan bod komen, zo is er natuurlijk aandacht voor de stand van R-Comp met de ARMini en Andrew's presentatie van Aemulor voor de ARMini en was er ook aandacht voor AcornMode. De andere exposanten komen natuurlijk ook aan bod, zo was ook Jim Nagel van Archive present en was er aandacht voor Martin Hansen's MathMagical Software.

Uiteraard was ook RISC OS Open aanwezig, met zowel aandacht voor RISC OS 5 op huidige hardware (of emulators), maar ook een versie van RISC OS 5 op de Acorn A7000 werd getoond. Dus ook gebruikers van oude hardware kunnen gebruik maken van de nieuwste versie van RISC OS.

Natuurlijk ontbreekt ook CJE Micro's niet op de grotere RISC OS-beurzen in Groot-Brittannië, waarbij men niet alleen een groot aanbod had voor wat betreft RISC OS-accessoires. Men had ook een grote voorraad artikelen voor de Raspberry Pi en verder mogelijk nieuwe complete systemen op dit printje (of een nieuw systeem op basis van het PandaBoard.

Een aantal foto's van de beurs:

Pic6 Pic7
Pic9 Pic10

Meer informatie en foto's zijn te vinden in het artikel op RISCOSitory.


Pic19Van het programma Snapper is een nieuwe versie uitgebracht, hiermee komt dit gereedschap op versie 1.17. Zoals sommigen misschien al uit de naam hebben opgemaakt, is het met Snapper mogelijk om op verschillende manieren een snapshot te maken waarbij deze als Sprite-bestand opgeslagen wordt. De gebruiker heeft hierbij verschillende opties: Het gehele scherm opslaan, bewaren van het complete venster onder de muispijl (met of zonder chrome) of het opslaan van een voorgedefinieerd gebied op het scherm.

Nieuw in deze versie is o.a. ondersteuning voor het globale klembord, direct openen van de Sprite en een nieuwe manier de om omvang, van het gebied waarvan een afbeelding gemaakt moet worden, aan te passen.

Snapper is van origine ontwikkeld door David Pilling en was beschikbaar als onderdeel van DPScan (eerder bekend als ImageMaster), de ontwikkeling is nu overgenomen door Chris Johnson en de nieuwste versie is dan ook vanaf Chris' website op te halen.

Pic13Van de BASIC-uitbreiding Basalt "BASIC ALTernative keywords" is een nieuwe versie uitgebracht en hiermee is men aanbeland bij versie 1.50beta. Nieuw in deze versie is ondersteuning voor 'long strings', die door de auteur van Basalt 'strands' genoemd worden. Deze nieuwe mogelijkheid kan over het algemeen als een normale BASIC 'string' behandeld worden, maar er zijn wel een paar veranderingen - geïnteresseerden kunnen het best de nieuwe versie gaan downloaden en zelf gaan experimenteren met Basalt.

Pic14Om de Basalt-module en de bijbehorende sleutelwoorden voor het gebruik van de Toolboxmodules te demonstreren heeft Steve Drain, de auteur van Basalt, een applicatie gemaakt. Hij heeft hierbij gekozen voor een implementatie van 'Shanghai' (een Mahjong variant) en deze de 'creatieve' naam HongKong gegeven. Ook deze is van de site van Steve te downloaden.

Pic18Harriet Bazley heeft van haar InfoZip-editie versie 3.07 uitgebracht, hiermee is deze nu ook compatible met het BeagleBoard. Deze versie wordt nu verspreid met een ARMv6/v7-compatible backend, en bevat verder diverse andere veranderingen. Zo is het mogelijk om de inhoud van Zipbestanden met type &A91 te bekijken, ook wordt het algemene bestandstype voor archives (&DDC) niet meer standaard geclaimd. Verder zijn er een aantal bugfixen (één voor RISC OS 5 en een fix voor alle versies van RISC OS).

Pic17Het programma JDServer is bijgewerkt door Dave Higton en is aangekomen bij versie 0.05. JDServer is een JetDirect-server en maakt het mogelijk om een printer die aan een RISC OS-computer aangesloten is te delen met andere computers in het netwerk. JDServer werkt met RISC OS-, Linux- en Windows-clients ook zou het moeten werken met Mac OS X, maar Dave kan hier geen instructies voor gegeven.

JDServer print altijd naar de huidige geselecteerde printer en heeft een wachtrij waar 10 printtaken in kunnen staan en accepteert verder meerdere connecties. De applicatie zou op alle RISC OS-machines met een printer moeten werken, inclusief de meest recente (bijvoorbeeld op het BeagleBoard xM).

Pic16Door Chris Johnson is CPUClock 1.00 uitgebracht, deze applicatie is bedoeld voor het BeagleBoard of vergelijkbare hardware. Al sinds de A4 heeft RISC OS de optie om de snelheid van de processor in te stellen door middel van een SWI-commando. In de meer recente versies van RISC OS is deze 'Portable' SWI-call uitgebreid zodat deze ook op een BeagleBoard werkt (op dit moment werkt deze nog niet goed op een PandaBoard). Met CPUClock kan de huidige snelheid van de processor uitgelezen worden en kan deze beperkt beïnvloed worden (er zijn 2 modes aanwezig 'slow' en 'fast').

Pic15De module Fat32FS zal voor bezitters van een RISC OS 5-systeem geen onbekend bestandssysteem zijn, aangezien hiermee opslagsystemen voorzien van FAT32 (zoals o.a. de grotere USB-sticks) gebruikt kunnen worden. Van deze software is nu versie 1.40 uitgebracht, deze nieuwe versie heeft nu de mogelijkheid om de disknaam via het (SCSIFS-)menu in te stellen en kan nu ook partities van de drive tonen en heeft ook beperkte ondersteuning voor 'extended partities'.


Pic12Zoals gewoonlijk sluiten we af met een terugblik naar de riscynieuws.net van zo'n 10 jaar geleden, en dan komen we in het jaar 2002. Tot dat moment was het pakket nog niet in staat om transparante objecten te gebruiken, het was dan ook groot nieuws dat Martin Würthner het voor elkaar gekregen had om een ArtWorks-module te schrijven die deze feature aan het vectortekenpakket toevoegt. Begin 2002 was er nog slechts een preview van de functie die nu standaard in MW-Software's ArtWorks 2 zit.

Verder was er aandacht voor de mogelijkheid om RISC OS Select op de Kinetic RiscPC te kunnen draaien en was er een link naar de specificaties van de RiscStation portable (die overigens nooit uitgebracht is...).

In 15.riscynieuws.net was er verder aandacht voor het spel 'TEK 1608', VProtect, Messenger Pro Server van R-Comp en Acorn User.


En zo zijn we aangekomen bij het einde van deze riscynieuws.net, met daarin onder meer aandacht voor Aemulor voor het BeagleBoard en/of de ARMini, divers nieuws met betrekking tot de Raspberry Pi en een aantal softwareupdates (zoals een nieuwe versie van Snapper, JDServer, Fat32FS en InfoZIP-FE).

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaardeerde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis